В разгара на кампанията по „Гражданска отговорност”

03 Януари 2012 г.,zastrahovatel.com

Традициите вече може и да не са това, което бяха, но поне при задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, те все още играят господстваща роля и определят поведението на пазара. Потребителите на застрахователни услуги до такава степен са свикнали с обичайните маркетингови кампании и похвати в края на годината, че едва ли някой си прави труда да си зададе въпроса на какво се дължи сезонността на продажбите. Тя е факт, а не просто повърхностно впечатление, породено от разнообразните рекламни оферти и новаторски подходи, на които ставаме свидетели по това време на годината. В разгара на кампанията всички застрахователни дружества се стремят да рекламират повече и по-качествена застраховка, за да привлекат колкото се може повече клиенти, най-вече заради максимата „ден година храни”, тук можем да кажем „месец година храни”.

            „Това е моят начин да го карам спокойно. Гражданска отговорност в „Лев Инс“, вашият начин да го карате спокойно“, казва актьорът Христо Мутафчиев в рекламата на ЗК „Лев Инс“ АД. Това e само една от множеството телевизионни реклами, излъчвани по време на кампания 2012 г. по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. „Няма феърплей. Това е ясно, изгладнял пазар, парите са всичко, всеки на всяка цена иска да вземе парите. Ние бягаме от тази кампания. За пръв път виждам толкова много реклами по телевизията. Скъпите реклами говорят, че има глад за пари”, коментира Димитър Желев, изпълнителен директор на „Алианц България холдинг” АД в интервю за в. „Застраховател прес”, публикувано в настоящия брой на вестника. „Това е добре за потребителя, но надзорът трябва да е много стриктен по отношение на спазването на регулациите. Лошото е, че част от компаниите продължават да реализират загуби по „Гражданска отговорност”, в същото време има и затруднения по изплащане на щети по „Зелена карта”, посочва още той.

              Всъщност рекламата е едно от особено важните средства на конкурентната борба, поради което й се отделя голямо внимание и се изразходват значителни финансови средства. В някои случаи потребителят предпочита един продукт пред друг не защото е с по-добро качество или по-ниска цена, а заради добре организираната рекламна кампания. Всички знаем, че рекламата използва суперлативи, тя „продава надежди“. Внушава усещането за съпричастност чрез употребата на рекламирания продукт. Затова не е никак странен и фактът, че през тази кампания застрахователите заложиха именно на рекламата. В резултат на кризата и изтънелите си джобове все повече хора спират да сключват „Каско” застраховка за автомобила си и правят само задължителната застраховка. Така на практика единственият свеж ресурс в сектора идва само по линия на задължителната „Гражданска отговорност”. Това естествено провокира сериозна конкуренция сред застрахователните дружества

 

На прага на кампанията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите, в началото на ноември 2011 г. застрахователите подобно на Дядо Коледа предложиха застраховката на своите клиенти при все по-атрактивни условия. Три застрахователни компании обявиха изключително атрактивни условия за своите индивидуални клиенти, решили да платят накуп застраховката си. Конкуренцията обаче реагира мигновено и в началото на декември тези компании изненадващо прекратиха промоционалните си оферти. Така през декември на потребителите им се наложи да плащат по-високи цени за застраховката.

По-голямата част от компаниите дадоха възможност на клиентите си да сключат полицата си месец-два по-рано на цените от ноември. Тези от гражданите, които се възползваха от възможността, на практика спестиха средства.

В рамките на кампанията някои от застрахователните дружества променяха доста често тарифата си, други запазиха почти непроменени цените си. В крайна сметка се стигна до уеднаквяване на премии при повечето застрахователи.

Потребителите на застрахователни услуги не останаха без бонуси и в тази кампания. Някои от компаниите дадоха възможност на клиентите, сключили застрахователна полица с деклариран район на управление РБългария, да ползват веднъж през срока на застраховката безплатно сертификат „Зелена карта” със срок на валидност 15 дни. Други предложиха тази опция два пъти през срока на валидност на застраховката, но с изискването полицата да е еднократно платена.   

За разлика от миналогодишни кампании за пръв път през кампания 2012 г. застрахователите започнаха все по-сериозно да залагат множество критерии в тарифите си, на чиято база впоследствие да въведат системата „бонус-малус”. Въвеждането на системата „бонус-малус” ще даде възможност цената на застраховката за водачи без нарушения да се понижи и, обратното, за тези, които са нарушители на пътя и с много катастрофи, да плащат многократно повече. Компаниите ще могат много по-точно да определят риска и тарифите и така да намалят загубите си, които търпят в момента от задължителната застраховка. Редовните шофьори ще имат стимул да купуват полицата и това може да повиши обхвата й.

Наличието или липсата на пътнотранспортно произшествие е обвързано съответно с малуси и бонуси. За изрядните водачи някои дружества предлагат до 15% отстъпка от тарифата, ако през последните две последователни години водачът няма произшествия по негова вина. При някои застрахователи наличието дори на едно ПТП в последните три години се наказва с малус - 25% повишение на премията, а при други се изисква повече от едно през последната година.

Водачите под 25-годишна възраст заплащат между 20% и 25% по-високи цени, тъй като се считат за по-рискови. Някои от застрахователите наказват с малус - 10% повишение на премията и водачите на възраст до 30 г. Бонуси има за шофьорите над 35 или 45, отстъпка от тарифата ползват и собствениците на автомобили над 60 до 70 години, които са правоспособни водачи.      

В графата на малусите попадат и водачите със стаж до една година.

 

„Румънският казус” също има своя принос в графата на малусите

 

Някои от компаниите въведоха надбавка, достигаща до 500% върху тарифата, за повече от четири броя моторни превозни средства, собственост на едно физическо лице.

Компаниите прилагат утежнения за автомобили с десен волан, за таксиметрови автомобили (от 50% до 300%), рент-а-кар (от 30% до 100%), за състезателни автомобил (от 50% до 500%), както и за автомобили, превозващи опасни товари. Отстъпки клиентите ползват при еднократно плащане на премията, деклариран район на управление - територията на Република България, при комплексно застраховане, за възраст на автомобила и за брой автомобили.

Практиката на страни, които отдавна прилагат системата „бонус-малус”, показва, че и видът на автомобила, и поведението на водача трябва да оказват влияние при определяне на тарифата. Водачът с поведението си представлява риск, който е по-трудно прогнозируем от този на автомобила. На базата на техническите характеристики може да се дефинира кой автомобил какви рискове крие при управление и при движението си. Докато поведението на хората не може да се вкара в рамки. Единственото, което може да се направи, е да се води статистика, която да дава информация кои водачи биха били склонни към определен тип действия.

В Германия например застраховката може да варира от 160 до 1000 евро в зависимост от това колко мощна е колата, кога е произведена, какво показва статистиката относно катастрофите с този модел, колко души карат колата, на колко години са, возят ли се в нея малки деца, какъв стаж има шофьорът, от какъв пол е, колко и какви нарушения има през годините, в какъв район живее - с повече или по-малко произшествия, кара ли въобще колата, дали застраховката е комбинирана с „Каско” и т.н.

В разгара на кампанията се наложи ИТ отделите на компаниите да дават нощни дежурства тъй като посредниците бяха с удължено работно време. Факт е, че единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците, издържа на натоварването. Със системата се постави началото на електронното издаване на полици. Така от 26 юли тази година полиците „на кочан“ останаха в историята.

Предоставянето на бонуси и отстъпки при сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е забранено, напомниха за пореден път от Комисията за финансов надзор малко преди старта на кампания 2012 г. Във връзка със зачестилите запитвания от посредници, предлагащи задължителната  застраховка, от Комисията за финансов надзор заявиха, че издадените в края на 2010 г. заповеди не са отменени и следва да бъдат изпълнявани. От надзора припомниха и конкретните предписания. Със заповед № 229 от 02.12.2010 г. на комисията се забранява на застрахователя или застрахователния посредник, предлагащ  задължителната застраховка, да предоставя при или по повод нейното сключване стока, услуга или облага под каквато и да е форма, както и да предлага бонуси и/или отстъпки под каквато и да е форма, които не са предвидени в тарифата на съответния застраховател. В същата заповед се указва още, че във връзка с предлагането на „Гражданска отговорност” застрахователят, застрахователният брокер или застрахователният агент не могат да сключват договори, включително договори за рекламни услуги, консултации и др., със свързани с тях лица или с други лица, прикриващи предоставянето на комисионни възнаграждения, отстъпки, бонуси или други облаги, които не са предвидени в тарифата на съответния застраховател по застраховката. Заповедта визира още, че при сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на застрахователния посредник се забранява да предоставя комисиони, отстъпки, бонуси или други облаги в рамките на комисионното си възнаграждение. Застрахователят пък не може да предоставя на застрахователните брокери и застрахователните агенти възнаграждения под каквато и да е форма, вкл. за рекламни услуги, консултации и други, при което общият краен размер на възнаграждението да е в по-висок размер от стойността на предвидените в застрахователнотехническия план по застраховката аквизиционни комисиони. Доколко и как бяха спазени тези предписания само надзорът може да каже.

Въведе се и часирано начало на валидност на полицата. Част от компаниите разрешиха издаването на полици по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите с часирано начало на валидност на застрахователния договор. Така на практика вече е възможно да се сключи полица, която да бъде валидна най-късно до час след нейното издаване, а не както беше до момента, полицата да влиза в сила най-рано от 00:00 часа на следващия ден.  Засега тази опция се предлага само от част от компаниите.

Факт е също така, че точката за издаване на полици „Гражданска отговорност” днес изглежда по коренно различен начин

Няма го агента с чанта, пълна с кочани полици и химикалки.

В същото време статистиката показва, че рисковете все още не са адекватно покрити с премиите, които застрахователите събират. Това дава основание да се очаква, че  увеличаването на цената на задължителната полица ще продължи и през следващите години. Паралелно на това обаче следва да се има предвид ниското благосъстояние на населението, домакинствата, фирмите и държавата като цяло, което е доста различно от средното за Европа. От тази гледна точка конвергенцията на българската икономика към европейската ще е дълъг процес и това ще отнеме поне 20-30 години, смятат застрахователи. Според тях едва тогава българските цени ще се приближат към европейските, като допълват, че е трудно да се каже каква ще е цената на застраховката след 10 години. От друга страна, в Европа тези застраховки сега струват около 300-400 EUR. Tова е дългострочна цел, и то не на компаниите, за да правят печалби, а да се покрият адекватно рисковете и да могат компаниите да изплащат имуществени и неимуществени щети, причинени от недобросъвестните водачи, обясняват от бранша. Друг не по-малко важен фактор е и ниската култура на пътя на нашите водачи, шофирането в България е доста опасно. Статистиката показва, че в значителен размер катастрофите и отнетите човешки животи са далеч над средно европейските. Причините за черната статистика, естествено, започват с лошата пътна инфраструктура и завършват с безотговорното поведение, тъй като то рядко е свързано с наказателни мерки върху водачите с лошо поведение. Ако се въведе системата „бонус-малус”, е сигурно, че за добрите водачи цената ще остане по-ниска. Системата обаче не може да бъде въведена от една или друга компания, а трябва да се приложи едновременно от всички дружества, опериращи на пазара.  

При задължителната застраховка „Гражданска отговорност” стои и проблемът, че расте непрекъснато размерът на претендираните суми особено когато има намеса на адвокати. Претендират се суми за 2 млн. и т.н., обясняват застрахователи. Някой път се претендира над лимитите, но това не са сумите, които се плащат, те не са и сумите, които се присъждат, но това задължава застрахователите да заделят резерв, разбира се, не със сумата на първоначалния иск, но коригиран с коефициент за съответното дружество, но това пак са чувствителни по размер суми. На второ място трябва да се имат предвид всичките щети, които са настъпили в чужбина и които са големият проблем в момента. Числата показват, че изплатените обезщетения за щети в чужбина за имуществени вреди са три-четири пъти по-високи от тези в България, а стигнем ли до неимуществени вреди там разликата е драстична, допълват те.

Пазарът отчита и ясна тенденция на нарастване на събитията в чужбина. Причините са най-различни и са в държави, които доскоро не фигурираха в класацията. Това са Румъния, Унгария, Полша. Преди щетите по „Зелена карта” бяха в Гърция, Германия и Италия. Хората си купуват „Гражданска отговорност” в България и си карат цяла година в чужбина, не можеш да ги спреш. Това е още едно доказателство, че  цената трябва да расте, в противен случай живеещите в България трябва да субсидират живеещите в чужбина, смятат от бранша.

На всички трябва да ни бъде ясно, че неразумно ниските премии, използвани в конкурентната борба, внасят допълнителни съмнения и недоверие у потребителите - защо едни компании могат да предлагат услуга на такава цена, а други не? Така на практика нелоялната конкуренция играе лоша шега на бизнеса като цяло. Да не говорим, че при избора на застраховател за възлагане на обществена поръчка например обикновено само цената се ползва за определящ критерий. Винаги се търси „най-евтината” застраховка. Така на практика понякога се стига дотам, че само и само за да спечели поръчката, застрахователят е склонен да свали драстично цената и да пренебрегне някои основни принципи, като този, че премията трябва да бъде достатъчна за покриване на евентуални бъдещи събития. 

От друга страна, време е и българското общество да осъзнае социалната роля, която има задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите - да обезщети пострадалите трети лица за причинените им имуществени и неимуществени вреди, от една страна, и от друга, че човешкият живот няма цена. Може би тогава най-сетне ще станем свидетели на европейско поведение и на българския застрахователен пазар.

 

Гергана Иванова

 

 

 

 

  

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки