Модулните полици – тяхно ли е бъдещето?

07 Октомври 2009 г.,zastrahovatel.com
С развитието на застрахователния пазар и засилването на конкуренцията на него застрахователните компании са обречени все повече да се съобразяват с нуждите на клиентите си и да им предлагат възможно най-големи облекчения и добро обслужване. Така и у нас все по-често започнаха да се появяват т. нар. модулни застраховки, предназначени за домакинствата. Това са полици, които покриват няколко разнотипни риска за един и същ клиент. По принцип няма пречка за всяко от включените покрития да се сключи отделна застраховка. Модулната полица обаче, освен че намалява бумащината, обикновено осигурява и отстъпка от стандартната тарифа за отделните покрития

Те намаляват бумащината и цената, като осигуряват комплексна застрахователна защита срещу рисковете за домакинствата

В по-напредналите в застрахователно отношение страни модулните полици за домакинствата са нещо отдавна познато и предпочитано от много клиенти. Тяхно ли е бъдещето и у нас? Вероятно, тъй като предлагат комплексна защита срещу всички рискове за едно домакинство, като в същото време осигуряват сериозни отстъпки от цената. И не на последно място, разбира се, сключването им е свързано със значително по-малко бумащина и пести време на клиентите.

Основната пречка за това модулните полици да не са все още масово предпочитани и от българските домакинства, са ниските доходи на хората у нас. Публична тайна е, че българите са най-бедните граждани на Евросъюза и едно от първите неща, от които се опитват да пестят, е от застраховки. Хората у нас обаче са интелигентни и биха оценили ползата и изгодата от модулните полици, ако им бъде обяснена ясно. А за това е необходимо най-вече адекватно предлагане на застраховките.

Важно е да се знае, че всяка застрахователна компания, която има лиценз за предлагане на отделните покрития, би могла да ги продава освен поотделно и чрез модулни полици, ако реши. За предлагането на модулни полици не се изисква допълнителен лиценз от надзора.

Един от най-новите и интересни модулни продукти, предназначени за българските домакинства, е застраховката „Премиер”, предлагана от ЗАД „Алианц България”. Какво представлява тя?

Застраховката „Премиер” съчетава в себе си различни покрития - имуществено и лично застраховане, обща гражданска отговорност и правни разноски. Разделена е на модули, всеки от които предлага отделно застрахователно покритие, както следва:


1. Първи модул: Имущество/пожар и природни бедствия

Вариант
І - Пожар
Застраховката обезщетява загубите на имущество, причинени от пожар, експлозия, природни бедствия, тръбопроводна вода и др., както и разходите за ограничаване на вредите.
По желание на клиента покритието може да бъде разширено и по отношение на:

 • земетресение, злоумишлени действия на трети лица, късо съединение и др.;
 • допълнителни разходи, например за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на имущество, загуба на доход от наем;
 • покритие за стъкла на база "всички рискове";
 • гражданска отговорност за вреди на трети лица при застрахователно събитие (например пожар или наводнение от жилището).

При ипотекирани имоти застраховката по този вариант може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.
Застрахователната сума се определя от клиента. За обезпечаване на ефективно покритие застрахователите препоръчват да бъде съобразена с действителната стойност на имуществото.

Вариант ІІ - Жилищни сгради и домашно имущество
При този вариант застраховката покрива сходни рискове, както са посочени за Вариант "Пожар", със следните разлики:

 • покритието се договаря на база избрана от клиента стандартна клауза;
 • домашното имущество не се описва, като за някои имущества и загуби се прилагат лимити на отговорност;
 • застрахователната сума се определя на база възстановителна стойност - за ново имущество.

При договаряне на покритието клиентите могат да избират между клаузите:

 • Основно покритие: съдържа рисковете по основното покритие на вариант "Пожар" и разходите за ограничаване на вредите, за отстраняване на развалини и останки, и преместване, предпазване и съхранение на имущество;
 • Разширено покритие: към основното покритие се добавят късо съединение и хотелски разходи, ако жилището стане необитаемо поради застрахователно събитие;
 • Максимално покритие: към основното покритие се добавят късо съединение, теч от аквариуми и водни легла, и хотелски разходи, ако жилището стане необитаемо поради застрахователно събитие, с увеличени лимити;
 • Ограничено покритие: съдържа рисковете по основното покритие освен природни бедствия.

По застраховката може да се договорят и следните допълнителни покрития:

 • допълнителни рискове като земетресение и злоумишлени действия на трети лица;
 • покритие за стъкла на база "всички рискове";
 • загуба на доход от наем;
 • гражданска отговорност за вреди на трети лица при застрахователно събитие.

В този вариант покритието не може да бъде договорено в полза на банка-кредитор.

2. Втори модул: Имущество/ кражба чрез взлом
При договорено покритие срещу пожар и природни бедствия движимото имущество на клиента (включително аудиовизуална и домашна компютърна техника, битови уреди и др.) може да бъде допълнително защитено и срещу кражба чрез взлом.
По основното покритие на този модул на обезщетение подлежат загубите, причинени от:

 • кражба чрез взлом;
 • щети, нанесени от извършителите при проникване (например на врати и ключалки).

По желание на клиента покритието може да бъде допълнително разширено и по отношение на кражба с техническо средство и/или грабеж .

3. Трети модул: Помощ при пътуване – медицински разноски/ Мултитрип
Ако клиентът пътува относително често в чужбина - по работа или на почивка, може да договори покритие за медицински разноски и асистанс услуги във вариант "Мултитрип". Това е годишна застраховка за многократни пътувания със срок до 30 дни за всяко отделно пътуване.
При евентуално застрахователно събитие трябва да позвъни до алармения център на MONDIAL Assistance, партньор на ЗАД "Алианц България", за да му бъдат оказани необходимите му услуги. Покритието на застраховката включва:

 • Изпращане на лекар за медицински преглед и консултация, транспортиране до болница и заплащане на разходите за транспорт и хоспитализация, и уведомяване на близките.
 • Репатриране: организиране и заплащане на разходите за транспорт до местожителството или до болница в България, осигуряване на придружаващ медицински екип и поемане на допълнителните разходи за транспорт на придружаващите лица.
 • Поемане на разходите за хотел на член на семейството при хоспитализация на застрахованото лице. Ако придружаващото лице е непълнолетно, се поемат разходите за завръщането му в България с придружител. При хоспитализация за повече от 10 дни се осигурява самолетен билет и заплащане на разходите за хотел на посочено от застрахования лице, което да го посети.
 • Юридическа помощ: заплащане на адвокатски хонорари и авансиране на гаранции при кражба на документи, кредитни карти и пътнически билети, съдействие за замразяване банкови сметки и съвети за по-нататъшни действия.

Застраховката е с покритие в цял свят.
Обхватът на покритието и застрахователните суми се договарят на базата на три застрахователни програми: Базисна, Супер и Супер+.
Ако пътуването в чужбина е с цел упражняване на рисков спорт, като ски, алпинизъм и други подобни, възможно е и договаряне на покритие за спасителни разноски. В този случай клиентът трябва предварително да уведоми за целта на пътуването. Възможно е да договори и допълнително покритие "Злополука".

4. Четвърти модул: Обща гражданска отговорност
Предмет на обезщетение тук са сумите, които клиентът е законно задължен да плати като компенсация за вреди, причинени от него на трети лица в резултат на рисковете на обичайния начин на живот. Покритието се отнася включително за вреди, причинени от членове на неговото домакинство или работещи в домакинството, както и от домашни животни или от използваното жилище.
Покритието може да бъде допълнително разширено и по отношение на по-специфични рискове, като например при ремонтни дейности, регламентиран лов, упражняване на водни спортове и др.

5. Пети модул: Правни разноски
Ако през срока на застраховката възникнат основания клиентът да търси обезщетение от трети лица, този модул обезпечава покритие на необходимите за целта разходи. И в този случай покритието се отнася до всички членове на домакинството на застрахования.
Полицата покрива правните разноски - адвокатски хонорари, държавни такси, възнаграждения на вещи лица и др., в случаите на:

 • непозволено увреждане от трети лица, включително при неправилно лечение в лечебно заведение;
 • защита на правата на застрахования като потребител или като титуляр на лични данни;
 • трудовоправни спорове с работодател;
 • спорове с наемодателя на вашето жилище.

По желание покритието може допълнително да обхване и правните разноски по наказателноправни производства и граждански искове срещу застрахования при извършено престъпление по непредпазливост.


По модулната застраховка „Премиер” се ползват автоматично следните отстъпки в сравнение с договарянето на същите покрития по традиционни полици:

 • Имущество/пожар и природни бедствия – 20%
 • Имущество/кражба чрез взлом – 20%
 • Помощ при пътуване – медицински разноски – 5%
 • Обща гражданска отговорност – 10%
 • Правни разноски – 10%

Освен това при сключена застраховка „Премиер” клиентът ползва и 10% отстъпка от тарифата на ЗАД "Алианц България" по други свои застраховки, като например на професионална отговорност (освен ако не е за минимална премия по нормативен акт) и при селскостопанско застраховане.

За да бъде сключена застраховката „Премиер”, клиентът трябва да избере най-малко три от петте модула на полицата, като модулът за застраховане на имущество срещу пожар и природни бедствия трябва задължително да бъде избран.

 Йоанна Стефанова в-к "Застраховател прес" бр.18Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки