ЗД БУЛ ИНС увеличи капитала си на 28,6 млн.лева

23 Май 2012 г.,zastrahovatel.com

На 22 мау 2012 г. се проведе годишното общо събрание на акционерите на Застрахователно Дружество “БУЛ ИНС” АД. С изнесените данни за изминалата 2011 г. ЗД "БУЛ ИНС" АД отчита положителни резултати, които показват, че при кризата, обхванала всички сектори на финансите и икономиката в страната, дружеството запазва позицията си на водещ застраховател.

 

През 2011 г. ЗД “БУЛ ИНС” АД реализира брутни премийни приходи в размер на 138 566,00 хил. лева., като е реализиран ръст от 2% спрямо 2010 г.

 

През 2011 г. ЗД “БУЛ ИНС” АД утвърди водещата си позиция на застрахователния пазар по Застраховка на МПС, без релсови превозни средства, с отчетени брутни премийни приходи по тази основна за пазара застраховка в размер на 69 584,0 хил. лева и  с  15,07% пазарен дял.

 

По Застраховка „Гражданска отговорност” дружеството реализира брутни премийни приходи от 63 850,0 хил. лева, като е реализирано увеличение спрямо 2010 г. с 14 972,0 хил. лева или с 30%.

 

Изплатените обезщетения по настъпили застрахователни събития през 2011 г. възлизат общо на 59 331,0 хил. лева.

 

През 2011 г. дружеството задели пренос премиен резерв и резерв за предстоящи плащания в размер на 100 788,0 хил. лева или с 1 660,0 хил. лева повече в сравнение с 2010 г.

 

За 2011 г. ЗД “БУЛ ИНС” АД внесе в бюджета на страната данък върху печалбата на дружеството в размер на 253,0 хил. лева.

 

През 2011 г. основният капитал на дружеството е 21 000,0 хил. лева.

 

Резултатът за отчетната 2011 година е положителен, като реализираната печалба на дружеството е в размер на 1 827,0 хил. лева. 

 

През 2011 г. ЗД “БУЛ ИНС”АД реализира брутни премийни приходи от сключени застрахователни договори в размер на 138 566,00 хил. лева.

По отделни видове застраховки брутният премиен приход се разпределя както следва:

Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства

 

69 584, 0 хил. лв.

 

 

50,2%

 

 

Застраховка „Гражданска отговорност”

63 850, 0 хил. лв.

 

46,1%

 

 

Застраховка „Щети на имущество”

591, 0 хил. лв.

 

1,9%

 

Застраховка „Злополука”

639, 0 хил. лв.

 

0,5%

 

Застраховка „Помощ при пътуване”

537, 0 хил. лв.

 

0,4%

 

Застраховка „Разни финансови загуби”

492, 0 хил. лв.

 

0,4%

 

Застраховка „Обща гражданска отговорност”

454, 0 хил. лв.

 

0,3%

 

Застраховка на товари по време на превоз - карго

195, 0 хил. лв.

 

0,1%

 

Застраховка „Кредити”

116,0 хил. лв.

 

0,1%

 

Застраховка „Пожар и природни бедствия”

87, 0 хил. лв.

 

0,1%

 

Застраховка на плавателни съдове

 

17, 6 хил. лв.

0,0%

 

 

 

 

 

Резултатите от дейността на ЗД “БУЛ ИНС” АД през последните години показват възходящо развитие:

 

Брутни премийни                 ; Резерви         Изплатени обезщетения

приходи                 ;               &nbs p;               &nb sp;               &n bsp;                в хил. лв.

==========================================================

2007 г.       146 573,0                 ;               &nbs p; 85 548,0                 ;                70 886,0

2008 г.       155 002,0                 ;                 97 079,0                 ;                60 553,0

2009 г.       130 830,0                  ;                96 367,0                  ;               60 450,0

2010 г.       135 809,0                  ;                99 129,0                  ;               62 921,0

2011 г.       138 566,0                               100 788,0                  ;               59 331,0

 

 

През 2011 г БАКР пoвиши кредитния рейтинг iBBB+ и краткосрочен ia-2 /перспектива: стабилна и финансово обезпечена/ на ЗД БУЛ ИНС АД. Така компанията запазва стабилната перспектива за изплащане на искове при дългосрочен и краткосрочен рейтинг.

През 2011 г. ЗД БУЛ ИНС АД. Отново бе удостоен с високия приз „Застраховател на годината”. Призът бе връчена на специална церемония за определяне на Автомобил на годината 2012. Наградата бе присъдена на дружеството за успешното му и последователно представяне в трудни кризисни времена и бе обоснована с конкретни данни за растежа и цялостната дейност на „БУЛ ИНС” в конкурентната среда.

През 2011 г. беше увеличен броят на мобилните групи, които при настъпило ПТП отиват на място и оказват съдействие, регистрират произшествието, изготвят ликвидационен протокол и завеждат щетите. На пострадалия се изпраща SMS с информация кога и къде ще му бъде изплатена щетата.

През 2011 г. се сключиха нови договори за безкасово плащане на щети с всички сервизи на официалните представители и вносители на автомобили, както и с други сервизи на територията на София и в страната. Тази мрежа непрекъснато се разширява и дава възможност на всеки клиент да спести време и да направи своя правилен избор за по-бързото ликвидиране на щетите.

През 2011 г. застрахователната политика на дружеството беше ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, цялостно консултиране на клиентите относно правилния избор на застрахователно покритие, превантивна дейност с цел намаляване вероятността за настъпване на застрахователно събитие, перфектност в извършването на ликвидация при настъпили щети и непрекъснато подобряване обслужването на клиентите.

 

 

Успешното развитие на застрахователната дейност на ЗД „БУЛ ИНС” АД през 2011 г. ни дава увереност да прогнозираме, че и през 2012 г. дружеството ще бъде един от водещите застрахователи на българския пазар.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003
orange_li