Перспективи и тенденции на световния застрахователен пазар

17 Юли 2015 г.,zastrahovatel.com

 

 

Говорейки за перспективите на застрахователния пазар, би трябвало да се обърне внимание на проблема с глобалното затопляне и нововъзникващите рискове за околната среда като следствие на това. Човешкият фактор, наводнения, урагани, пожари - всички тези компоненти, са заплаха за промишлените предприятия. А именно катастрофални събития от такъв характер върху промишлените предприятия нанасят  най-големи щети на околната среда. През последните 30 години броят на природните бедствия в света се е увеличил почти три пъти. Според статистиката от Munich Re през изминалата година в световен мащаб са настъпили 880 големи природни бедствия, което е над средното ниво за последните десет години - 790 годишно. В тези бедствия загинаха повече от 20 хиляди души. Материалните щети от природни бедствия само през 2013 г. са оценени на 125 милиарда щатски долара, от които  само за 31 милиарда щатски долара имуществото е било застраховано.

 

Застраховка срещу глобалното затопляне и рискове за околната среда

 

Екологичното застраховане  включва две категории рискове за околната среда. Първата е по отношение на въздействието на човешката дейност върху околната среда, която включва риска от дейността на застрахования  и върху  трети лица. Втората -  екологичните щети, нанесени  както на притежателя на полицата, така  и на  природата. Ако определени условия са изпълнени,  с помощта на комплексна  застраховка  могат да се покрият загубите по замърсяването на околната среда, свързани с натрупани екологични щети. В страните от ЕС много внимателно се отнасят към проблемите на опазването на околната среда и затова през април 2013 г. Европейската комисия е подготвила специална директива за застраховане срещу природни и предизвикани от човека бедствия и в тази връзка действията на ЕС са насочени към увеличаване на достъпността до такава застраховка. В документа се заявява, че застрахователите предоставят помощ на всяко равнище на цикъла на управление на риска - от идентифицирането им до регистрирането и възстановяването. Отбелязва се също така, че застрахователите ще трябва да покриват по-честите и интензивни събития, дължащи се на изменението на климата и увеличаването на концентрацията на населението. Предполага се, че това може да повлияе на наличност и достъпност до застраховане, което от своя страна прави обществото по-уязвимо към природните бедствия, а държавата - подложена  на финансови разходи, свързани с тях. Директивата на Европейската комисия дава препоръки за повече  устойчивост  на изменението на климата в Европа чрез политиките за адаптация. Например спазването на строителните норми, защитата от наводнения, подобряване на градската канализация, повишаване на осведомеността за рисковете, на обмена на знания за тях и така нататък. Подчертава се необходимостта от по-тясна координация между правителството, обществения и частния сектор, както и за насърчаване на застрахователите,които прилагат политиките за адаптация.

 

Световни казуси в областта на екологичното застраховане

 

Да разгледаме някои ярки примери на екологичното застраховане  в света. По време на  контролиран сондаж на нефтена платформа, собственост на British Petroleum (BP), която е извършила сондиране в Мексиканския залив на 20 aприл 2010 г., имаше масивна експлозия и пожар, в резултат на което платформа с  11 човека потъна, а  разливът на петрол беше  в размер на около 4,9 милиона барела и причини една от най-големите екологични катастрофи. Този инцидент беше едно от най-големите събития за глобалната застрахователната общност. В резултат BP претърпя преки загуби, а освен това към компанията бяха подадени редица претенции: за щети за живота и здравето на засегнатите лица и роднини, членове на семействата на загиналите, в първата експлозия на платформата, за загубата  на стоки или груба небрежност срещу производителите на оборудването, доставчици. Определен обем от претенции бяха подадени  и от страна на щатите Флорида, Алабама, Мисисипи и Луизиана за причиняване на вреди на околната среда. В допълнение към преките щети неизбежно имаше и искове за прекъсване на производство  и загубите на приходи от риболовни фирми, собственици на ваканционни комплекси, хотели и ресторанти. А голяма част от претенциите бяха както колективни искове на акционери в компанията, отговорна за аварията, включително и за спада на цените на акциите. Тъй като събитието е застрахователен случай, то и претенциите се покриваха от различни полици по застрахователната отговорност. Като цяло към British Petroleum са подадени 37 000 жалби,  които компанията не е отказала. Вашингтон я осъжда да заплати на правителството на САЩ 20 милиарда долара като обезщетение за петролния разлив, които трябвало да се преведат в течение на четири години в специално създаден фонд. Що се отнася до  размера  на застрахователните обезщетения, тази информация застрахователните компании не разкриха. Екологичната катастрофа в Мексиканския залив не е единствената по рода си. Като правило разходите се изразяват  не само в преките щети, но и в достатъчно големия брой  заведени  съдебни дела.

Друг пример: Унгария, октомври 2010 г. Течът на червен шлам от производството на алуминий в предприятие на компанията MAL Zrt. нанесе доста щети  както на страната, така  и на  граничните райони. Тогава изтекоха 1.1 милиона кубически метра  червена кал, която е толкова токсична, че при контакт с кожата я разяжда. Това е довело до смъртта на десет души и причинило увреждане на здравето на още 140. Наводнени се оказаха три области на Унгария. Властите в страната са глобили компанията MAL Zrt. с  646 милиона долара. Застрахователна компания Allianz Hungaria Biztosto, защитаваща интересите на завода, заяви, че MAL били със застраховано имущество  и има застраховка за професионална  отговорност. Компанията е платила определена сума, размерът на която представители на Allianz Hungaria Biztosto не разкриват. Известно е, че компанията, причинила замърсяването, не е имала застрахователно покритие, което може да  компенсира напълно загубите. Опасявайки се, че компанията не е неспособна да обезщети всички искове от страна на трети лица, унгарското правителство национализира компанията в продължение на две години. В допълнение, правителството е отделило 4,5 милиона евро за щети, причинени от бедствието. Всички тези случаи показват, че подаването на искове за замърсяване и изплащането на  обезщетения по тях е нещо обичайно и рутинно в международната застрахователна практика.

 

От застрахователната полица на околната среда

 

Да разгледаме как „работи” екологичната застрахователна полица чрез примери. Да предположим, че е имало пожар в склада за пестициди  в близост до бреговете на р. Днепър. В резултат на претенции за щети, възникнали директно на производствената площадка, например на намиращите се в този момент там предприемачи, агенти, партньори и инвеститори. Неизбежно има разходи, свързани с разчистването на района на площадката, повредите върху предприятието и обезщетение за вреди, нанесени на околната среда. Говорейки за застраховане на околната среда, е важно да се разбере, че за разлика от такава застраховка от конвенционалната застраховка за обща отговорност се състои в разбирането на термина „постепенно замърсяване” и „внезапно замърсяване”. Класическата полица по застраховка обща отговорност покрива само „внезапно замърсяване”. Обикновено за „внезапно” се счита въздействието през първите 72 часа след инцидента, всички последствия след това не се изплащат. По този начин в стандартните полици не се предвиждат обезщетения за разходи по разчистване. Не покрива и постепенното замърсяване, затова в такива случаи трябва да се сключва комплексна застраховка по отговорността на производителя. Днес клиентите се обръщат към застрахователните компании за такъв застрахователен продукт, при който, ако компанията навлиза на чужд пазар, влага активи в чужбина в рамките на съществуващите насоки, съдържащи се в решенията на Европейския съюз, при сделки със сливания и придобивания, когато финансиращата страна изисква да се застраховат рисковете, свързани с предшестващи  замърсявания.

 

Международните тенденции в застраховането

 

  • Постепенно оживление на застрахователните пазари в Европа и САЩ във връзка с началото на икономическия растеж. По-нататъшен ръст на пазара в развиващите се страни.
  • Активно въвеждане на информационните технологии в работата на застрахователите и застрахователните посредници (специализиран софтуер), за да се намалят разходите за продажба на застрахователни продукти и оптимизиране на системата за управление.
  • Повишаване на културата на потребление на застрахователни услуги, което ще повиши изискванията на клиентите на застрахователните продукти и по този начин ще се подобри качеството на застрахователните услуги.
  • По-нататъшно развитие на нетрадиционни канали за продажба на застрахователни продукти: онлайн застраховка; използването на мобилни приложения в процеса на продажба на застрахователни продукти, комуникация с клиенти, както и уреждане на застрахователни претенции; използването на социалните мрежи като източник за проверка на нивото на доверие към конкретна застрахователна компания от страна на клиентите и проучване на потребностите на застрахованите от застрахователните компании.

 

В заключение: международният пазар бележи ръст в екологичното застраховане. Неговият капацитет днес е 600 милиона долара, в тази сфера работят около 40 застрахователни компании, а броят на застрахователните претенции ежегодно расте с 20%-30% от 2009 г. насам. Наблюдава се и ръст на застрахователната култура както при големия, така и при малкия бизнес.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998