Имущество

20 Юли 2011 г.,zastrahovatel.com
Йоанна Стефанова

Полица пази дома през ваканцията

 

 

Студеното време в началото на юли тази година забави отпускарския сезон. Но още с първите по-топли дни хората започнаха приготовления за дългоочакваните летни отпуски. И някъде между резервирането на хотел и купуването на плажна чанта много от тях започнаха да се замислят, че ще оставят дома си незащитен.

 

Застрахователната култура на българина все още е достатъчно ниска и той рядко се сеща, че една от най-добрите защити на дома му всъщност са имуществените застраховки. Вече стана традиция в началото на лятото застрахователите да предлагат големи промоции по тези полици, но търсенето им си остава ниско. Официална статистика по въпроса няма, но според застрахователи не повече от 5-10 на сто от жилищата в България са застраховани. При това в доста от случаите премията и съответно застрахователната сума по тези полици са много ниски.

 

ЗАД “Алианц България”

 

и тази година спази традицията си и обяви промоция по застраховката си “Жилищни сгради и домашно имущество”. До 16 юли 2011 г. избралите клауза “Разширено покритие” клиенти ще могат да ползват до 45% отстъпка от тарифата. Тази клауза осигурява защита срещу пожар, включително последиците от гасенето му, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от транспортно средство, късо съединение, токов удар, разходи за ограничаване на вредите, за отстраняване на развалини, както и хотелски разходи. Като допълнение може да се договори покриване и на рисковете земетресение, злоумишлени действия на трети лица и др.

Процедурата по сключване на тази застраховка е максимално улеснена за клиента, тъй като не е необходим опис на имуществото, уточниха от ЗАД “Алианц България”. И допълниха, че премията по тази застраховка може да се плати и разсрочено.

Част от тази промоция е и отстъпката от 30% по застраховката “Кражба чрез взлом”. Тя се сключва за имущество, което е собственост на застрахования или за което той носи отговорност, ако това имущество е застраховано срещу пожар и природни бедствия в ЗАД “Алианц България”.

В основното покритие на тази застраховка са включени загуба на имущество вследствие кражба чрез взлом (съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс), както и допълнителните щети - като увреждане на прегради, врати и заключващи средства, нанесени от извършителите при взлома.

При желание на клиента това покритие може да бъде разширено и да включва още рисковете кражба, извършена с използване на техническо средство (по смисъла на чл. 195, ал. 1, т.4 от Наказателния кодекс) и грабеж (съгласно чл. 198 от Наказателния кодекс).

Покритията са валидни за посочения в полицата адрес.

Ако по сключените при промоционалните условия полици няма регистрирани щети, цитираните отстъпки се запазват при сключване на застраховките през следващите години, подчертаха от ЗАД “Алианц България”.

Допълнителна лятна отстъпка в размер на 40% дава и

 

ЗАД “Армеец”

 

по застраховката си „Защитен дом“. Промоцията е в сила от 1 юли до 15 септември 2011 г. Останалите отстъпки и завишения остават същите, като сборът на всички отстъпки не може да надвишава 50%, подчертаха от застрахователната компания. И уточниха, че минималната премия по тези полици е 10 лв.

Застраховката „Защитен дом“ е специално разработена с цел да осигури пълно застрахователно покритие на имуществото на физически и юридически лица, жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството и др., подчертаха от ЗАД “Армеец”. И допълниха, че покритите рискове по тази застраховка са:

·      Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;

·      Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;

·      Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);

·      Земетресение;

·      Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия);

·      Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;

·      Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;

·      Случайно счупване на стъкла и витрини.

От ЗАД “Армеец” съобщиха още, че застраховката „Защитен дом“ има отлична презастрахователна програма, която позволява да се запази нивото на обсужване и при катастрофични рискове.

До 31 август 2011 г. включително е в сила лятната промоция на 

 

ЗК ”УНИКА” АД 

 

за продукта й ”У дома и щастлив”. Специалната отстъпка от премията през този период е до 35%.

”У дома и щастлив” е комбинирана полица, която включва застраховки на имущество, обща гражданска отговорност и срещу злополука. За да застраховате дома си, сега е достатъчно да отговорите на един въпрос: ”На каква обща застроена площ е жилището ви?”, подчертават от ЗК ”УНИКА” АД. И уточняват, че не е необходимо да се прилага опис и оценка на застрахованото имущество. Клиентът може да избира между три различни пакета покрити рискове, като при възникване на щета се покриват допълнителни разходи в зависимост от избрания пакет. Компанията дава възможност и за разсрочено плащане на премията, при това без оскъпяване.

Застраховката на имущество защитава дома, обзавеждането и електронната техника, взети заедно или поотделно. Застраховката ”Обща гражданска отговорност” става ефективна, когато вследствие на настъпило застрахователно събитие в дома на застрахования той е нанесъл вреди на свои съседи. А застраховката ”Злополука” може да бъде сключена освен за цялото семейство, и за домашните любимци — кучета и котки, уточниха от  ЗК ”УНИКА” АД. И допълниха, че освен сред трите пакета - "Стандарт", "Комфорт" и "Престиж", клиентите могат да изберат и допълнителна защита с покритията "Късо съединение/токов удар", "Домашен любимец" и "Пътуване".

Основният пакет — "Стандарт", предлага застрахователна защита срещу рисковете пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат, буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, наводнение. Застрахованите разходи при него са за гасене на пожар, разчистване, транспорт и депониране на отпадъци.
Вторият пакет — "Комфорт", разширява покритието на "Стандарт" с рисковете злоумишлени действия на трети лица, авария на инсталации и счупване на стъкла. Освен това само за движимото имущество се покриват и рисковете кражба чрез взлом, кражба чрез използване на технически средства, грабеж и щети по време на транспорт при смяна на адреса. Допълнителните застраховани разходи при този пакет са сумите за установяване на причините и отстраняване на щетите при авария на инсталация.

Третият пакет — "Престиж", надгражда пакет "Комфорт", като покрива и рисковете свличане и срутване на земни пластове,  земетресение,  удар от пътно превозно средство и  индиректно попадение на мълния. Само за движимо имущество пък се покриват рисковете  развала на продукти при авария/прекъсване на ел. захранване на хладилна техника,  счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове на печки, санитарен фаянс и аквариуми. Допълнителните застраховани разходи са за наемане на алтернативно жилище или хотел, за възстановяване на входна врата или ограда, както и за отключване и подмяна на външни брави в случай на откраднат/загубен ключ.

С комбинираната полица ”У дома и щастлив” могат да се застраховат апартаменти, къщи, гаражи и други сгради, които не са предназначени за живеене. Освен това полицата осигурява застрахователна защита за обзавеждането, електрониката, личните вещи, личните документи, както и за пари в брой и бижута.

Интересно лятно предложение има и

ЗАД „ВИКТОРИЯ“

Дружеството ще разиграе на томбола уикенд за двама в България. Шанс да спечелят наградата имат всички, които са сключили онлайн (през интернет сайта на компанията) застрахователния пакет "ДОМ" в периода от 1 юни до 31 юли 2011 г. Тегленето на томболата ще се състои на 2 август 2011 г. пред комисия в състав изпълнителният директор, главният юрисконсулт и главният счетоводител на ЗАД „ВИКТОРИЯ”. Наградата е осигурена от „Бутик Травел”. Името на спечелилия ще бъде публикувано на 2 август 2011 г. на интернет страницата на ЗАД „ВИКТОРИЯ”, както и на фен страницата на дружеството във Фейсбук. Служител на застрахователната компания ще се свърже по имейла със спечелилия, за да уточни с него детайлите по получаване на наградата.

Щастливецът, чието име бъде изтеглено в томболата, ще може да получи наградата си до 11 август 2011 г. срещу представяне на документ за самоличност или да изпрати свой представител с нотариално заверено пълномощно.

Ако в цитирания срок спечелилият (или негов пълномощник) не се яви в Централното управление на ЗАД „ВИКТОРИЯ”, за да получи наградата, от компанията ще се свържат с  първата изтеглена в томболата резерва, за да дадат наградата на втория късметлия. Спечелилият няма да има право да замени наградата с паричната й равностойност.

Комбинираната застраховка "ДОМ" осигурява защита на апартаменти и къщи, обзавеждане, черна и бяла техника срещу рисковете пожар, мълния, експлозия, имплозия, природни бедствия, авария на ВиК инсталации, чупене на стъкла и витрини и злоумишлени действия на трети лица. Има възможност за избор и на допълнително покритие — срещу кражба чрез взлом, като при него компанията изплаща щети до 1000 лв. при настъпване на застрахователно събитие. Срокът на полицата е 12 месеца.

 До 60% отстъпка от цената на новия си продукт „Домашно имущество и злополука” дава

„ХДИ Застраховане” АД

ако полицата бъде сключена до 30 септември 2011 г. Компанията предоставя и възможност за разсрочено плащане. Продуктът осигурява застрахователна защита за имуществото на физически лица, както и застраховка срещу злополука за членовете на домакинството. Новото в сравнение с досегашната едноименна застраховка на дружеството е, че в основното покритие е включен и рискът палеж, а покритите от полицата природни бедствия са допълнени с риска последствия от проливен дъжд. Клаузата „кражба чрез взлом” е разширена с „кражба чрез техническо средство”. Освен това в раздел „Имущество” са включени две нови клаузи — наем за алтернативно настаняване и разходи за изразходвано количество вода вследствие на авария на водопроводни и канализационни инсталации. А раздел „Злополука” има разширено покритие — вследствие на трудова злополука, както и нов риск — временна неработоспособност вследствие на злополука от 21 ден.

Освен това в новия продукт има самоучастие само за риска земетресение. Досега самоучастието беше 30 лв. от всяка щета.

Друга новост е, че застраховката се сключва без въпросник-предложение, а когато застрахованото имущество за кражба е до 2000 лв. застрахователна сума, не се изисква опис.

На интернет страницата на компанията може да бъде намерен и специален калкулатор за изчисляване на премията по новия продукт. Минималната премия на застраховката на домашно имущество е 10 лв. При премия над 100 лв. се допуска разсрочване до шест вноски, подчертаха от компанията. И допълниха, че са предвидени и бонуси за лоялни клиенти. При подновяване на полица с премия 20 лв. и повече собственикът й получава индивидуална туристическа застраховка “Злополука” с  основно покритие, със срок един месец, със застрахователна сума 1000 лв.и валидност по избор на клиента.

20% отстъпка за новосключена имуществена застраховка на физически лица дава и

"ИНТЕРАМЕРИКАН" ЗЕАД

За да се възползват от нея обаче, клиентите трябва да имат валидна "Гражданска отговорност" на автомобилистите. С пакетния продукт "НАШИЯТ ДОМ" се застраховат имоти, които се използват за живеене и са собственост на физически лица, както и намиращото се в тях домашно имущество (обзавеждане, битови електроуреди, аудиовизуална техника и др.). Включените в пакета застрахователни покрития са пожар, експлозия, мълния, умишлени действия на трети лица, природни бедствия, късо съединение, токов удар, теч на вода от тръби, лична злополука с лимит до 1000 лева/евро, счупване на стъкла с лимит до 200 лева/евро, гражданска отговорност с лимит до 1000 лева/евро, кражба чрез взлом и грабеж, разходи за потушаване на пожар, разчистване на останки от щети на сградата вследствие кражба чрез взлом, удар от летателни апарати или превозни средства, както и земетресение (но срещу допълнителна премия).

Основно предимство на пакетния продукт "НАШИЯТ ДОМ" е ползването на уникалната услуга на "ИНТЕРАМЕРИКАН" ЗЕАД "Домашен майстор", която осигурява при необходимост услугите на ключар, стъклар, ВиК специалист и ел.техник (за София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Враца, Плевен и Русе). Освен това застрахователната компания дава възможност за разсрочено плащане на полицата без оскъпяване, за избор на валута (лева/евро), както и за 24-часово регистриране на настъпили застрахователни събития посредством денонощен диспечерски център.

До редакционното приключване на броя не всички застрахователни компании бяха излезли с предложения за летни промоции. От някои дружества заявиха пред в. „Застраховател прес”, че тази година няма да предлагат големи отстъпки, тъй като промоциите в предходните години не са довели до желания резултат. От други компании пък уточниха, че подготвят летни промоции, но са се забавили с предложенията си тази година.

Интересни летни предложения имат и някои брокери. Напоследък посредниците все по-често се възползват от възможностите, които дават новите сайтове за групово пазаруване с големи отстъпки. В тези интернет страници вече често може да бъдат видяни оферти за сключване на имуществени застраховки с над 30% намаление на цената. Не винаги обаче става ясно продукти на коя застрахователна компания предлагат брокерите. Не се дават предварително и пълните общи условия по тези застраховки. Ясно е само името на брокера, който всъщност е посредник и не носи застрахователния риск. Така потенциалните купувачи нямат необходимата им и гарантирана от законодателството пълна предварителна информация за продукта и застрахователната компания, която го предлага, за да могат да вземат информирано решение за покупка на полицата. Комисията за финансов надзор обаче засега си затваря очите пред тези нарушения.

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006