Гласът на световния бизнес – 2012 г.! А сега накъде?

19 Януари 2012 г.,zastrahovatel.com

 

На прага на новата 2012 година светът на застраховането се запита къде ще се открият възможности за възстановяване и развитие на бизнеса, а и какви ще бъдат големите предизвикателства, които го чакат. Изказвания на водещи експерти, анализатори, мениджъри и управители на големите играчи в бранша вече надничат във всяко уважаващо себе си финансово списание, вестник или финансов интернет-портал. В. „Застраховател прес“ подбра 11 знакови изказвания на лидери в световното застраховане, за да ги представи на вашето внимание като знаков завършек на 2011 година.  

 

Ханк Уоткинс, президент на Lloyd’s за САЩ: Без да съм в състояние да предскажа естеството или мащаба на бедствията, с които ще се сблъскаме през 2012 г., ключовите области на притеснение за нас си остават мудната възвръщаемост на инвестициите, капиталовите излишъци и сравнително скромното увеличение на премийните тарифи. На този фон ние продължаваме да се сблъскваме с несигурност, генерирана от забавянията при въвеждането на новите регулаторни механизми и правила както в Европа, така и в САЩ. Тези реалности ще направят дисциплината и отговорното поемане на рискове през 2012 година по-важни от всякога.

 

Алан Кауфман, председател и главен изпълнителен директор на Burns & Wilcox: Аз не очаквам, че 2012 г. ще бъде много по-различна от 2011. Основната причина е в състоянието на цялостната икономическа ситуация както в САЩ, така и по света. Тарифите ще останат сравнително плоски в общото застраховане с изключение на някои определени зони с повишен риск, където цените могат да се втвърдят, но сравнително слабо. В основата на тези прогнози стоят цените на презастраховането, както и загубите, които индустрията претърпя през 2011 година.

 

 

Уенди Хаусер, управляващ секторен директор в Markel Corp.: Ние в Markel сме оптимисти за възможностите на пазара през 2012 г. След шест години на спадащи премии ние сме свидетели на области, в които премиите реално се увеличават. Конкурентните ни компании се дръпнаха назад, свиват се, увеличават цените или излизат от  пазара на някои продукти. Компанията ни се представи добре през 2011 година и през последните няколко месеца темповете, с които се развиваме, се ускоряват. Възнамеряваме да запазим тази тенденция и през 2012 година.

 

Марио Витале, президент на Aspen U. С. Застраховане: Към момента ние не предвиждаме нови предизвикателства за 2012 г., обаче има много текущи проблеми, които ще продължат и през новата година. Един от тях е излишъкът в  пазарния капацитет. Въпреки стягането на пазара фактор номер едно за поддържането на цените под нивото на адекватност е твърде силната конкуренция в някои продуктови групи. Там има повече от достатъчно предлагане, за да се задоволят нуждите на пазара. Свидетели сме и на това, че някои водещи компании изглеждат по-загрижени за оборота, отколкото за печалбата си. Рано или късно, и по-скоро рано, отколкото късно, те ще се върнат към основните правила на бизнеса и отговорното застраховане в една пазарна среда, която е изключително рискова и наситена с предизвикателства.

 

Джереми Джонсън, директор продуктови линии за САЩ и Канада на Chartis: Ние вярваме, че определено съществуват възможности за развитие на продуктовите линии, свързани с екологичната отговорност, корпоративната авиация, както и киберотговорностите. Забелязваме повишен интерес към разработване на решения в посока мултинационални рискове, независимо дали става дума за рисков мениджмънт, данъци или регулаторни изисквания. От застрахователите се очаква да бъдат в състояние да очертаят добре своите продукти, като се фокусират върху покритията, услугите, системата за изплащане на щетите. Изобилието от конкурентни компании, които се стремят да завоюват пазарен дял за сметка на печалбата, ще продължи и през 2012 година. Този поведенчески модел е изкушението, на което застрахователите трябва да устоят, за да не се компрометират цели линии от застрахователни продукти.

 

Марик Брокман, директор „Застрахователен сектор“, PwC U.S.:

Критичният фактор и през 2012 година ще бъде способността на компаниите да управляват данните за своите клиенти, за да открият и промотират продукти и услуги, които да отговарят на специфичния профил на клиента. Това трябва да се прилага при всяко докосване до пазара, на всяко едно ниво. Така ще се регулират цените, ще се повиши информираността, персонализацията на продуктите за отделните клиенти и ще се генерира лоялност.

Новите продукти, както и иновациите в каналите за продажба, са  ключовите възможности за 2012 година. Инициативата е пътят, по който трябва да се върви в трудни времена. Новите типове риск, както и засилването на вече съществуващите такива, като дигитални рискове, уронване на репутацията  онлайн или рискове, произтичащи от бизнес свързаността, представляват възможност да се създадат нови продукти и услуги. Правилните действия са в посока развиване на партньорства с други компании  доставчици на услуги, както и оптимално използване на адекватните дистрибуторски канали, за да се достигне до точните „висококачествени“ клиенти. Така че през 2012 година  разработването на нови продукти, създаването на интегрирани решения – това са новите канали, които ще доведат компаниите до очаквания растеж.

 

Кен Голдстейн, вицепрезидент „Специално застраховане“ в Chubb Group of Insurance Cos.: Всяка компания, която събира, съхранява и оперира с лична информация, е обект на държавна регулация и наблюдение. Това създава значителни маркетингови възможности за компании, работещи в областта на киберсигурността. Те са жизненоважни за застрахователите, защото без тях в киберпространството  са подложени на рискове,като изтичане на данни и  грешки при трансфер на информация.

В настоящата икономическа обстановка някои малки и средно големи компании ще започнат все по-силно да изпитват затруднения при отделянето на нужните средства за IT-технологии и поддръжка, за да защитят адекватно бизнеса си от неоторизирано проникване. Тези компании ще бъдат както сега, така и занапред цел на международни хакерски атаки.

 

Джоузеф Дж. Бенедичи, председател, президент и главен изпълнителен директор на ProSight Specialty Insurance Holdings: Технологията ще продължи да играе все по-голяма роля при задоволяване на нуждите на клиентите. Аз не говоря за технологията, която се използва за калкулация или за издаване на полици. Макар че определено тя също е важна, аз говоря за използването на технологии и техники за извличане на данни. Така ще могат да се разберат по-добре клиентите, тяхното поведение, техните нужди и тенденциите в потребителските им навици.

Новите успешни специалисти в застраховането не чакат информацията сама да почука на вратата им , а се осланят на проактивното учене и подобряване на техните бизнес оферти в съотвествие с променящите се изисквания и нужди на потребителите. Все по-трудно ще става, ако не и невъзможно, за специалистите в застраховането успешно да подобряват и отличават собствените си продуктови предложения, без да разполагат с методи за по-мъдро и сложно използване на технологиите за обработка на данни.

 

Грег Бангс, заместник-председател и мениджър специални продукти „Престъпления, отвличания, изнудване, насилие“, Chubb Group of Insurance Cos.: Ключовото предизвикателство през 2012 година ще бъде продължаващият икономически спад. Един от интересните аспекти е, че това се отразява върху броя на претенциите за изплащане на щети при бизнес клиентите. Компаниите следят финансовото си състояние много по-педантично и се стремят да неутрализират пренебрегвани по-рано загуби, като кражби от служители на имущество, средства или активи от пенсионни фондове. Увеличава се вероятността служителите, които са в тежко лично финансово положение, да прибягват до кражби, особено ако имат повод да се притесняват, че ще загубят работата си.

Това повишаване на мотивацията за извършване на нечестни действия се изостря и от наличието на  повече  възможности това да се направи. Компаниите съкращават или намаляват вътрешните си одиторски отдели, както и други вътрешни контролни механизми поради лошото си финансово положение.

 

Рик Чуло, директор в Chubb Surety: Продължаваме работата си в условията на слаба икономика и растящ риск. Като резултат от това договорите са основно с по-малки компании в сравнение с предишни години. Търсенето на акции пада, плащаните премии също. За агентите и брокерите, които играят на тази пазарна сцена, предизвикателствата са ясни: повече конкуренция, вертикален натиск върху цените и като цяло по-висок риск.

Да се предвиди какво ще се случи в бъдеще е малко по-трудно, а да се разгърнат новите възможности ще са нужни няколко години. Агентите и брокерите знаят, че техните клиенти повече от всякога се нуждаят от тях и от техните съвети, но, от друга страна, надеждността, стабилността и предсказуемостта на самите клиенти също се нуждае от поръчител или някакъв вид гаранция.

Настоящата рецесия няма да трае вечно. В момента в който бизнес клиентите поемат по пътя на възстановяването, те ще се нуждаят от поръчител, за да въведат в действие своите бизнес планове. Сега е добро време за изграждане на повече и по-дълбоки взаимоотношения с настоящи и потенциални клиенти и за среща с поръчители и застрахователи, които взаимно могат да подкрепят своите дългосрочни нужди.

 

Уейн Х. Картър III, изпълнителен вицепрезидент на Crump Professional Programs:Най-значително предизвикателство за 2012 г. ще бъде ефективното разгръщане на излишъците в  застрахователната индустрия. Инвеститорите искат възвращаемост, а тя може да се реализира само ако капиталът бъде разгърнат.

В отговор на натиска, който се оказва върху експертите, отговорни за разпределението на капитала, вероятно ще бъдат предприети и действия в посока по-рискови от благоразумните позиции. Такива действия ще продължат да държат сравнително стабилен ценови таван в застраховането. Докато все пак някаква ценова дисциплина се връща на пазара, отговорните компании, носители на риска, които знаят, че се нуждаят от ръст в цените, ще преживеят тежки времена, за да постигнат нивата, които желаят.

От гледна точка на цялостния пазар  технологиите ще играят огромна роля при оптимизацията на работата и повишаването на ефективността, както и за налагане на нови стандарти за време за извършване на услугите през следващите една-две години. Нашата индустрия много бавно прегърна ефективното използване на технологиите, но вече наблюдаваме известно задвижване в посока развитие на информационни системи, адекватни на бизнеса. Тези, които са по-бързи и по-ефективни в прилагането на новите технологии в работата си и особено в използването на новите дистрибуторски канали в лицето на мултимедийните канали, ще бъдат победителите в дългосрочен план при работата с този огромен пазарен сегмент. 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001
orange_li