Allianz SE следва успешно курса през второто тримесечие на 2013

19 Август 2013 г.,zastrahovatel.com

 

 

Приходите нарастват с 6.3 % до 26.0 млрд. евро

Оперативната печалба нараства с 5.2 % до 2.4 млрд. евро

Нетният доход, разпределен между акционерите, нараства с 26.8 % до 1.6 млрд. евро

Алианц потвърждава прогнозата за оперативната печалба през 2013 г. от 9.2 млрд. евро +/- 0.5 млрд. евро

През второто тримесечие на 2013 година Алианц Груп отново демонстрира устойчив ръст. Приходите за второто тримесечие от 26.8 млрд. евро нарастват с 6.3 % над постигнатите 25.2 млрд. евро за второто тримесечие на 2012 година. Оперативната печалба нараства с 5.2 % до 2.4 млрд. евро от 2.3 млрд. евро за същия период на миналата година. 

Трите бизнес сегмента се справиха с предизвикателствата през второто тримесечие на 2013 г. Сегментът Общо застраховане реализира стабилни приходи и силна печалба, независимо от няколкото природни бедствия. В сегмента Животозастраховане и Здравно застраховане приходите нарастват силно с приблизително 10 %, докато оперативната печалба падна на фона на променящия се лихвен процент. Сегментът Управление на активи запазва силните си позиции. Въпреки силно променливия пазар на облигации и внезапното покачване на основните лихвени проценти, сегментът за пореден път реализира увеличение на оперативната печалба в двуцифрено число. 

През второто тримесечие на 2013 г. резултатът от не-оперативните позиции достигна до плюс 132 млн. евро от минус 151 млн. евро преди една година, заради ниските преоценки и по-високите реализирани печалби. Има увеличение при платените данъци върху дохода 824 млн. евро, сравнено с 761 млн. евро за същия период на 2012 г. Ефективната данъчна ставка за второто тримесечие на 2013 г. е 33%, в сравнение с 36 % за същия период на предходната година. През второто тримесечие на 2013 г. нетният доход за разпределяне между акционерите възлиза на 1.6 млрд. евро, като увеличението е 26.8 % от 1.3 млрд. евро спрямо същия период на миналата година. 

Към 30.06.2013 г. коефициентът на платежоспособност пада с 4% до 177 %, в сравнение с 181 % към 31.12.2012 г. Тази промяна се дължи основно на обратното изкупуване на 2 млрд. долара подчинен дълг. За същия период акционерният капитал намалява с 5 % до 47.866 млрд. евро спрямо 50.388 млрд. евро. Тази разлика се дължи основно на изплатения дивидент от 2.039 млрд. евро през месец май 2013, както и на намаляване на нереализираните печалби, свързани с дългови ценни книжа. 

“Обръщайки поглед назад, ние виждаме едно много успешно първо полугодие. -” коментира Майкъл Дикмън, главен изпълнителен директор на Allianz SE. - Независимо от това, че посрещнахме предизвикателства като наводненията в Централна Европа, постоянно ниските нива на лихвените проценти и хаотичните капиталови пазари, нашият бизнес продължава устойчивия си растеж.” 

“Въз основа на добрите резултати за полугодието, ние поддържаме нашата прогноза за 2013 г. - оперативна печалба от 9.2 млрд. +/- 500 млн. евро, въпреки че според сегашните ни прогнози предвиждаме цифрата повече към горната граница на този диапазон - добави Майкъл Дикмън. - Както винаги, тази прогноза е под уговорката, че природните бедствия и сътресенията на капиталовия пазар не превишават очакваните нива. " 

Общо застраховане – силно развитие 
За второто тримесечие на 2013 г. приходите в сегмента се увеличават до 10.8 млрд. евро, което представлява ръст от 0.3 % спрямо същия период на миналата година /10.7 млрд. евро/. Има силно развитие на някои пазари, а именно Австралия, Латинска Америка и Турция. Като се изключи спадът в застраховките на реколтата в САЩ, вътрешния ръст възлиза на 2.3 %. 

За второто тримесечие на 2013 г. оперативната печалба се увеличава с 12.3 % и достига до 1.2 млрд. евро, сравнено с 1.1 млрд. евро за същия период на миналата година. Пазари като Австралия, Франция, Италия и САЩ силно допринасят за ръста на оперативната печалба. Подписваческият резултат нараства до 357 млн. евро, сравнено с 234 млн. евро. Това състояние е повлияно от благоприятните ценови нива в Австралия, Франция, Германия и САЩ. 

За второто тримесечие на 2013 г. комбинираната квота се подобрява - 96.0 %, намаление с 1.2 %, при 97.2 % за същия период на миналата година. Вследствие на наводненията през юни тази година в Централна Европа и въпреки презастрахователните договори, нетното въздействие е около 330,0 млн. евро. Заедно с наводненията във Франция и Канада, и градушките в Германия и Швейцария, общото въздействие от природни бедствия върху квотата на загубите в процентно съотношение е 5.3 %. Въпреки това, квотата на загубите в крайна сметка се подобри до 67.3% спрямо 69.4% за второто тримесечие на предходната година. 

“Усилията, които положихме през последните няколко години, си заслужаваха. Ние успяхме да помогнем на своите клиенти при настъпилите природни бедствия, настъпили през второто тримесечие на 2013 г., като в същото време поддържаме доходността си, - заяви Дитер Вемер, главен финансов директор на Allianz SE. - Във връзка с наводненията през юни в Централна Европа ние очакваме изплатените обезщетения да достигнат нива от 700 млн. евро. Над 50 000 наши клиенти са заявили щети от наводненията, като от тях са уредени претенциите на повече от 32 000 души.” 

Животозастраховане и Здравно осигуряване – стабилно развитие 
За второто тримесечие на 2013 г. приходите в сегмента нарастват с 9.8 % и достигат до 14.1 млрд. евро спрямо 12.9 млрд. евро за същия период на миналата година. Пазарите във Франция и особено в Италия регистрират устойчив ръст, който се дължи основно на застраховките, свързани с инвестиционен фонд. Тази тенденция продължава от първото тримесечие на 2013 г. 

Оперативната печалба достигна 669 млн. евро от април до юни, намалявайки с 18.2 % спрямо 818 млн. евро за същия период на миналата година. Разликата идва основно от ниския инвестиционен резултат в Германия. 

За второто тримесечие на 2013 г. маржът на новия бизнес остава без промяна от предходната година - 1.7 %. Стойността на новия бизнес се увеличава с 16.6 % и достига до 190 млн. спрямо 163 млн. евро за същия период на миналата година, което се дължи на увеличените обеми. 

“Сегментът Животозастраховане и Здравно застраховане продължава да бъде притискан - от една страна от ниските лихвени проценти и от друга - от увеличените изисквания на регулаторните органи, което от своя страна ограничава възможностите за инвестиции. Условията на средата са изключително трудни за спестяващите. Алианц отговаря адекватно като предлага на своите клиенти иновативни продукти и възможността за по-висока възвращаемост при запазване нивата на сигурност на инвестициите.”, заяви Дитер Вемер. 

Управлението на активи - засилени позиции
Сегментът Управление на активи отново регистрира силни резултати. Приходите нарастват с 21.2 % и достигат до 1.8 млрд. евро през второто тримесечие на 2013 г., спрямо 1.5 млрд. евро за същия период на 2012 година. 

През второто тримесечие на 2013 г. оперативната печалба нараства с 39.8 % и достига до 804 млн. евро, спрямо 575 млн. евро за същия период на миналата година. Това се дължи главно на повишените инвестиционни такси и доход от комисионни. Съотношението между приходите и разходите се подобрява до 55.7 % от 61.6 % спрямо същия период на миналата година. 

Към 30.06.2013 г. общо активите под управление възлизат на 1,863 млрд. евро, което представлява 6.6% ръст спрямо 1,748 млрд. евро към края на второто тримесечие на 2012 г. Активите под управление на трети страни нарастват до 1,456 млрд. евро спрямо 1,354 млрд. евро. 

“Сегментът Активи под управление многократно е демонстрирал способността си да се справя с предизвикателствата на средата. Тези добри резултати показват, че той е един важен стълб в нашия диверсифициран бизнес модел, който осигурява атрактивна възвращаемост за нашите клиенти и акционери.”, заяви Дитер Вемер.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001