За човешката трагедия питай съда и застрахователя

21 Юли 2011 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

   Как стана така, че Мануела Горсова не само не получи пари от застрахователя, за да продължи лечението си, ами беше осъдена да му плати - и на него, и на осакатилия я Максим Стависки? Софийски градски съд отхвърли иска на Мануела Горсова за имуществени вреди в размер на 189 254,21 щатски долара срещу застрахователната компания „Дженерали Застраховане“ - застраховател по „Гражданска отговорност“ на автомобила, управляван от Максим Стависки по време на злополучния инцидент. След проточилото се и многократно отлагано - близо две години, дело председателят на съдебния състав съдия Йорданка Моллова определи иска като неоснователен и недоказан. Заедно с това Мануела, която пострада тежко при пътния инцидент край Ропотамо е осъдена да заплати на световния шампион по фигурно пързаляне и на „Дженерали Застраховане“ 20 780 лв. съдебни разноски. Исканата от адвокатите на потърпевшата Мануела Горсова сума представлява парите, дадени за лечението й в Израел. Съдийският състав обаче прие, че при това лечение за Мануела не са настъпили имуществени вреди, тъй като престоят и манипулациите в Израел са заплатени с пари, постъпили по дарителските й сметки в рамките на националната кампания, организирана за подпомагане на тежко пострадалото момиче. Според семейството на Мануела лечението й  към настоящия момент възлиза на около 5 000 лв. на месец в домашни условия.

            След постановяване на решението застрахователната компания „Дженерали застраховане“ излезе с официално становище, в което заяви, че не е предявявало и няма никакви претенции към получаването на обезщетение от страна на семейството за направените съдебни разходи по това дело. Максим Стависки и Албена Денкова са потресени от решението на Софийския градски съд и нямат претенции към парите на Мануела Горсова, пък обяви адвокатът на световния шампион по фигурно пързаляне Явор Нотев. Болезнената тема коментира и бизнесменът Петър Христов, който е основният дарител на Мануела Горсова. Решението на съда е равно на убийство за Мануела Горсова. Родителите й не могат да си позволят да работят и да осигуряват лечението й. По простата причина, че състоянието на детето им изисква денонощните грижи и на двамата. Не съм вярвал, че може да се вземе толкова абсурдно решение. Но явно може. Затова и аз взех своето решение - спирам да дарявам средства за Мануела. Нека съдът дарява, щом смята, че по този начин щетите за това дете се компенсират. Такива семейства като Горсови има много за съжаление. Никой не им помага, а най-лошото е, че и никой вече няма да дарява. Защото с решението си съдът постигна точно това, заяви Петър Христов.

            Световният шампион по фигурно пързаляне Максим Стависки е платил разноските по загубеното от Мануела Горсова дело срещу застрахователя му „Дженерали Застраховане“, обяви самият той пред Нова телевизия. Много хора мислят, че се лигавя и се смятам за жертва, но не е така. Аз съм виновен. Жертва обаче е и Албена, както и нейното и моето семейства, коментира фигуристът. По думите му до момента той е дарил 250 000 лв. на семейството на пострадалата при предизвиканата от него тежка катастрофа през лятото на 2007 г.

            Три години след катастрофата, причинена от Стависки, състоянието на момичето продължава да е тежко, макар и лечението в Израел да е повлияло благотворно и да се наблюдават редица подобрения. Медицинските експертизи, направени в рамките на делото установяват, че и след лечението Мануела продължава да е в „персистиращо хронично вегетативно състояние“. Семейството на Мануела ще обжалва пред Апелативния съд постановеното от Софийски градски съд.

 

           

            Решението на съда

 

            Ищцата твърди, че на 13.09.2009 г. образували щета за заплащане на горепосочените суми в ответното дружество „Дженерали Застраховане”АД с вх.№19952/03.09.2009 г.,като на 08.09.2009 г. бил даден номер на щета №153189/09 г. Поддържа, че към описаната щета са приложени фактури в оригинал и в превод за лечението на пострадалата в Израел, както и че в средата на месец ноември 2009 г. ищцата получила авансов превод в размер на сумата от 50 000 лв. по горепосочената щета като частично плащане на част от фактурите за лечението в Израел и от тогава до настоящия момент, след изтичане на тримесечният срок по чл.271 от КЗ, ответното застрахователно дружество не изпълнявало задължението си да заплати остатъка от сумата в размер на 235 500 лв. Твърди, че не са налице основанията за отказ на плащането им по реда на чл. 268 от КЗ. Поддържа, че увреждащото МПС е застраховано при ответника „Дженерали Застраховане” АД по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, валидна към деня на ПТП. Моли да се постанови решение, с което на основание чл. 226, ал. 1 от КЗ ответното дружество„Дженерали Застраховане”АД да бъде осъдено да заплати на ищцата сума в общ размер 235 500 лв., представляваща застрахователно обезщетение за имуществени вреди - медицински разноски, консумативи и транспорт за лечението в Израел, ведно със законната лихва, считано от 13.05.2008 г. до окончателното й плащане. Моли да бъде осъден ответникът „Дженерали Застраховане”АД да заплати на пострадалата сума в общ размер на 45 000 лв., представляваща застрахователно обезщетение за имуществени вреди - разходи за рехабилитация и медицински консумативи за периода от 20.03.2009 г. до 20.12.2009г. или по 5000 лв. на месец, ведно със законната лихва върху цялата сума, считано от 20.03.2009 г. до окончателното и изплащане.

       Ответникът по делото „Дженерали Застраховане”АД оспорва иска (с писмения отговор от 08.03.2010 г.), като твърди, че искът е неоснователен. Не оспорва наличието на валидно застрахователно правоотношение по застраховка „Гражданска отговорност” за увреждащия автомобил, управляван от Максим Стависки. Твърди, че на компенсация подлежат действително  претърпяните от пострадалото лице имуществени вреди, т.е. това с което се е влошило имущественото състояние на увреденото лице вследствие на увреждането. Поддържа, че в случая такова влошаване на имущественото състояние не е налице, тъй като претендираните в исковата молба парични суми са платени от получени дарения от трети лица в полза на Мануела Горсова за нейното лечение. Излага доводи, че претендираната сума е завишена, тъй като надхвърля обичайно необходимата за провеждане на дължимото лечение и рехабилитация. Прави искане за конституиране по реда на чл. 219 от ГПК като трето лице-помагач на ответника Максим Стависки.

            Видно от приетите по делото платежни нареждания от 25.11.2008 г. и от 31.08.2009 г., се установява, че третото лице-помагач и ответник по обратния иск Максим Стависки е извършил банков превод чрез Първа инвестиционна банка по банковата сметка на пострадалата Мануела Горсова общо в размер на сумата от 25 000 лв.

            От приетата съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от вещото лице В.Г. се установява, че общата левова равностойност на извършените преводи във валута за лечението на Мануела Горсова за периода от 08.05.2008 г. до датата на завеждане на исковата молба -21.12.2009 г., възлиза на 278 968,50 лв., в т.ч. - от щатски долари: 265 651 лв. и от евро - 13 317,50 лв. По дарителските сметки, открити в полза на Мануела Горсова за времето от датата на първото дарение - 04.02.2008 г. до датата на завеждане на исковата молба в съда – 21.12.2009 г. са постъпили следните суми: в лева - 348 175 лв., в щатски долари - не са постъпили, в евро- 7 860,74  евро равностойни на 15 374,27 лева. Общият размер на постъпилите дарения за периода е в размер на 363 549,27 лв. От събраните суми, в брой са изтеглени общо 148 133 лв. и 13 500 щатски долара. От приложените по делото и представените допълнително първични счетоводни документи се установява, че за лечението на Мануела Горсова и закупуване на медицинско оборудване са изплатени в брой две данъчни фактури:№ 0000001108/22.08.2008 г. за 870 лв. и №00300000229/14.03.2009 г. за 720,08 лв. или общо 1 590,08 лв. Вещото лице установява, че мобилните оператори са превели по левовата сметка общо 140 277 лв.

           От изслушаното и прието по делото допълнително заключение на съдебно-счетоводната експертиза, изготвено от вещото лице В. Г. се установява, че по дарителските сметки, открити в полза на Мануела Горсова за времето от датата на първото дарение - 04.02.2008 г. до датата на завеждане на исковата молба в съда - 21.12.2009г. са постъпили следните суми по левовата сметка и по сметката в евро: в лева -370 332,70 лв., в т.ч. от граждани и фирми - 182 340,87 лв., от Максим Стависки - 46 965,54 лв., от мобилни оператори - 141 026,29 лв., в щатски долари - 3 112,29 щатски долара, равностойни на 4 767,16 лв. и в евро -7 860,74 евро, равностойни на 15 374, 27 лв. Общият размер на постъпилите дарения за периода е 390 474,13 лв. От събраните суми в брой са изплатени за лечение общо 290 314,78 лв., от които в лева -11 346 лв., щатски долара общо 195 726, 82 щатски долара равностойни на 265 651,28 лв. и в евро - общо 6 809,13 евро равностойни на 13 317,50 лв. От събраните суми от левовата сметка в брой са изтеглени общо 180 633 лв. От сметката в щатски долари на Мануела Горсова са извършени плащания за лечението й на обща сума 195 726,82 щатски долара, равностойни на 265 651,28 лв. От сметката в евро са извършени плащания за лечението й на обща сума 6 809,13 евро, равностойни на 13 317,50 лв. От сметката в лева са извършени плащания на специализирани фирми в страната за закупуване на медицинско оборудване на стойност 11 346 лв.

        Съдът, въз основа на така установената фактическа обстановка, намира от правна страна следното, а именно безспорно се установи по делото, че на 05.08.2007 г. в резултат на реализирано ПТП по вина на третото лице-помагач по делото и ответник по обратния иск -Максим Стависки, тежко е пострадала Мануела Горсова. Доказа се в хода на съдебното производство, вината на Максим Стависки - водач на увреждащия автомобил. Доказано е по делото, че на Мануела Горсова е била причинена тежка телесна повреда, изразяваща се в коматозно състояние в резултат на тежка черепно-мозъчна травма, довела до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота й.

          От приетите по делото основно и допълнително заключение на съдебно-счетоводната експертиза, се установи, че всички средства за лечението на Мануела Горсова са били заплатени от събраните парични суми с проведената общонационална  дарителска кампания. Известен факт е и че бизнесменът П. Х. е извършвал дарения за заплащане на лечението на Мануела Горсова. Доказа се по делото, че в хода на дарителската кампания за времето от датата на първото дарение – 04.02.2008 г. до датата на исковата молба в съда - 21.12.2009 г. по левовата сметка на Мануела Горсова са постъпили общо 390 474,13 лв., като от тази сума 46 965,54 лв. са били изплатени от Максим Стависки. Доказа се, че от банковите сметки на Мануела Горсова е изтеглена и изплатена за лечението й сумата от общо 180 633 лв. С оглед на горното, се установи по делото, че всички направени разходи за лечението на Мануела Горсова са заплатени от постъпилите дарения.

 

 

Считам решението на съда за правилно

           

            адв. Ася Аксентиева

 

            Ясно е, че Максим Стависки е виновен, неговото деяние е категорично установено с влязла в сила присъда. Ясно е също така, че са нанесени много сериозни вреди - причиняване на смърт на едно лице и трайна загуба на работоспособност на друго лице, а именно пострадалата Мануела Горсова. Видно е, че се дължи обезщетение за имуществени и за неимуществени вреди. Максим Стависки е осъден и е платил обезщетението за неимуществени вреди. Това също е установено по съдебен ред, преминали са вече няколко дела. В случая става дума за предявен иск за заплащане на имуществени вреди, които са причинени на Мануела Горсова. Искът е предявен чрез майка й, която се явява нейн настойник, тъй като Мануела Горсова не е в състояние сама да води дела поради здравословното си състояние в момента. Няма спор по това, че тя е била лекувана и че лечението й е било плащано през цялото това време.

            Бих искала да обясня какво означава имуществена вреда, а именно в патримониума на увреденото лице да е настъпила загуба, т.е. от това което ищцата е имала като имущество нещо е извадено и имуществото е намаляло. Това, което трябва да се установи в процесния случай е дали има настъпила имуществена вреда за лицето. Има много обилна съдебна практика съгласно която се доказва настъпването на имуществени вреди. За целта лицето, предявило иска трябва да докаже първо, че е имало нужда от такова лечение и че тези разходи са действително направени. В случая по това дело виждам, че това е доказано. Доказано е, че ищцата Мануела Горсова се е нуждаела от животоспасяващо лечение и са направени медицински разноски за лечение и за консумативи. Респективно ответникът по делото - застрахователна компания „Дженерали Застраховане“ е направил възражение, че парите за лечение са платени не от семейство Горсови, а от създадения за целта дарителски фонд. Съдът много внимателно е изследвал по какъв начин са постъпили тези пари. И действително, всички изразходвани за случая пари са от дарителския фонд. Основният въпрос е дали е настъпила имуществена вреда в семейство Горсови. Ако тук ставаше дума за обикновено, безусловно дарение, което е направено на семейство Горсови, на пари, които влизат в патримониума на Мануела Горсова, които вече са нейни пари вече и които тя е изразходва за лечение е едно, но тук има направено целево дарение. Т.е. това дарение е направено единствено и само с цел от него да се покрият направените медицински разход. Видно е, че дарението е използвано именно за това - с него са платени медицинските разходи за лечението на Мануела Горсова. В този смисъл няма настъпила вреда за Мануела Горсова. Затова като цяло смятам, че решението на съда е правилно.

            Пропсунах да кажа, че искът е заведен срещу застрахователната компания, която по силата на Кодекса за застраховане отговаря дори и виновното лице да е употребило алкохол. В този случай обаче застрахователната компания има възможност да привлече виновното лице като трето лице-помагач и това е направено. В качеството си на трето лице-помагач е привлечен Максим Стависки и към него е предявен обратен иск. Това означава на практика, че за колкото бъде осъдена застрахователната компания, за толкова впоследствие ще бъде осъден и той. Тъй като искът срещу застрахователната компания е отхвърлен, респективно е отхвърлен и искът срещу Максим Стависки. В резултат са присъдебни съдебни разноски по двете дела, които както разбрахме, нито застрахователят, нито Максим Ставикси желаят да им бъдат заплатени.

 

Позицията на застрахователя

 

„Дженерали“ се отказва от обезщетение за разходите по делото

 

            През последните няколко дни съдебното решение на Софийски градски съд по делото, заведено от майката на Мануела Горсова - Диана Горсова срещу „Дженерали Застраховане“ АД и Максим Стависки предизвика острите реакции на много хора в обществото. Поводът за тях е отхвърленият от съда иск срещу нашето застрахователно дружество и наложеното решение семейството да заплати направените по делото съдебни разходи в размер на 20 780 лв., от които 12 120 лв. на „Дженерали Застраховане“ и 8 660 лв. на Максим Стависки.

            Във връзка с появилите се в общественото пространство и социалните медии емоционални коментари, компанията би искала да поясни фактите пред обществото и да отговори на зададените въпроси:

            „Дженерали Застраховане“ АД не е предявявало и няма никакви претенции към получаването на обезщетение от страна на семейството за направените съдебни разходи по това дело. Бихме искали публично да заявим, че се отказваме от сумата от 12 120 лв., която автоматично се присъжда при изгубване на делото. Никога не сме имали намерение да ги приемем или изискваме, имайки предвид тежкото състояние на Мануела и трагедията, която изживяват нейните близки.

            „Дженерали Застраховане“ АД ще изпълни всички свои задължения като застраховател по отношение на разходите, които предстои да бъдат направени за бъдещото лечение на Мануела Горсова с единственото условие, те да бъдат доказани документално. От злополучния ден на катастрофата на 05.08.2007 г. до днес „Дженерали Застраховане“ АД се отнася с пълно разбиране към нещастието, сполетяло Мануела Горсова и в нито един момент не е отказвало съдействие на нейното семейство.

            Единственото изискване, което е поставяло дружеството, произтичащо от законовата рамка е свързано с необходимостта от представяне на документи, установяващи и доказващи изразходването на средства, свързани с лечението на Мануела, за които „Дженерали застраховане“ има ангажимента да плаща. Ние поддържаме комуникация с нейното семейство и търсим начини за оказване на финансова помощ, съгласно установения в България законов ред. Това е и в защита на интереса на Мануела Горсова, тъй като без доказателства тези пари биха могли да бъдат използвани за цели, различни от нейното лечение.

            За да не възпрепятства лечението и рехабилитацията на момичето и в знак на съпричастност към затрудненото положение на семейството, на 20. 11.2009 г. „Дженерали Застраховане“ АД заплати авансово сумата от 50 000 лв. на родителите на Мануела. Предоставените от семейство Горсови разходни документи, отчитащи това авансово плащане са само за 12 695,36 лв. За остатъка от сумата и до момента дружеството не е получило доклументи, които да доказват как точно са били разходвани предоставените средства.

            След разговор с родителите, в който те споделят, че за голяма част от дейностите за лечение и рехабилитация на Мануела не могат да получат документи за разход от специалистите, които ги извършват, „Дженерали Застраховане“АД предложи да осигури или да влезе в контакт с необходимите и препоръчани от семейството специалисти за провеждане на рехабилитацията и лечението на Мануела чрез своите дружества - „Дженерали Закрила Здравно осигуряване“ АД и „Дженерали Закрила Медико-дентален център“ ЕООД, които от своя страна ще сключат договори и ще заплащат направените разходи по съответния ред. До момента семейство Горсови не е предоставило координати за контакт с тези специалисти.

            „Дженерали Застраховане“ АД няма законово право да покрие направените разходи за лечението на Мануела в Израел, въпреки желанието си да помогне, тъй като те са заплатени вече с целеви дарения от националната дарителска кампания, събрала сумата от 390 747,13 лв. Семейство Горсови разполагат и с документи, които доказват факта, че направените разходи са изплатени именно със средства от дарения съгласно волята на дарителите. От това произтича и решението на съда, че семейството не е претърпяло имуществени вреди, за каквито е завело дело към „Дженерали Застраховане“ АД, тъй като изразходваните средства не са лични, а са събрани от дарителите. Така че тези вече покрити разходи от целеви дарения не могат да бъдат обект на повторно обезщетяване от „Дженерали Застраховане“ АД. С разбиране за тежкото състояние и проблемите, пред които са изправени семейство Горсови, дружеството не може да заобиколи или не спази закона.

            За голямо съжаление нашето дружество „Дженерали Застраховане“ АД има голям опит в трагични инциденти по застраховки „Гражданска отговорност“, подобни на този с Мануела Горсова. Само за последните три години „Дженерали Застраховане“ е изплатило обезщетения за подобни случаи в размер на над 5,5 млн. лв. През януари 2009 г. дружеството изплати обезщетение в размер на 600 000 лв. за изключително тежка злополука в Италия. А от началото на тази година „Дженерали Застраховане“ е обезщетило семействата на пострадалите в две тежки произшествия в България и в Румъния, на стойност съответно 570 000 лв. и 250 000 лв. (ще спестим всякакви други детайли около тези трагедии от съпричастност към пострадалите и техните близки). И това са само някои от големите инциденти.

            Искаме още веднъж да заявим, че „Дженерали Застраховане“ АД никога в своята практика не е бягало от отговорностите, произтичащи от дейността му и винаги е следяло за спазването на интересите на всички страни в процеса по застраховане. 

   

           

           

 

 

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003