Малки и големи екшъни на тема „Гражданска отговорност”

16 Февруари 2012 г.,zastrahovatel.com
Измамите с фалшиви полици

    

Съвременният криминален контингент излезе извън границите на страната ни и започна да обединява дейността си със съответния от съседните нам държави. Припомнете си  телевизионния филм „Дунав мост”  от близкото минало – това ще ви даде фон на случващото се през последните 6-7 месеца в  градове   като Русе, Силистра и Добрич, а по-рядко и в други крайдунавски градове, както и във Варна и дори във Велико Търново. А то не е никак за подценяване, даже си е случай за разследване от страна на Националната служба за сигурност и от Дирекцията за финансово разузнаване.

Чуха се в интернет най-различни мнения за фалшивите полици. Истината е, че никъде в статиите на колегите не стана ясно какво е това „животно” фалшивата полица, за кого се отнася тя, как са постъпили застрахователите след установяването на фалшивките и в крайна сметка какви са последствията, които ще трябва да се поемат от нашите институции като Гаранционен фонд и Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, респективно от българските застраховани граждани. Защото е ясно, че безплатен обяд няма и всички такси за запълването на тези два фонда (ГФ и НББАЗ) се калкулират в цените на застраховките. 

 

 

В наши дни бандитите могат да откраднат и от... автоматизирана система. Автоматизираната система за електронна полица ЕИСОУКР , която струва около 3.5 млн.лв., награждавана у нас и от международни институции като  IT-изпълнение, беше гордост за българския застрахователен деятел, защото с нейна помощ той съумява по съвременен експресен начин да извършва застраховането по задължителната „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Но  всъщност системата е надхитрена от банда мошеници, опериращи в крайречните ни градове, на входа от България за Румъния. Интересно защо и застрахователите, и надзорната институция прикриват тези издънки и се опитват сами по някакъв начин да се преборят с мошениците, след като поради фалшивите полици намалява обхватът по застраховката. Гаранционният фонд пък си заравя главата в пясъка като щраус. От това никой не печели.

Още преди половин година стана злополучно известен т.нар. „румънски казус” – от него трябва да се тръгне.

„Румънският казус” се оказа опашат

Преди 6 месеца Асоциацията на българските застрахователи е възложила на Асоциацията за застрахователна сигурност да издири всички „румънски автомобили” с български регистрационни номера.  Тогава в АЗС пристигат за тази проверка само 4-5 застрахователни компании , които са изпратили списъци с румънските автомобили.

Към момента автомобилите, които са с българска регистрация и са известни, но се движат в Румъния, са 4600 и АЗС се опитва да ги впише в информационната система, но работата е трудоемка и върви бавно.

„Ситуацията никак не е розова, споделя Юрий Тодоров, председател на Асоциацията за застрахователна сигурност. Измамите с полици по „Гражданска отговорност” на автомобилистите продължават вече 6- 7 месеца. И ако до момента сме идентифицирали около 4600 возила, които се движат в Румъния с български полици, то реалният им брой сигурно е около 17 000 – 19 000. Трябва да се разбере, че този бизнес изобщо не е полезен за България - повечето от автомобилите се внасят от Румъния чрез техни вносители. Реално сме се превърнали в пощенска кутия за регистрация и нито нашият автомобилен бизнес печели, нито застрахователите.”

Схемата е свещено проста, измислена е от доста опитен мозъчен тръст и постоянно се развива и вече претърпя няколко различни модификации.

Първоначално сенчестият бизнес е движен от индивидуални лица, но постепенно се превръща в доходен бизнес за куп фирми участнички в трансфера на возилата и регистрацията им със съответната застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите при български застраховател. Официално фирмите обикновено се водят на името на граждани от ромски произход (фиктивни лица), които не разполагат с финансови средства. Затова при залавянето им собствениците не могат да отнесат никаква глоба, просто няма с какво да се плати.

Първо се транспортира от Румъния автомобил и с помощта на едно физическо лице – българин ( регистратор),  се регистрира у нас и още същия ден  се прави договор за покупко-продажба с помощта на нотариус.  Тези регистратори са непосредствено до пунктовете на КАТ и основни агенти на брокери и застрахователи и в Русе, Добрич, Силистра и т.н. Возилото се продава от българина на румънеца. Веднага се подава молба от българския собственик за дерегистрация в КАТ, за да не се търсят данъци от лицето. Представителят на Темида също е в играта и освен че заверява договора за покупко-продажбата издава и пълномощно на румънеца, по силата на което той може да управлява автомобила, включително да го стопанисва и продава в Румъния. Така за пред румънските власти румънецът депозира само пълномощното си, а не договор за собственост върху автомобила и не го регистрира. Но в същото време, ако същият водач румънец предизвика пътнотранспортно произшествие в Румъния или друга европейска страна, по силата на направената у нас „Гражданска отговорност” ще бъде търсен българският застраховател или българският Гаранционен фонд / респективно НББАЗ, защото регистрацията на автомобила е българска.

„Натрупаха се страшно много щети - твърди Юрий Тодоров - за стойностите на обезщетенията попитайте в НББАЗ, а за незастрахованите автомобили - в Гаранционния фонд. В началото имаше застрахователни компании,  които отказваха да изплащат обезщетения на румънските граждани, но  доколкото знам, вече и те изплащат.”

„Дунав  мост” – отново на фокус

С течение на времето схемата на автомобилните измами с регистрациите търпи развитие. Регистрират се т.нар. лизингови къщи - някои от които са български, а други румънски, но регистрирани в България. Автомобилите идват от Румъния, регистрират се в КАТ - най-често в градовете Русе, Силистра и Добрич, а по-рядко и в други крайдунавски градове, както и във Варна и дори във Велико Търново. Схемата във Велико Търново дори е била усложнена с внос на крадени румънски возила, благополучно пристигнали в нашите лизингови къщи и от там регистрация и завръщане в Румъния по набелязания план.

Каква е ролята на лизинговите къщи? Те се създават, за да се избегне по веригата нотариусът, който на практика оскъпява цялата сделка, а също така да се избегнат държавните данъци. В лизинговата къща се подготвя фалшив договор, че съответният автомобил е отдаден на лизинг на румънско лице. Автомобилът отново е с българска регистрация. По този начин се натрупват доста фалшиви договори и неплатени данъци и такси. Но пък всеки автомобил има съответната застраховка „Гражданска отговорност”, защото проверките за наличието й на граничния пункт са задължителни.

На теория Единната информационна система за контрол и управление на риска помага да се прекратят измамите и да се осигури бърза и точна информация за потребителите, сключили задължителната полица „Гражданска отговорност”. На практика обаче не става така. Всяка полица, веднъж регистрирана в системата като продадена, може да бъде анулирана безпроблемно. Да не говорим, че има много полици на „румънски” автомобили, които миналата година са с една кубатура, а тази със значително по-малка, но в друга компания.

Ако през месец декември м.г. се смяташе, че е бил бумът им, то и през януари 2012 г. измамите с фалшиви полици за „Гражданска отговорност” на автомобилистите не намаляват,  напротив - увеличават се.  Измамите преди електронната полица бяха възможни, като не се отчитаха или се бавеха за отчитане полиците от кочан. Установяваха се след време благодарение на честите ревизии на бланките. А сега какво?  Нещата отиват за регистрация по електронен път, а бланката, която се дава на застрахования (като форма на застрахователен договор), съвсем лесно може да се фалшифицира и да се направи бланка на компютъра и да се изпринтва върху обикновен лист, така че да изглежда като документ от ЕИСОУКР. Впоследствие заведената в системата полица се анулира своевременно, а парите от застраховката отиват в джоба на измамника.  Така единственото ограничение пред броя на фиктивните застраховки е количеството стикери, с които разполага. Ако нямаше стикери, измамите щяха да нараснат главоломно. Обаче ревизията им е през 3-4 месеца, т.е. на по-дълги периоди от време, така че може да мине доста време, преди да се установи измамата.

Основните измами се правят на пунктовете на КАТ в Русе,  Добрич и Силистра, където се регистрират румънските автомобили.

Какъв е профилът на измамника? Измамниците обикновено са подставени лица на някоя фирма  застрахователен брокер.  Може да са наети от брокера застрахователни агенти и дори фалшиви агенти, нямащи нищо общо с фирмата. Експерти обаче твърдят, че няма как при тези операции определени служители на  застрахователната компания да не са в час. А дали и служители на КАТ не са замесени? А дали и служители на Темида не са замесени? 

Чуха се в телевизионния ефир и други мнения, че видите ли с влошаването на икономическата ситуация  хората започвали да кривят встрани от моралните си принципи буквално навсякъде - от фронт-офиси на застрахователите, през агенти, до служители на брокери. И задачата била съвсем проста и се състояла в това доколко застрахователните компании и самите посредници ще успеят да затегнат контрола над служителите си. Но май не е чак толова просто.

Схемата „Нищо не губя, само печеля”

 „Това са подставени лица на брокерските фирми, които оперират в тези градове, те са около 4-5 фирми, така че не мога да се съглася, че фирмите посредници не са наясно - споделя Юрий Тодоров. - Дори много често се спрягаше името на една измамничка, която е главен герой - Копринка някоя си, която хем издавала фалшиви полици, хем от нейно име оперирали и други хора. Но тя още не е „изолирана”, а си действа безнаказано. Системата е ориентирана така, че застрахователната компания вижда, че е сключена застраховка, но няма как да разбере дали парите са взети от застрахования.”

Как се действа на пунктовете на КАТ? Идват за регистрация два автомобила с румънци.  Издават се полици „Гражданска отговорност” и на двата автомобила. Веднага след като приберат парите им, след около час-два анулират полицата на единия автомобил. Междувременно се издава и сертификат „Зелена карта”, защото на румънците им е необходим. Това е особено опасно за нашето НББАЗ. В момента има регистрирани произшествия,  причинени от румънци с български полици  в Австрия, Чехия, Италия и това е доста сериозен финансов проблем, защото има и загинали хора.

Как се прави измамата  със сертификата? Сертификатът „Зелена карта” има 4 отрязъка. Първите два отрязъка се оставят на единия автомобил, на който е решено да не се анулира полицата. Другите два отрязъка се пишат на името на водача на втория автомобил с анулираната полица „Гражданска отговорност”. Много често той изобщо не подозира, че полицата му е анулирана, а и не може да чете на български език и не е наясно със ситуацията. По тази причина дори не е в състояние да провери в българската информационна система дали има реално съществуваща застраховка. 

За съжаление съгласно условията на Съвета на бюрата при извършено произшествие от същия водач, независимо че става дума за фалшиф отрязък, щом сертификатът „Зелена карта” е български,  НББАЗ и Гаранционният фонд са длъжни да изплатят обезщетенията, независимо в коя държава са станали и независимо за каква стойност и в каква валута са.

 

Играта „Тука има - тука нема!”

 

„В момента в района на Крайова, Каларат и Гюргево има изнесени пунктове, в които румънците директно издават български полици „Гражданска отговорност” и сертификат „Зелена карта” и имат достъп до нашата система - обяснява Юрий Тодоров. - Според мен това са румънци, подставени лица на българските застрахователни брокери, и работят в комбина.

Когато се разбра схемата, че се застраховат румънски возила у нас, една част от застрахователите ни решиха да се отърват от тези свои клиенти, като им прекратиха по законен път действието на договора, като дори им върнаха остатъка от дължимите суми - си припомня Юрий Тодоров.- Става дума за голяма сума пари, по около 5000 - 15 000 лв., защото бяха застраховани доста автомобили. Така първият собственик, на чието име е регистрацията  на автомобила – българин, се видя в много пари, а румънецът с автомобила си в Румъния изобщо не подозираше какво става, т.е. че полицата му е прекратена и че друг е прибрал остатъка от вноските му. Впоследствие застрахователите увеличиха специално за този вид застраховани цената на полицата от 100 лв. на 1000 лв. Част от българските измамници обаче  решиха да спечелят още пари от румънците и ги алармираха, че полиците им са прекратени, та трябва да си купят нови.  Който се върза - изпрати парите. Така измамниците получиха  още по 1000-1200 лв. от румънците за нова полица на автомобил и внесоха премиите за нови полици. След няколко месеца  част от измамниците решиха да прекратят действието и на тези полици  и да си приберат отново парите на румънците. В момента измамените румънци изобщо не знаят, че шофират без полица.”

Клиентът по-късно ще разбере, че е измамен. Юридическият въпрос остава открит. Има ли клиентът сключена полица, която измамникът агент  е анулирал в системата, независимо че е прибрал в джоба си парите на застрахования и премията не е постъпила в застрахователната компания? Кой ще гони измамника? Да, брокерът носи отговорността и накрая пак той, брокерът, ще внесе парите, няма как да стане другояче. Ако обаче става дума за агент, трябва да е известно, че има много фалшиви агенти, които никъде не фигурират. На името на един агент се записват  по 30 човека, които продават „Гражданска отговорност”.

Според Юрий Тодоров полицата „Гражданска отговорност” не е защитена от евентуални фалшификации, тя представлява принтван лист хартия без мокър печат, а печат, който не е оригинален,  може да се фалшифицира. „Зелена карта” е защитена с холограма, там фалшификациите са много трудни, защото се раздават под отчет и се знае всяко лице, което я приема и издава.

В момента част от стикера се залепва на предното стъкло на автомобила, друга част върху контролния талон, който е неразделна част от полицата, като тези два отрязъка се предоставят на водача на автомобила. Третата част от стикера се залепва върху екземпляра от полицата, който е за отчет в застрахователната компания. Важното е да се въведе практика част от стикера да се залепва и върху хартиения носител на полицата, която получава клиентът. Предложението на Юрий Тодоров е екземплярът, който се лепи на контролния талон, да се заплепва на полицата, която е за клиента. Като вместо цифри върху отрязъка на стикера да има баркод. При това положение, когато измамникът анулира полицата в автоматизираната система за електронни полици, той всъщност ще трябва да бъде задължен да върне и екземпляра с баркода. Когато полицай от КАТ спре автомобил за проверка, с помощта на четец за  баркода ще може да разбере дали полицата е валидна или несъществуваща, прекратена ли е и кога е станало това.

 

Още канали за обогатяване на крадците

 

Съществува и друга схема за измами с „Гражданска отговорност”. Например автомобилът е с обем на двигателя  над 2000 куб. см, но в електронната полица се вписва по-ниска кубатура, например 1300 куб. см, и по този начин се плаща по-ниска премия. Такива манипулации в информационната система все още са възможни.

Съществуват големи измами и с техническите прегледи в КАТ.  Тези прегледи се правят в началото при регистрацията и са валидни за една година, т.е. всяка година се прави нов преглед, който струва около 40-50 лева, и се издава съответен документ с холограма. Същата българска автомафия е разбила един пункт на КАТ и е откраднала над 500 стикера за технически преглед в Русе. Тези стикери пак са откраднати, за да може добре да се обслужват румънците.

„ Още през месец септември 2011 г. имаше  съвместна среща с румънците, за да пресечем престъпната дейност на автомафията, но нямаше резултат - си припомня Юрий Тодоров. - Това е проблем за румънците. А те казват, че и двете ни страни са в ЕС, т.е. това са международни отношения. Ако на някои румънци им е по-изгодно да си регистрират автомобилите в България, ние не можем да ги спрем - казват те. А на тях им е по-изгодно защото цените тук са по-ниски. Няма как да отговорят по друг начин - става дума за бизнес за милиони левове. Те не носят за България никакъв приход - автомобилите са румънски и се внасят от румънски фирми. При това източват държавата ни и не плащат никакви данъци и такси, защото с фалшивите договори за покупко-продажба те са извън закона. А собственикът с регистрирани тук 500 автомобила наистина може да бъде заловен, но пък няма какво да му вземат - автомобилите благополучно са транспортирани в Румъния. Собственикът е ром и няма никакви финанси. Могат да бъдат хванати и съдени за данъчни измами, защото договорите за лизинг са фалшиви. Системата е пробила дори и в КАТ. Защото на големия талон, както и на малкия талон на автомобила, които се издават от КАТ, освен лизинговата фирма собственик на автомобила вече се вписва и името на румънеца, като „лице, което има право на друго основание да управлява автомобила”. Не виждам на какво основание се прави това, а и реално съгласно лизинговите договори румънецът става собственик едва когато си изплати изцяло цената на автомобила. Аз не знам защо българската държава позволява това? Защо КАТ позволява да се вписват и румънци, след като всички знаят, че този договор е фиктивен, автомобилът на практика е платен изцяло и се въртят милиони левове неотчетени от търговците на коли. Къде е НАП в тези градове и какви проверки им е направила. Ако искат, можем да им изпратим неколкостотин физически и юридически лица за проверка .”

Безплатен обяд няма

Всички тези фалшификации и кражби нямаше да бъдат фатални, ако не водеха зад себе си големи щети. И след като застрахователните компании у нас веднъж са прекратили действието на полиците на румънците, обезщетенията, които трябва да се платят , се вземат от българския Гаранционен фонд. При установяване на пътнотранспортно произшествие в чужбина, причинено от автомобил с българска регистрация, но без реална полица, Гаранционният фонд е насреща. Ако става дума за материални щети, размерът на обезщетението няма да е фатален, както ако има загинали хора,  когато обезщетенията за неимуществени вреди са колосални.

На полицата на всеки застрахован по „Гражданска отговорност” на автомобилистите е записано - „такса Гаранционен фонд - 8,50 лв., и такса Обезпечителен фонд - 1,50 лв., или общо 10 лв.”. А това означава, че става дума за обществен фонд, а не за фонд на застрахователните компании, и че всеки застрахован собственик на автомобил в България е заинтересован да няма изплащане на огромни обезщетения от фонда, за да не се изпразни той и за да не е необходимо да се увеличава таксата на застрахования. Защото е известно, че ако има само един катастрофирал автомобил с 2-3 смъртни случая, който не е застрахован, това може да доведе до обезщетение от  500 000 евро до 1 000 000 евро. И в момента има постъпили искове за такива суми.

Възниква и друг въпрос: Дали Гаранционният фонд правилно управлява парите на застрахованите? Да, на застрахованите, а не на застрахователите, защото те не внасят собствени при в него , но го управляват. Не е ли време в Кодекса за застраховане да се извърши промяна, която да касае управлението на този фонд с участието на обществени организации на застрахованите и гражданите , а не само от застрахователи, които не вземат мерки за опазване на техните пари.

Вестник “КОНКУРЕНТ”; 2011-04-15

И във врачанския КАТ се забелязва зародилата се във Видин тенденция цигани да имат регистрирани на свое име между 100 и 200 автомобила. Репортерска проверка на информационния звяр установи двама души, които по документи се водят собственици на голям брой превозни средства. Това са Виолета З. и Огнян С. Чрез договор за покупко-продажба лицата регистрират возилата на свое име. След това се издава пълномощно на румънски граждани и с него те шофират в Румъния автомобилите с българска регистрация. При тази схема всъщност няма нарушение на българското законодателство, тъй като задължителните такси, които постъпват в хазната, са изрядно платени, коментират полицаи. От „упражнението” реално е ощетен румънският бюджет, тъй като колите се карат там, а таксите и данъците им се плащат тук. За това би трябвало схемата да се преследва от румънските власти. Според неофициална информация в далаверата участват и двама-трима човека от местния криминален контингент. За услугата те вземат по 400 евро, а реално тя излиза около 100 лева.
Както „Конкурент” писа, още през август 2010 година по неофициални данни в КАТ във Видин на няколко човека са регистрирани около 500 автомобила
.”

ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 



Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки