Повече сигурност за транспортните фирми на пътя

16 Януари 2012 г.,zastrahovatel.com
Илеана Стоянова

 

Една наредба, влизаща в сила от средата на ноември месец 2011г., предизвика нашето „разследване“ за нови видове застрахователни продукти, продавани на нашия пазар, и стана поводът да разгледаме отново застраховката „Отговорност на автомобилния превозвач“. Документът е Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари и измененията й от 22.11.2011 г., както и нейното тълкуване от различни застрахователни компании. В компанията, която първа реагира на нормативния документ, се тълкува като основание за въвеждане на нов продукт със задължителен характер. 

 

 

Става дума за нов вид застраховка според Милена Първанова, директор „Обща гражданска отговорност“ и „Професионални отговорности“ в ЗД „Бул Инс“ АД. Според нея в застрахователната практика съществуват два вида отговорности - „Отговорност на превозвача“, съгл. CMR – конвенция, която покрива отговорността на превозвача за цялостната или частичната липса или повреда на стоката съгласно Конвенцията и има задължителен характер, тъй като навсякъде в чужбина се изисква тази застраховка за всички фирми, занимаващи се с транспортна дейност (напр. товарни автомобили).

Вторият вид подобен продукт е създаден преди месец в ЗД „Бул Инс“ АД като нов - „Отговорност на автомобилния превозвач, извършващ превози на пътници и товари“. Според М. Първанова той  също има задължителен характер съгласно изискванията на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, позовавайки се на въпросната Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари и измененията й в ДВ. бр.92 от 22.11.2011 г. Изменението на наредбата се прави съгласно Европейска директива, Регламент 1071 от 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европа.

Съгласно споменатата директива/регламент е необходимо предприятията за автомобилни превози да имат минимална финансова стабилност, за да се гарантира нормалното започване на дейността им – съответно трябва да притежават банкова гаранция или застраховка за професионални рискове. Застраховката представлява лесен и финансово изгоден метод за доказване на финансовата стабилност на предприятията. Г-жа Първанова цитира чл.6 от наредбата, който задължава всички транспортни фирми за превоз на пътници и товари , т.е. автобусни превозвачи и товарни автомобили, да притежават застраховка „Професионална отговорност“ за професионален риск, съгл. Кодекса за застраховане чл. 223, ал.1 и прил. 1 т. 13 от Кодекса за застраховане.

Именно това тълкуване на наредбата подтиква ЗД „Бул Инс“ АД да създаде един нов смесен продукт „Отговорност на автомобилния превозвач, извършващ превози на пътници и товари“.

Застраховката покрива рискове от имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица по повод професионалната дейност на транспортните фирми. ЗД „Бул Инс” АД  заплаща обезщетение включително за пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане, както и за лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице.

Тази застраховка по никакъв начин не изключва другите застраховки за автомобили – „Каско“, „Щети на имущество“, „Пожар и природни бедствия“, „Обща гражданска отговорност на автомобилистите“, „Разни финансови загуби“ и т.н.  Това според Милена Първанова е записано в указанията за подаване на заявления за продължаване на срока на лиценз на Общността за извършване на превози на пътници или товари и за получаване на издадените лицензи – т.е., че транспортното предприятие трябва да притежава застраховки съгл. раздел II /буква „А“ от Приложение № 1 от Кодекса за застраховане. Транспортните фирми, за да получат лиценз за всеки товарен автомобил  съгласно Регламент 1071 от 2009 г., трябва да имат валидна застраховка „Отговорност на автомобилния превозвач, извършващ превози на пътници и товари“ и да я представят в транспортното министерство“ - допълва М. Първанова. И обяснява, че застрахователната сума по застраховката трябва да бъде не по-малка от общия размер на собствения капитал, с който е необходимо да разполага превозвачът.  Лимитът на отговорност и за имуществени, и  за неимуществени вреди е еднакъв – 9000 евро, когато става дума за едно превозно средство, и 5000 евро за всяко следващо използвано превозно средство. За определянето на този лимит към документите за издаване на лиценз превозвачът прилага до министерството съответна справка за финансова стабилност. Трябва да бъде ясно, че превозвачът разполага със собствен капитал от най-малко 9000 евро, ако използва едно превозно средство; и на 5000 евро за всяко следващо използвано превозно средство.

Без тази застраховка или налична банкова гаранция или финансов отчет, заверен от одитор, според М. Първанова след 22.11.2011 г. на превозвачите няма да се издават нови и да се подновяват стари лицензи за упражняването на дейността; контролът е много строг и се извършва от Автомобилна администрация на транспортното министерство.

Премиите по тези застраховки се определят в зависимост от застрахователните суми, като всяка застрахователна компания има конкретни тарифни числа. В ЗД „Бул Инс“ АД за фирми с повече автомобили се прилагат отстъпки в цената на застраховката – от 0.5% до 2%.

 

Ако зачетем по-подробно чл.6, ал.3 на наредбата става ясно, че изискването за финансова стабилност на фирмата превозвач се гарантира със съответна оценка на капитала по формула  посредством „и/или банкова гаранция“; „и/или застраховка“.  Това показва, че наличието на въпросната застраховка за отговорност не е задължително, а е едното от средствата за доказване на финансова стабилност на превозвача.

Периодът на застрахователното покритие е 1 година.

Различните общозастрахователни компании според Първанова вече предлагат новия продукт, но той е обособен по различен начин и условията се формулират различно, т.е. към различни видове полици. В ЗД „Бул Инс“ АД се предлага към групата „Обща гражданска отговорност“ т. 13 със специални условия.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003