Важна информация за застрахователните брокери

22 Юли 2015 г.,zastrahovatel.com

 

Във връзка с подаването на шестмесечни справки и отчети от застрахователните брокери за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. на основание чл. 162, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ), Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява следното:

Информационната система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки на застрахователните брокери, представяни в КФН на основание чл. 162, ал. 3 от КЗ, изисква данните да се подават в електронен вид, подписани с електронен подпис през портал на интернет страницата на КФН. 

На основание Заповед 332/15.10.2012 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, информационната система изисква регистрация на застрахователния брокер (дружеството или едноличния търговец) и неговите служители, които са упълномощени да подават периодична информация към КФН, в базата от данни на портала.

Всяко лице, което ще бъде упълномощено да подава данни към портала, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис. В случай на промяна на лицето, което подава данни към портала, е необходимо в седем дневен срок от настъпването й, същата да бъде представена писмено в КФН, за да се деактивира достъпа на предишния потребител.

Предвид гореизложеното, всички заинтересовани лица, е необходимо да подадат в КФН:

1. заявление (свободен формат), което да съдържа името на брокера, ЕИК/БУЛСТАТ, име и длъжност на лицето/лицата, което ще подава периодичните отчети и справки, подписани с електронен подпис. Лицето/лицата, което ще подава информацията, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.

2. Публичен ключ (public key) на сертификата, за всяко лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис, експортиран във формат base-64. При подаване на експортирания сертификат на адрес delovodstvo@fsc.bg, файлът трябва да бъде предварително архивиран. Инструкция за експортиране на публичния ключ е поместена на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Ръководство за потребителя, Заповед 332/15.10.2012г., образци на справки*, както и пояснения за тяхното попълване и реда на подаването им е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, папка „Утвърдени образци на отчет и справки на застрахователни и презастрахователни брокери, заедно с пояснения за тяхното попълване”.

* Използването на образците, които са сваляни при предишни отчетни периоди, ще генерира грешка и няма да позволи подаването на годишната информация.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Здравно застраховане"
д-р Ирена Мишева ,
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004