Ще бъде ли тазгодишната кампания - различната кампания

24 Ноември 2011 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

           

 Кампания на феърплей, без дъмпинг и удари под кръста

          

            Наближава краят на годината и темата за цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите отново е на дневен ред. И няма как да не е така, при положение че все още въпреки премахването на кампанийността с промяна на срока на валидност на полицата от дата до дата, а не както преди за календарна година, през декември и януари изтичат по-голямата част от полиците. Основният мотив за поскъпването е увеличаването на лимитите на отговорност, които нарастват двойно - агрегираният лимит за едно събитие става от 5 млн. лв. на 10 млн. лв. Върху поскъпването влияят и множеството щети, които българските застрахователи плащат по вина на румънски, а напоследък и на гръцки граждани, които купуват автомобилите си тук, но причиняват щети в Румъния и Гурция, където обезщетенията са значително по-високи.

            Факт е, че задължителната застраховка поскъпва и ще продължава да поскъпва. Застрахователите не са спрели да коригират ценовите си предложения. Нови тарифи има почти всяка седмица. Увеличението в тарифите засяга основно тежкотоварните автомобили - влекачи и ремаркета, които причиняват повечето и по-големите по размер щети. Промяна има и в премията на граничната застраховка.

            Но ако сегашната оферта за „Гражданска отговорност” ви харесва, можете да побързате и да я сключите на тези цени, въпреки че полицата ви изтича в края на годината. Част от застрахователните компании дават възможност датата на начало на валидност на вашата полица да бъде до два месеца напред спрямо датата, на която я сключвате. Освен тази опция можете да се възползвате и от редицата промоционални кампании, които стартираха застрахователите. Например ЗАД „Армеец“ предоставя отстъпка в размер на 30% от основната премия по „Гражданска отговорност” за автомобили, собственост на физически лица над 25 г., при условие че премията бъде платена еднократно. Промоцията важи до края на ноември. 

 

 

            Игрището на застраховането е разорана нива, играчите са с различни екипи - един с ботуши, друг бос, а съдията - Комисията за финансов надзор, е извън игралното поле. Феърплей тотално липсва, като само публиката в момента е доволна. Така преди време виден наш застраховател коментира ситуацията на пазара на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Факт е обаче, че съдията реши да влезе на игралното поле и с множество промени сложи ред. Започна с промени в Наредба 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите и на здравноосигурителните резерви. В сила от датата на обнародването в ДВ (бр. 89/12.11.2010 г.), застрахователите бяха длъжни по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите да намалят административните си и аквизиционни разходи, като същите не могат да надвишават 20% от стойността на застрахователната премия, намалена с всички законово определени такси, данъци и отчисления. В резултат застрахователните дружества стартираха разпращането на анекси към застрахователните брокери с промени в комисионното им възнаграждение по полицата. Новите комисиони са между 5% и 15%, като големите автомобилни застрахователи предложиха нива от 12%, 13% и 15%. Втората важна стъпка в тази посока беше реалният старт на  Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците. Със системата се постави началото на електронното издаване на полици. Така от 26 юли тази година полиците „на кочан“ останаха в историята“.  

            Надеждите са, че тазгодишната кампания наистина ще бъде различна и най-сетне ще има феърплей. Декларации за честна игра имаше и в миналогодишната кампания, но тогава за пореден път станахме свидетели на дъмпинг на пазара при цените на задължителната полица, застрахователна компания си позволи да антидатира полици с цел привличане на повече клиенти и заемане на по-голям пазарен дял. За конкретния ден компанията обяви преференциални цени по полицата... Какво ще стане сега предстои да видим...

            Предоставянето на бонуси и отстъпки при сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е забранено, напомниха от Комисията за финансов надзор малко преди старта на тазгодишната кампания. Във връзка със зачестилите запитвания от посредници, предлагащи задължителната  застраховка, от Комисията за финансов надзор заявиха, че издадените в края на 2010 г. заповеди не са отменени и следва да бъдат изпълнявани. От надзора припомниха и конкретните предписания. Със заповед № 229 от 02.12.2010 г. на комисията се забранява на застрахователя или застрахователния посредник, предлагащ  задължителната застраховка, да предоставя при или по повод нейното сключване стока, услуга или облага под каквато и да е форма, както и да предлага бонуси и/или отстъпки под каквато и да е форма, които не са предвидени в тарифата на съответния застраховател. В същата заповед се указва още, че във връзка с предлагането на „Гражданска отговорност” застрахователят, застрахователният брокер или застрахователният агент не могат да сключват договори, включително договори за рекламни услуги, консултации и др., със свързани с тях лица или с други лица, прикриващи предоставянето на комисионни възнаграждения, отстъпки, бонуси или други облаги, които не са предвидени в тарифата на съответния застраховател по застраховката. Заповедта визира още, че при сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на застрахователния посредник се забранява да предоставя комисиони, отстъпки, бонуси или други облаги в рамките на комисионното си възнаграждение. Застрахователят пък не може да предоставя на застрахователните брокери и застрахователните агенти възнаграждения под каквато и да е форма, вкл. за рекламни услуги, консултации и други, при което общият краен размер на възнаграждението да е в по-висок размер от стойността на предвидените в застрахователнотехническия план по застраховката аквизиционни комисиони.

            Със заповед № 230 от 02.12.2010 г. се указва, че при разсрочено плащане размерът на вноските по задължителната застраховка трябва да бъде пропорционален на периода на покритие на застрахователния договор, както и че падежът на плащане на всяка разсрочена вноска следва да бъде в началото на периода, за който се отнася съответната вноска. Целта е да се прекрати недобросъвестно моделиране на застрахователните тарифи, чрез което се залага нарушаване на правилата и цялата дължима премия не се събира. Заповедта е превантивна мярка, насочена към запазване на прозрачността и предсказуемостта на пазара и своевременно предпазваща застрахователи от възможни вредни последици както за самите тях, така и за потребителите на техните услуги, коментираха от надзора. Практиката досега беше част от клиентите да сключват застраховката на вноски, да платят само първата или най-много и втората вноска, т.е. плащането е за периода, в който автомобилът ще се движи, а след това да „забравят“ за останалите вноски. Петнадесет дни след датата на падежа полицата им се прекратяваше. След няколко месеца същата процедура се повтаряше отново. 

           

            Новост - часирано начало на валидност на полицата  

 

            Считано от 00.00 часа на 25.10.2011 г. ЗК „Лев Инс” разреши издаването на полици по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите с часирано начало на валидност на застрахователния договор. В този случай полицата влиза в сила не по-рано от 1 (един) час след нейното физическо издаване. Коригира се само часът и датата, вписани за начало на полицата, а края на полицата автоматично се задава от системата с един ден по-рано.

От „ХДИ Застраховане” обърнаха внимание, че при издаване на електронна полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите с начална дата на валидност, съвпадаща с датата на издаване на полицата, е задължително въвеждането на начален час на валидност на полицата, който да е поне 30 минути след фактическия час на сключване на полицата.

            Така на практика вече е възможно да се сключи полица, която да бъде валидна най-късно до час след нейното издаване, а не както беше до момента полицата да влиза в сила най-рано от 00:00 часа на следващия ден.  Засега тази опция се предлага само от част от компаниите.

            От софтуерната фирма изпълнител на Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) гарантираха, че няма да има проблеми и

 

            системата ще „издържи” на натоварването

 

което традиционно се получава през декември и януари, когато по-масово се подновяват застраховки по „Гражданска отговорност”. Това потвърждава и заключенията от извършения независим одит на ЕИСОУКР, че системата притежава достатъчно високо ниво на надеждност. Информацията стана ясна на среща, която се проведе на 6 октомври 2011 г. по инициатива на Комисията за финансов надзор и имаше за цел да се обсъди функционирането на системата. Тогава се констатира, че системата функционира успешно и от 26 юли 2011 г., когато стартира, до 6 октомври чрез нея са издадени приблизително 600 хил. полици, а 2 268 319 са обработените заявки от застрахователните компании. Средното време за отговор на системата по една полица е 0,24 сек, обясниха на срещата от софтуерната фирма.

            Представителите на ИТ отделите на застрахователните компании посочиха, че средното време за издаване на полица при тях е не повече от 2 мин и че проблемите на част от посредниците се дължат на некачествена свързаност, а не са в резултат на проблеми в ЕИСОУКР.

            От Гаранционния фонд пък заявиха, че получават средно между 30 и 40 запитвания на ден затова, дали е валидна полицата им, на които те отговарят, като прилагат извадка от системата.  Причина за тези запитвания е все още недоверието на част от клиентите към новия начин на издаване на полиците. Като важна информация за потребителите участниците изтъкнаха, че проверките за сключените застраховки „Гражданска отговорност“ вече се извършват на страницата на Гаранционния фонд на адрес  http://eisoukr.guaranteefund.org/.

            Една от целите на системата е максимално да се предотвратят манипулациите на пазара. Случаите на нелегитимни „агенти” и „брокери”, които събират парите и изчезват, са вече невъзможни, тъй като  самата електронна система може да идентифицира точно кой и кога е сключил въпросната полица, коментира тогава Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”. Застрахователните компании акцентираха върху ползата от подобна система както за бранша, така и за потребителите. Според тях въпросните несъществени затруднения с времето ще се изчистят и в бъдеще ЕИСОУКР ще може да се използва и за издаване на други застраховки, както и за въвеждане на „бонус-малус”.

            Всъщност застрахователните дружества у нас прилагат в някаква степен системата „бонус-малус”

           

Предвидиха се завишения или отстъпки за районите, в които предимно се управлява конкретният автомобил. По-скъпа е полицата за водачите в големите градове и по-евтина за тези в малките населени места. Възрастта на водача също е от значение. Въведоха се завишения за водачи под 25 години. Респективно отстъпки ползват водачите, които са над 35 години, както и тези, които са правоспособни водачи, но са на възраст между 60 и 70 години. Стажът зад волана и поведението на пътя също имат решаваща роля. Компаниите предвиждат завишения за водачите с по-малък шофьорски стаж. За някои от компаниите това са водачите със стаж под една, а за други до пет години, както и за виновно причинено пътнотранспортно произшествие през последните три години. Завишенията за (без)отговорните на пътя водачи варират между 20% и 25% върху премията. Компаниите прилагат утежнения за автомобили с десен волан, за таксиметрови автомобили (от 50% до 300%), рент-а-кар (от 30% до 100%), за състезателни автомобил (от 50% до 400%), както и за автомобили, превозващи опасни товари. Отстъпки клиентите ползват при еднократно плащане на премията, деклариран район на управление - територията на Република България, при комплексно застраховане, за възраст на автомобила и за брой автомобили.

            Наскоро в интервю за в. „Застраховател прес“ - бр. 19, на въпрос какви са вашите очаквания за тазгодишната кампания по „Гражданска отговорност“ Данчо Данчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи, заяви: „През тази година не очаквам да има голяма кампания, имам усещането, че сме придобили повече мъдрост и няма да има ексцесии. Решенията на акционерите в някои от компаниите показаха, че всички сме се опарили от ниските цени. Вярвам, че ще има едно вероятно все по-голямо преструктуриране в компаниите и разделяне на клиентите на добри и лоши. „Бонус-малус“ все още няма, но всеки има статистика и може да види, че по-младите водачи причиняват повече щети от тези с по-дълъг стаж. В някои населени места се регистрират повече пътни произшествия, а в други по-малко. Факт е, че тежкотоварните автомобили причиняват повече щети. В тази връзка очаквам голяма разлика в премията за различните групи автомобили. В общи линии този процес започна и няколко компании увеличиха чувствително тарифите си за определени категории. Винаги съм твърдял, че акционерът не може да бъде мазохист за дълго и да се налага непрекъснато да финансира загубата от задължителната полица. Вярно е, че това е задължителна застраховка, която има социална роля, но нека видим и другата страна на монетата - имаме компания с 50 млн. лв. загуба по „Гражданска отговорност“. Това са колосални по размер средства, които някой трябва да даде.“

            В същия брой на в. „Застраховател прес“ в интервю за вестника Мариус Вищовски, президент на Съвета на бюрата от международната система „Зелена карта”, заяви: „...българският застрахователен пазар страда от същите болести, които имахме ние в Полша преди няколко години. ...За съжаление през 90-те години седем застрахователни компании банкрутираха, а те бяха големи застрахователни компании. Тези компании имаха политиката да предлагат все по-евтини и по-евтини полици, като накрая нямаха достатъчно пари да финансират своята дейност и бяха затворени. Изключително важно за пазара на застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите е, че това е дългосрочен бизнес, дори и да затворите застрахователната компания, някой трябва да изплати обезщетение на клиентите. В Полша вместо тези фалирали компании само по застраховката „Гражданска отговорност” от Гаранционния фонд и Националното бюро сме изплатили повече от 52 млн. евро. Въпреки това все още има отворен резерв от 12 млн. евро. Друго, което също е важно, е застрахователните компании да разберат, че конкурирането на ниво дъмпинг ще доведе само до едно нещо, а именно ще направи много трудно тяхното излизане на печалба. Мисля, че това е болест на младите пазари, но съм сигурен, че и вие ще откриете, че това не е правилният начин да се развива застрахователен бизнес. Факт е, че съществува идентична ситуация на много от пазарите и рано или късно тази практика ще се промени. “ 

            Да се надяваме, че българският застрахователен пазар наистина е помъдрял... и тазгодишната кампания по „Гражданска отговорност“ ще бъде наистина различната кампания.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки