CSR - как се правят пари от това, че си грижовен и отговорен

01 Февруари 2012 г.,zastrahovatel.com
В световното застраховане понятието Корпоративна социална отговорност е не само познат, но и дълбоко вкоренен постулат, вплетен в цялостната политика на дружествата. За България това е тема, която тепърва набира скорост и доказателство за това бе изключителният интерес към форума, посветен на старта на новата магистратура „Мениджър „Корпоративна социална отговорност“ на ВУЗФ.

 

 

Що е то CSR и има ли почва у нас? Дали ще дойде скоро времето, когато ще се възприема повече като същностна характеристика на отговорните, социално ориентирани компании и по-малко като добре звучаща модерна дума – заместител на ПР и реклама. Тези въпроси и още много други, облечени в разностилни езикови форми, намериха отговори на форума „Професията Мениджър „Корпоративна социална отговорност“, който се проведе на 10 януари в София и бе посветен на началото на магистърска програма на ВУЗФ със същото име.

Можем да се опитаме да опишем атмосферата на форума с четирите думички – деловитост, сърдечност, провокативност и проактивност, но въпреки че те прилягат на събитието, това, което всеки от посетителите видя, не може да се опише изцяло с тях. Събитието „изтича“ отвъд рамките на тези определения така, както многото желаещи не успяваха да се поберат в залата на „Гранд Хотел София”. Неочаквано голямата посещаемост от студенти, преподаватели, журналисти, практици мениджъри  бе първата приятна изненада както за организаторите, така и за презентаторите на форума.

 

Поводът:

 

Повод за организирането на форума бе стартът на нова за България магистратура „Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)“, която предложи на българските студенти академичната общност на ВУЗФ.

„През следващите години все повече и повече ще се търсят специалисти по корпоративна социална отговорност. Да бъдат отговорни е наболяло бизнес изискване към компаниите, а далеч не препоръчителна инициатива, както беше допреди няколко години. От добре подготвени експерти в тази област ще има нужда всяка компания, която се ориентира към управлението на социалната отговорност на ниво бизнес стратегия и бизнес процеси, а не само на ниво благотворителност или маркетинг”, коментира Светла Стоева, председател на Управителния съвет на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР).

 

Специалистите:

 

Новата специалност вече стартира и в България с магистърска програма по „Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)”. Програмата е по инициатива и с подкрепата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Intertek Academy® и CSR Bulgaria, и предлага прием за април 2012 г. към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

„Ще подготвяме специалисти, които да знаят как да направят компаниите си финансово успешни и едновременно с това отговорни към средата, в която работят, както и към обществото като цяло. И дори обратното – как да правят пари от това, че са грижовни и отговорни. Това не само не е мит, но е и задължение. Ще даваме на студентите практическа насоченост, но и стабилни теоретични познания”, разказа Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси.

В рамките на програмата студентите ще могат да получат специфични знания в малко познати области като зелено счетоводство, управление на риска чрез корпоративна социална отговорност, корпоративно управление.

 

Лекторите:

 

Лекторският състав е изграден от представители на академичната общност в България, от различни университети – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Висшето училище по застраховане и финанси, както и от представители на институции и водещи организации като Министерството на труда и социалната политика, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Intertek Academy®, Българската специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност - CSR Bulgaria, и др.

Първите студенти по програмата започват обучението си през април 2012 г. Бъдещите магистри ще се докоснат до опита на водещи мениджъри от големи компании в България, както и до международно know-how от гост лектори от Европа, специалисти в областта.

 

Дипломите:

 

Успешно завършилите програмата студенти получават диплома за завършена магистърска степен по специалността „Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)” от Висшето училище по застраховане и финанси, както и сертификат за одитор/оценител на системи за корпоративна и социална отговорност от Intertek Academy®.

 

Форумът:

 

Доц. Вазов, президент на ВУЗФ, с видимо удоволствие от вида на препълнената от посетители зала откри форума на тема „Професията Мениджър „Корпоративна социална отговорност”. Събитието се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, CSR, България, и „Интертек Муди” със съдействието на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) и MB Communications.

Залата се оказа малка за всички желаещи да присъстват и да научат повече за новосъздадената магистратура.

Събитието имаше и за цел да дискутира отговорностите и предизвикателствата, стоящи пред социално отговорния бизнес, и необходимостта от адекватно подготвени мениджъри по корпоративна социална отговорност.

Представителите на бизнеса и членове на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН бяха „Овергас Инк” АД, „ТНТ България” ЕООД и „Асарел Медет” АД, те представиха своите практики в сферата на КСО и споделиха опита си при намирането на най-адекватните отговори на въпроса  как и кои звена са поели тези дейности. Ясно се очертаваше практиката да се ангажира висшият мениджмънт, както и звената „Маркетинг” и „Човешки ресурси” в дейностите по корпоративна социална отговорност. Залагането на дългосрочни цели и стратегия по КСО вече има своите конкретни проявления в политиките на големи български компании.

 

Бизнесът:

 

Лиляна Загорчева, управител на комуникационната агенция MB Communications, представи  честите грешки на компаниите, смятащи, че PR-а е единствената същност на КСО, както и добрите примери на компании, които са разбрали, че PR е само част от CSR-a, и то само върха на айсберга, който се вижда от хората, но далеч не е основата, на която трябва да се гради КСО стратегия. КСО не е маркетингов шум, а изграждане на дългосрочно доверие и в този смисъл е и изграждане на връзки с обществеността.

Нуждата на бизнеса от квалифицирани специалисти по КСО бе очертана от Детелина Смилкова, вицепрецидент на ВУЗФ, който е основният  партньор по проекта за КСО магистратура.

 

Държавата и НПО:

 

Марина Стефанова, изпълнителен директор на Българската мрежа за Глобален договор на ООН, сподели, че наблюдава революционни промени в мисленето на обществото и на бизнеса, които определят голямото значение на добрите и дългосрочни бизнес практики, които ангажират всички заинтересовани страни.

Изпълнителният директор на CSR Bulgaria Борис Колев също сподели социално отговорни бизнес практики, с които се е сблъсквал в работата си с компаниите. Докато преди няколко години компаниите са провели откъслечни дейности в тази сфера и са възприемали КСО повече като PR, то днес вече компаниите са осъзнали нуждата от цялостна и ясна стратегия и искат да правят стойностни и дългосрочни КСО проекти.

Присъства и представител на държавната власт в лицето на Веселин Илков  от Министерство на труда и социалната политика. Той определи ролята на държавата като допълваща и балансираща, целяща да създаде само необходимата стратегическа рамка, както и законодателна и бизнес среда за развитието на КСО.

Милена Минкова, водещ одитор, водещ преподавател, „Интертек Муди”, обясни каква е ролята на сертифициращите организации. В България все повече се налагат международните стандарти в сферата на качеството, екологията и устойчивото развитие, условията на труд и социалната отговорност на компаниите. Затова е важно да се провеждат обучения по социално счетоводство и социален одит, които ще присъстват и в учебната програма на магистратурата.

В заключение бе казано, че магистратурата „Корпоративна социална отговорност (финансов мениджмънт)” идва точно навреме, за да отговори на нуждите и очакванията на бизнеса. Тя ще даде знания, които ще са полезни на завършилите, без значение дали компаниите имат обособена длъжност по КСО мениджър или не, така че те да могат да вършат работата си адекватно и да са асистенти на висшите мениджъри във взимането им на адекватни стратегически решения, засягащи цели общности и много заинтересовани лица.

 

Субективно погледнато 

 

Когато за пръв път в България започнаха да се прилагат принципите на работа на свободните пазари, рекламните агенции, рекламата, както и маркетинговите проучвания на пазара бяха нещо модно, привлекателно и престижно. Скоро обаче между лъскавите рекламни послания започнаха да се прокрадват и не толкова елегантните и много по-евтини вариации на тема реклама. Колкото по-масова и достъпна ставаше тя, толкова по-малко ставаше творчеството и финесът и толкова повече бруталният цинизъм и арогантна безпардонност. Постепенно вече думичката „реклама“ стана недолюбвана и на нейно място гордо застана нейната посестрима - „ПР“.

Това „ново чудо“ имаше за задача да „прикрие“ всичко, което не искаме да се нарича „реклама“, но искаме в крайна сметка да ни донесе същия ефект – да доведе до стимулиране на продажбите. Постепенно, напълно или не дотам, бе забравено съдържанието на думата ПР такова, каквото сме го учили на студентската скамейка. Връзките с обществеността вече рядко означават работа освен с външните социални групи в лицето единствено на медиите и с вътрешните социални групи, мониторингът на имиджа на компанията, промяната на цялостната нагласа и начина на работа в дружеството в унисон с нагласите на обществото, за да се създаде позитивен, но и адекватен имидж... Всичко започна да се свежда до „публикуване или пускане на материали в медиите“. ПР (Public Relations) означава буквално „Връзки с обществеността“, както всички знаем, но днес на български ПР се превежда просто като „Публикувай Репортаж“. Ето защо и тази думичка стана „персона нон грата“ за българския бизнес.

Ред е на следващата фраза – CSR (Corporative Social Responsibility) или на български – КСО (Корпоративна социална отговорност) , която обещава да подреди обърканите понятия по нова схема, която всъщност винаги е била единствено правилната. КСО е самата същност на добрия ПР, но отива далеч отвъд него. Тя е онова усещане, което прозира в работата на всяка компания, която работи с мисъл за хората, природата, земята и изкарва парите си, защитавайки зелените ресурси на планетата и хората, с които работи и за които работи, а не просто харчи изкараните вече пари, за да „поправя“ нанесените от дейността си щети.  КСО компаниите не са просто „добрите деца“ в съвременния бизнес, а единствените, които имат бъдеще в този променящ се бърз свят, все по-пълно подчинен на принципа „Аз печеля – Ти печелиш – Той печели“.  Може би наистина джунглата си отива, за да направи път на един нов свят?

 

Галина Маринова  

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки