Промените в КСО не са в интерес на осигурените лица

03 Октомври 2011 г.,zastrahovatel.com
Даниела Петкова, изпълнителен директор на ПОК „Доверие“:

- Г-жо Петкова, как ще коментирате предложението на Комисията по финансов надзор за намаляване на събираните от пенсионните дружества такси и удръжки, залегнали в подготвяните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО)?
- За нас, които от години работим в областта на пенсионното осигуряване, не е изненада, че се появява проект с подобно предложение. Преди 3 г. в Народното събрание беше внесен и доколкото си спомням, дори мина на първо четене такъв проект, но след изборите излезе от дневния му ред. В този смисъл повечето от промените, които сега се предлагат, включително и тези за намаляване на таксата инвестиции, фигурираха в стария проект. Това, което се предвижда сега, е поетапно сваляне първо на инвестиционната такса, стартирано от 2012 г., а на таксата управление от 2017 г. Убедена съм, че моментът за намаляване на таксите вече дойде. Притеснява ме силно обаче това желание за свръхрегулация, което се съдържа в направеното предложение. Сегашната философия на законодателството е да се определи максималният размер на таксите, като дружествата в зависимост от пазарните условия и собствените си възможности да могат да намалят таксите, като част от пазарната конкуренция помежду си. Не бива да се забравя, че тук става въпрос за пазар и пазарни субекти, защото дружествата са 100% частни и конкуренцията е налице. Наличието на силна конкуренция в пазарни условия неминуемо води до естествено намаляване на цената на продуктите. Ще дам пример - според закона максималният размер на таксата от всяка вноска в доброволните фондове е 7%, но пазарните цени, които дружествата предлагат на своите клиенти, след като преминаха първите 10 години от създаването на доброволните фондове, са значително по-ниски от максималната. Това неизбежно ще се случи и при задължителните фондове точно защото конкуренцията ще ни принуди да го направим.

- Да разбирам, че не сте съгласна с предложението?
- Моят отговор по въпроса, „следва ли държавата чрез закон да определя цени на продукти и услуги, които се предлагат на пазара от бизнес субектите“, е „не“. Тук пояснявам позицията си - напълно приемам логиката на закона да определя максималния размер на таксите, особено като се има предвид, че това е задължителен за ползване продукт. Но считам, че сегашното предложение за изменение на закона надхвърля значително тази логика и не оставя място за никаква конкуренция между дружествата. Давам пример – в проекта е предвидено таксата инвестиции да се намали от 1% на 0,5% в следващите 5 години, като е описано и с точно колко на година да се намалява. Ако се абстрахираме от всичко останало, мисля, че много по-добре би изглеждало, ако законът просто изиска от дружествата в следващите 5 години да намалят таксата инвестиции от 1 до 0,5%, за да им остане поне малко място да се конкурират. Това, което предвиждам да се случи, ако се приемат тези промени, е, че всички принудително ще се съобразят с размера на таксите, вписани в КСО, и отново всички цени на пазара ще бъдат еднакви, а от това следва, че няма да има почти никаква конкуренция. Все едно сме някакъв картел, но по закон, а не по споразумение.

- В какво се изразява влиянието на тези такси в първите 10 години?
- Изразява се в това, че в първите 10 години таксата управление, която е 5% от всяка вноска, има значително по-голямо влияние върху размера на средствата в партидите на лицата и съответно върху приходите на дружествата. Това е естествено, защото осигурените лица в първоначалния период на натрупване нямат достатъчно средства, които да генерират активи под управление, чийто размер да осигури достатъчно приходи от инвестиционна такса за дружествата. Таксата управление, която се удържа като процент още от първата вноска на осигурения, в първите 10 години от осигуряването, влияе много по-съществено върху размера на натрупаната сума в партидата, отколкото инвестиционната такса. Това е и причината най-значимият приход на дружествата в първите 10 години да е от такса управление, а не от такса инвестиции. Обективна информация за тези процеси може да се вземе от страницата на КФН. Оттам се вижда, че от 2004 г., откогато има такава статистика, до първото полугодие на 2011 г. приходите от такса управление от универсалните пенсионни фондове представляват 59,63% от общите им приходи, а тези от инвестиционна такса са 35,43 на сто. За 2004 г. това съотношение е 70% спрямо едва 19% в полза на такса управление. Всичко това ме кара да недоумявам защо се предлага да се стартира с намаляване на таксата инвестиции, а таксата управление остава непроменена до 2017 г., при положение че оповестеният мотив за така структурираното намаление на таксите е защита на интересите на осигурените лица. Считам, че днес след 10 години пенсионно осигуряване, ако планираме следващите 5 години, стартирането на намалението на таксите с намаляване на таксата управление следва много по-естествено логиката на пенсионноосигурителния процес и е в по-голям интерес на осигурените лица, доколкото има незабавен ефект върху натрупаните средства в осигурителната партида.

- Защо според вас не се предлага първо да се намали такса управление, а след това или едновременно с това и таксата инвестиции?
- Оповестената идея на комисията да започне поетапно намаляване първо на такса инвестиции още от следващата година е това, че тази такса според комисията има най-голямо отражение върху индивидуалната партида на осигурените лица, но, забележете, за 30-40-годишен период на осигуряване и това е абсолютно вярно, но с допълнението, че има 30-40- годишен период с реални вноски, които постъпват всеки месец. Питам се обаче защо, след като партидите, и то само на осигурените от 2002 година лица в универсалния фонд примерно, са на 10-годишна възраст, трябва да извършваме първо действие, чието съществено отражение е след 30-40 години, а не действие, чието отражение е още утре, каквото е намаляването на таксата управление? За лицата, които нямат 10-годишен период на осигуряване или имат значително прекъсване в постъпването на вноски по партидата им в 10-те години от 2002 г. до сега, намаляването на инвестиционната такса няма почти никакво отражение в сравнение с незабавното влияние в техен интерес, което би имало намалението на таксата управление, която обаче се предлага да бъде намалена чак от 2017 г. Имайки предвид всичко това, в отговор на вашия въпрос мога да направя само един извод и той за съжаление е, че предлагащите този начин на намаление на таксите не са следвали интересите на осигурените лица.

- Какво ще предприемете в ПОК „Доверие” АД по повод на предложените изменения на таксите?
- Независимо от това, какво ще бъде решено като изменение на закона, ние няма да направим компромис с интересите на хората, които са ни се доверили, и стартираме намаляването на таксите от таксата управление, защото знаем със сигурност, че в настоящия момент това е от по-голям интерес за хората, чиито пари управляваме. Надявам се да бъда разбрана правилно - не твърдя, че не трябва да се намалява инвестиционната такса. Напротив! Но това следва да се направи само за осигурените, за които има смисъл. По-важното в момента е да се намали таксата управление, защото намалението на точно тази такса има значение за всички, които се осигуряват в пенсионните фондове, а не само за малка част от тях. Преди повече от месец и половина ПОК „Доверие“ внесе документи в КФН за промяна на правилниците на универсален и професионален пенсионен фонд, с която стартираме намаляването на такса управление. Документите току-що бяха одобрени от надзорния орган и предстои да оповестим промяната.

- Как ще обясните хаоса при прехвърлянето от един пенсионен фонд в друг?
- Този хаос е предизвикан от самата наредба за прехвърляне. Станахме за срам, защото стигнахме дотам, че почти няма прокуратура в държавата, която да не се занимава с разследване и установяване на закононарушения по заявления на всички пенсионни фондове без изключение, като нарушенията са разнообразни – фалшифициране на подписи, на нотариални заверки, злоупотреба с лични данни, подвеждане, измама и т.н. Проблемът е в наредбата, не в дружествата и не разбирам защо тя не се променя, но фундаментално, а не козметично, след като има достатъчно информация в надзорния орган за тези многобройни нарушения. Като допълнение в момента се предлага да отпадне една от малкото спирачки срещу злоупотреби - таксата от 20 лева при смяна на пенсионен фонд, която лицата трябва да заплатят. Нека се създаде такава наредба и режим на работа, че хората да се чувстват абсолютно свободни да се местят от фонд във фонд когато пожелаят. От бизнес гледна точка трябва да си луд, за да държиш принудително някого като клиент, ако той иска да ползва услугите на друга компания. Приветствам и идеята прехвърлянето да е абсолютно безплатно за хората, но при друга процедура и наредба, които следва да не създават условия, а да предпазват хората от възможностите да бъдат измамени, подведени или принудени да сменят фонда. Смятам, че при премахване на таксата за прехвърляне и при запазване на съществуващата процедура ще има бум на злоупотреби, измами и фалшификации на заявления за прехвърляне от един пенсионен фонд в друг.

 

Автор: Лили Мирчева

вестник „Класа"Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001
orange_li
"Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,
orange_li