Райфайзен Банк Интернешънъл отчита консолидирана печалба от 783 милиона евро за деветмесечието на 2010 г.

02 Декември 2010 г.,zastrahovatel.com

 

 

Райфайзен Банк Интернешънъл:
• Консолидирана печалба за деветте месеца на 2010 г.: 783 милиона евро (проформа)
• Провизии: 913 милиона евро (проформа)
• Възвращаемост на капитала преди данъци: 14.1% (проформа)

Райфайзен Интернешънъл:
• Консолидираната печалба за деветмесечието нарасна повече от два пъти до 318 милиона евро (за деветмесечието на 2009 г.: 156 милиона евро)
• Провизиите намаляват с 38.7% на годишна база до 837 милиона евро (за деветмесечието на 2009 г.: 1,365 милиона евро)
• Възвращаемостта на капитала преди данъци се подобрява с 3.7 процентни пункта на годишна база и достига 9.8% (за деветмесечието на 2009 г.: 6.1%)

Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

Резултатите на Райфайзен Банк Интернешънъл

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) официално започна дейността си на 11 октомври, след края на третото тримесечие. Поради тази причина представените финансови резултати са на проформа база, въпреки че новата банка е активна със задна дата от 1 януари 2010 г. РБИ би отчела следните резултати (на проформа база) за деветте месеца на 2010 г.:

Печалбата преди данъци за деветмесечието би възлязла на 997 милиона евро, а консолидираната печалба (след данъци и приспадане на миноритарните участия)  - на 783 милиона евро. Заделените провизии на РБИ биха били 913 милиона евро.

"Резултатите ни за първите три тримесечия отразяват по-благоприятната цялостна макроикономическа среда, а също така и силата, която ни дава новата ни организационна структура. Това затвърждава убеждението ми, че предприетото сливане ни позволява да се възползваме оптимално от започващото икономическо възстановяване, като от това ще спечелят клиентите ни и ще бъде в интерес на инвеститорите ни”, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл.

РБИ би отчела нетен лихвен приход от 2,707 милиона евро. Общите й административни разходи биха възлезли на  2,153 милиона евро, а оперативният й резултат на 1,897 милиона евро. Съотношението разходи/приходи би достигнало 53.2%.

Активите на банката към 30 септември 2010 г. биха били 143.1 милиарда евро, което представлява спад от 1.8% спрямо края на 2009 г. (31 декември 2009 г.: 145.6 милиарда евро).

Възвращаемостта на капитала преди данъци би била 14.1%.

Показателят основен капитал (tier 1) - кредитен риск би възлязъл на 12.2% (ръст от 0.4 процентни пункта спрямо края на 2009 г.), докато показателят  общ основен капитал (tier 1) би бил 9.7% (ръст от 0.3 процентни пункта спрямо края на 2009 г.). Показателят основен капитал от първи ред на РБИ (основният капитал без хибридния капитал, на база на общия риск) би бил 8.8% (ръст от 0.3 процентни пункта спрямо края на 2009 г.).

"Капитализирани сме добре, а ако се включи и генерираната печалба за деветте месеца, то показателят ни основен капитал от първи ред би бил 9.7%," коментира Главният финансов директор Мартин Грюл.

 

Към 30 септември 2010 г. РБИ има 59,339 служители, обслужващи около 15 милиона клиенти чрез 2,964 офиса.

Консолидираната печалба за третото тримесечие (на проформа база) нарасна повече от два пъти, в сравнение с предходното тримесечие

За третото тримесечие на 2010 г. Райфайзен Банк Интернешънъл би отчела консолидирана печалба от  311 милиона евро, което представлява ръст от 125% спрямо второто тримесечие на тази година, като основната причина за този ръст е преоценката на финансови инвестиции и деривати.

Оперативният резултат на банката би бил 636 милиона евро, което представлява минимален спад от 1% спрямо предходното тримесечие.
 
През третото тримесечие нетният лихвен приход след провизии би възлязъл на  621 милиона евро, което представлява ръст от 1% спрямо второто тримесечие на 2010 г.

Заделените провизии през третото тримесечие биха достигнали 306 милиона евро; което представлява ръст от 8% спрямо предходното тримесечие.

"Към края на септември показателят ни необслужвани кредити възлезе на 8.8%, като ръстът от 0.3 процентни пункта се дължи на Централна Европа – основно Унгария и Чехия. Според нас, пикът при необслужваните кредити вече бе достигнат в някои страни, но на ниво Група очакваме пик през следващата година, като в настоящия момент не може да се каже дали това ще се случи в средата на годината или през втората половина на 2011 г.”, заяви Йохан Щробъл, Главен риск мениджър на РБИ и Групата РЦБ.
 
Резултатите на Райфайзен Интернешънъл

За деветмесечието на 2010 г. Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ отчита консолидирана печалба (след данъци и приспадане на миноритарните участия) от 318 милиона евро, което представлява ръст от 104.5% спрямо същия период на миналата година (януари-септември 2009 г.: 156 милиона евро). Това развитие се дължи на печалбата за тримесечието от 148 милиона евро, която е най-високата от началото на финансово-икономическата криза. Позитивно влияние върху приходите оказа и спадът на годишна база с 38.7% на заделените провизии, които за деветте месеца на 2010 г. възлязоха на 837 милиона евро (януари-септември 2009 г.: 1,365 милиона евро). Печалбата преди данъци на Райфайзен Интернешънъл се увеличи с 82.6% и достигна 524 милиона евро (януари/септември 2009 г.: 287 милиона евро), а печалбата след данъци нарасна с 78.5% до 385 милиона евро (януари-септември 2009 г.: 216 милиона евро).Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки