ЕК стартира наказателна процедура срещу България

22 Февруари 2012 г.,zastrahovatel.com

До два месеца трябва да синхронизираме законодателството си в доброволното здравно осигуряване

 

 

Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу България, като предприе действия, за да се гарантира, че дружествата за доброволно здравно осигуряване в страната извършват дейността си в съответствие с правилата на ЕС в сектора на застрахователните услуги. Това се казва в официално изявление на ЕК до медиите от 26 януари тази година.  В него комисията изразява загриженост по отношение на факта, че РБългария не прилага Първа и Трета директива относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане (73/239/ЕИО и 92/49/ЕИО) по отношение на дружествата за доброволно здравно осигуряване. Ако посочените правила не се прилагат правилно, заявяват от ЕК, съществува риск от недостатъчно пруденциално регулиране и недостатъчен надзор в застрахователния сектор. Според съобщението горепосочените български правила могат да възпрат или възпрепятстват трансграничните инвестиции. Освен това, неприлагайки правилата на ЕС относно застраховането към всички здравноосигурителни дружества, „България възпрепятства създаването на равнопоставени условия на конкуренция на пазара на здравното осигуряване”, се казва още в изявлението. „РБългария се приканва също така да премахне ограниченията пред свободното движение на капитали - свобода, гарантирана от чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Комисията отправя своето искане до РБългария под формата на мотивирано становище. Ако до два месеца не бъде получен задоволителен отговор от страна на националните органи, комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС”, категорични са от ЕК.

Предварителното мнение на комисията е, че българският Закон за здравното осигуряване не е съобразен с разпоредбите относно свободното движение на капитали, залегнали в ДФЕС и в директивите на ЕС относно застрахователната дейност, различна от животозастраховане. Съгласно този закон дружествата за доброволно здравно осигуряване могат да инвестират здравноосигурителни резерви и собствени средства в чуждестранни активи само с разрешението на Комисията по финансов надзор. Според ЕК това задължение нарушава свободното движение на капитали (чл. 63 от ДФЕС).

Комисията също така счита, че дружествата за доброволно здравно осигуряване не могат да бъдат освободени от задължението да спазват директивите за застрахователната дейност, различна от животозастраховане, и че тези директиви не са транспонирани в българския закон за здравното осигуряване. Българското законодателство е трябвало да приложи по отношение на дружествата за доброволно здравно осигуряване всички изисквания на законодателството на ЕС в областта на застраховането, различно от животозастраховане, включително изискванията относно издаването на лиценз, финансовия надзор, формирането на техническите резерви, определянето на границата на платежоспособността, както и гаранционния капитал, инвестициите в активи и съответствието на тези активи на техническите резерви.

 

Галина МариноваИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,