Камери следят за валидна „Гражданска отговорност“

03 Април 2012 г.,zastrahovatel.com
Задължителната застраховка ще поскъпва, но плавно

           

            Първите три камери, които ще следят за валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и технически преглед, вече са монтирани. Те се намират на изхода от София към магистрала „Тракия“ и засега ще действат само експериментално. В интервю в предишния брой, брой 4 на в. „Застраховател прес“, главен комисар Антон Антонов, началник-отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция „Охранителна полиция” в МВР, съобщи за предстоящото въвеждане в експлоатация на камерите, които ще работят по „горещи списъци“. Камерите са с модул за обработка, в който се вкарва т. нар. „горещ списък“ - автомобилите, които нямат „Гражданска отговорност”. „Пътна полиция“ предоставя данни за регистрираните превозни средства, а в Гаранционния фонд се съхраняват данните за тези, които имат валидна полица. Разликата от двата масива генерира тези, които нямат застраховка „Гражданска отговорност”. Вкарвайки този масив в техническото средство, преминавайки регистрационния номер пред обектива, софтуерът намира регистрационния номер, разчита го, сравнява го със списъка и съобщава на служителите на „Пътна полиция“ дали този автомобил има „Гражданска отговорност”. Очаква се реално водачите без задължителна застраховка или изтекъл технически преглед да бъдат санкционирани едва от есента. Следващата стъпка ще бъде премахване на караулката на изхода от София в посока „Тракия“. Това е една от мерките за справяне с корупцията и премахването на субективния фактор.

            „При проверка на пътя по-голямата част от водачите имат задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Факт е, че през миналата година се наблюдава известен ръст на установените нарушения на водачи, които са били без „Гражданска отговорност”. Ако през 2010 г. тези случаи  са били около 15 - 16 хил., то през 2011 г. са 24 184, като при четиридесет случая това е констатирано при пътнотранспортно произшествие. Наложени са принудителни административни мерки на около 16 хил. водачи по чл.171 от Закона за движение по пътищата, който предвижда, че ако автомобилът няма „Гражданска отговорност”, същият се спира от движение“, съобщи още главен комисар Антон Антонов.

            Практиката показва, че обичайно около януари има спад на автомобилите със задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Въпреки че темпът е положителен. Обичайно през летните месеци, когато повечето хора решават да ползват превозните средства, сключват „Гражданска отговорност”, респективно обхватът по задължителната застраховка се увеличава. Ако застраховката им изтича септември - октомври обаче, не я подновяват, обясняват от „Пътна полиция“.

            Въпреки осъществяваната до момента контролна и наказателна дейност от страна на полицейските служители процентът на незастрахованите МПС остава твърде висок. В повечето региони в страната превозните средства с валидна застраховка „Гражданска отговорност” са под 80% от регистрираните и неспрени от движение. В София, Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора и Габрово този процент е по-голям. Друг е моментът, че има множество автомобили, които не се движат, стоят паркирани по дворове и пред блокове, но не са спрени от движение. Законът изисква за тях  да има сключена застраховка, факт е, че много малка част от тях имат полица. Реално не съществува механизъм, по който „Пътна полиция” да осъществи контрол и да наложи санкции в тези случаи. С изменение на Наредба I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни и на ремаркетата, теглени от тях, което още не е влязло в сила, се предвижда възможността гражданин, който реши по собствено желание поради липса на „Гражданска отговорност”,

 

да може да спре автомобила си от движение

 

при условие че автомобилът му е технически изправен. Пускането в движение впоследствие става с представяне на валидна полица „Гражданска отговорност”.

            На фона на високия процент незастраховани автомобили следва да отбележим, че през тази година се очаква и плавно увеличаване на цената на застраховката. Поскъпването се аргументира, от една страна, с увеличаването на лимитите на отговорност и от друга, с факта,  че „Гражданска отговорност“ у нас е много по-евтина в сравнение с други страни. От 11.06.2012 г. застраховката ще се сключва при минимални застрахователни суми за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 2 млн. лв. за всяко събитие при едно пострадало лице и 10 млн. лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица. За вреди на имущество - 2 млн. лв. за всяко събитие. Към момента тези лимити са съответно 1 млн. лв. за всяко събитие при едно пострадало лице и 5 млн. лв. при две или повече пострадали лица. Лимитът за вреди на имущество е 1 млн. лв. за всяко събитие.

            Върху поскъпването влияят и множеството щети, които българските застрахователи плащат по вина на румънски, а напоследък и на гръцки граждани, които купуват автомобилите си тук, но причиняват щети в Румъния и Гърция, където обезщетенията са значително по-високи. 

            Цената за задължителната автомобилна полица няма да се повишава значително, макар стойността й да е далеч от нужното за покриване на щетите. От бранша прогнозират лек ръст около началото на юни, когато в сила влизат новите лимити за обезщетения. Очакваното повишение до края на година е в рамките на 10%-15%.

            В същото време статистиката показва, че рисковете все още не са адекватно покрити с премиите, които застрахователите събират. Това дава основание да се очаква, че  увеличаването на цената на задължителната полица ще продължи и през следващите години. Паралелно на това обаче следва да се има предвид ниското благосъстояние на населението, домакинствата, фирмите и държавата като цяло, което е доста различно от средното за Европа. От тази гледна точка конвергенцията на българската икономика към европейската ще е дълъг процес и това ще отнеме поне 20-30 години, смятат застрахователи. Според тях едва тогава българските цени ще се приближат към европейските, като допълват, че е трудно да се каже каква ще е цената на застраховката след 10 години. От друга страна, в Европа тези застраховки сега струват около 300-400 EUR. Tова е дългосрочна цел, и то не на компаниите, за да правят печалби, а да се покрият адекватно рисковете и да могат компаниите да изплащат имуществени и неимуществени щети, причинени от недобросъвестните водачи, обясняват от бранша.

                 ;       

            Затишие пред буря  

 

            На пазара на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите засега е спокойно, но да очакваме ли буря? От гледна точка на застрахователите цената на задължителната застраховка винаги е ниска, а от тази на клиентите - висока.

            Факт е обаче, че компаниите продължават плавно да коригират тарифите си къде в посока на тежкотоварните автомобили, къде по линия на сертификата „Зелена карта“, малки корекции има и в тарифите за автомобили с регистрационни номера, различни от С и СА. 

            Поскъпването на задължителната полица е неизбежно, а компаниите са заели изчаквателни позиции. Практиката до момента показва поскъпване на тарифите в началото на декември и корекция в края на януари в посока намаляване на цените. Тази година обаче това не се случи.

            Изключително голямата конкуренция при задължителната застраховка доведе до уеднаквяване на цените и при различните компании разликата в премията е от едва няколко лева.

     

            Гергана Иванова

      Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки