Компанията отчeте високи резултати на общото си събрание

04 Август 2009 г.,zastrahovatel.com
2008 - добра година за ЗД “Бул инс” АД Още факти в цифри за 2008 г.: · Изплатени обезщетения по настъпили застрахователни събития – 60 553 хил.лв. · Пренос премиен резерв и резерв за предстоящи плащания 97 079 хил.лв. · Данък върху печалбата на дружеството 1 277 хил.лв., внесен в бюджета · Основен капитал - 19 000 хил.лв. · Брутни премийни приходи от сключени застрахователни договори 155 002 хил.лв. · Кредитен рейтинг от БАКР: IBBB · Клонова мрежа с 5 клона в София и 28 в различни градове на страната, оборудвани със съвременна техника и с персонал с висок опит в застраховането · Нова информационна система за ликвидиране на щети на МПС без аналог на българския пазар · Договори за безкасово плащане на щети с всички сервизи на официалните представители и вносители на автомобили

 През 2008 г. всеки пети автомобил в България има автокаско в ЗД “Бул Инс” АД

На 7 юли т.г. се проведе годишното Общо събрание на акционерите на застрахователно дружество “Бул Инс” АД.

С изнесените данни за 2008 г. новото ръководство в лицето на Петрозар Петков, генерален директор и председател на СД, и Стоян Проданов, изпълнителен директор и член на СД, отчита високи резултати. Те бяха споделени на специална пресконференция с журналистите от финансовия сектор същия ден в конферентната зала на хотел “Центръл парк” в София.

ЗД “Бул Инс” АД утвърди водещата си позиция на застрахователния пазар по застраховка на МПС, безрелсови превозни средства през 2008 г. с приход от 126 685.5 хил.лв. и 18.35%  пазарен дял, като нарастването на брутните премийни приходи на компанията е с 6 102 хил.лв. или с 5.06% в сравнение с 2007 г.

През 2008 г. застрахователната политика на дружеството е била ориентирана към компетентно определяне и управление на риска, към цялостно консултиране на клиентите за правилния избор на застрахователно покритие, към превантивна дейност за намаляване на вероятността от застрахователно събитие, към перфектно извършване на ликвидацията при щети и при непрекъснато подобряване на обслужването на клиентите.

2008 - добра година за ЗД “Бул инс” АД

“Ръстът на брутните ни приходи е съпоставим с ръста на пазара и компанията се движи нагоре  – сподели пред журналистите Стоян Проданов, изпълнителен директор и член на СД. – Реализираната от нас печалба е 9 864 хил.лв, като на днешното Общо събрание бе внесено предложение една част от нея в размер на 7 864 хил.лв. да бъде разпределена и изплатена между акционерите на дружеството под формата на дивиденти. С останалата част от 2 000 хил.лв. да бъде увеличен основният капитал на дружеството чрез издаване на нови 200 000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинал от 10 лв. всяка една. По този начин основният капитал на дружеството ни ще се увеличи на 21 000 хил.лв.

"Дружеството регистрира висок резултат благодарение на точните и премерени финансови решения, съобразени с действителността в момента, като ЗД “Бул Инс” АД има едни от най-консервативните инвестиционни портфейли и това не допусна загуби през втората половина на 2008 г., когато застрахователи регистрираха невиждани през последните пет години загуби на фондовата борса – допълни Стоян Проданов.

През същата година започнахме и диферсифициране на дейността, като разширихме изключително портфейла си от застрахователни продукти, нещо, което ще продължи и през тази и през следващата година, защото сме една от иновативните компании. Презастрахователната ни програма, приета през 2008 г., ще бъде добра основа за бъдещите ни намерения за експанзия и в други линии на бизнеса.”

На въпроси на в. “Застраховател прес” какви нови продукти предлага през тази година компанията, а също така как се отразява настъпилата и в България рецесия върху застрахователния пазар и в частност върху компанията, как ще се отрази намаляването с 50 на сто на  лизинговите продажби и директните продажби на нови автомобили върху бизнеса отговориха Стоян Проданов и Петрозар Петков

Стоян Проданов: От тази година компанията покрива три сегмента на пазара на автомобилното застраховане с нови продукти. Първият се нарича “Бул Инс Класик”, като с този продукт се продължават най-добрите традиции, с които е известна компанията. Характерното за него е понижената тарифа, свързана със социално отговорното поведение на ЗД “Бул Инс” АД във време на финансова криза.

Вторият продут се нарича “Хит Каско” и е насочен към клиентите с дългосрочно добро поведение на пътя, с ниска щетимост през годините. Затова клиентите получават авансова отстъпка от цената 20%, т.е. редуцирана цена на автокаското.

Третият продукт е “ВИП Каско”, насочен към клиентите със скъпи автомобили, като се предвиждат редица облекчения в обслужването от гледна точка на застрахователните услуги.

Разработването на тази нова гама от продукти е продиктувано от философията на мениджърския екип, че не бива да има универсален продукт “Автокаско”, защото различните водачи на пътя имат различни потребности и различни изисквания към своя застраховател. Намалените тарифи на тези застраховки  няма да доведат до диспропорции и увеличаване на щетимостта, защото следва пазарните цени. Дружеството има добър капацитет за управлението на риска по тази застраховка, т.е. има вътрешни резерви и затова намаляването на цената няма да се отрази върху стабилността на компанията. Защото е известно, че всеки 5-и автомобил в България има полица “Автокаско” в ЗД “Бул Инс” АД.

А какви са очакванията ни за тази година?

Не е тайна, че 2009 година се очертава много по-различна в сравнение с последните 4-5 години на икономически, кредитен и застрахователен бум. Известно е, че факторите, двигател на разтежа, са под натиск и застрахователните компании ще изпитват трудности. Лично аз смятам, че ЗД “Бул Инс” АД ще отговори на тези предизвикателства и ще успее да стои много добре  на пазара. Предвиждам промяна в методите и подходите на продажби на полици на целия пазар; ще се променят начините на дистрибуция; ще има активизиране  и много по-агресивни методи за  продажби чрез застрахователните брокери и така делът на продажби чрез този канал ще нараства през 2009 г. След съответния анализ, отчитайки реалностите и тенденциите на пазара,  „Бул Инс”АД загърбва политиката на фирмен егоцентризъм. Затова и нашата компания ще работи по-гъвкаво, партнирайки си с независимите канали за дистрибуция.

Петрозар Петков: Намалената продажба на автомобили се отразява негативно на дейността на всеки автомобилен застраховател. За нас 82% от целия брутен премиен приход компанията генерира именно от този вид застраховане. Затова в тези условия на рецесия и криза предприехме различни стъпки, като разширяване на портфейла. От 1.07.2008 г. досега новото ръководство на компанията разработи и прие 35 нови презастрахователни продукта с цел да диверсифицира рисковете и да реализира премиен приход, който да компенсира този спад от основния ни бизнес – автомобилното застраховане.

Всеизвестна истина е, че страните от Източна Европа за 2008 г. генерират ръст,  докато Унгария за периода 2007 г. -2008 г.генерира спад . Същите очаквания през 2009 г. има и за региона, в който се намираме ние. Малко компании ще запазят досегашния си ръст и се очаква повечето от 20-те компании, опериращи у нас, да имат нормален спад. Надяваме се да бъдем една от малкото застрахователни компании, която ще запази цялостния ръст на приходите поради факта, че автомобилното застраховане е моторът, който дърпа нагоре цялата индустрия.

Застраховките на кредити – нож с две остриета

Интересен факт показват неофициалните данни за пазара за 2009 година.  Една от малкото застраховки с бурен ръст на премийните приходи е “Застраховката на кредити”- сподели за журналисти Стоян Проданов. Според него дори застраховката “Гражданска отговорност” на автомобилистите бележи по-умерен ръст, поради факта, че застрахователите оценяват възможните последствия от ниските й цени.

Очевидният факт, че българите се затрудняват да изплащат кредити, води до повишаване на интереса към този вид продукт. Процесът се задълбочава и с повишаването на безработицата. През 2007 г. -2008 г. данните за лоши кредити в портфейла на банките, съпоставени с тези от началото на 2009 г., показват ръст. Затова охотното поемане на този риск чрез застраховката е нож с две остриета. Компания “Бул Инс” АД има политика към внимателен подбор на клиентите си по този вид застраховане и го прави твърде предпазливо – според г-н Проданов. Той смята, че масовото сключване на тези застраховки може да доведе до дългосрочни финансови загуби за застрахователите. Подобни застраховки доведоха до фалит дори световни застрахователни гиганти. Въпреки възможностите за моментно натрупване на големи премийни приходи това е твърде опасен продукт. Проданов не е оптимист по отношение на подобряването на ситуацията на финансовите пазари през 2009 г.- 2010 г. и щетимостта по застраховката ще остане висока. ЗД “Бул Инс” АД по принцип продава този продукт, но не предвижда бум в приходите си от него.

Бумът на пазара от “Застраховките на кредити” беше през месец декември 2008 г. и началото на 2009 г. поради факта, че  някои застрахователни дружества направиха покрития с ретроактивна дата  – допълва Петрозар Петков   Застраховаха лошите кредити на банковите институции и генерираха  високи премийни приходи – обясни Петков. Според него това е грешка, защото е заплаха  и невъзможност в бъдеще да се изплащат обезщетения при евентуални щети. Предвижда се, че лошите кредити в България в целия  банков сектор за 2009 г. ще са средно  над 20% от всички раздадени кредити. Информацията за банковите портфейли у нас и анализите са от МВФ и от Световната банка, както и от наши макроикономисти.

Това са стотици милиони обезщетения, които застрахователите трябва да платят за сметка на банките. Защото на практика банките прехвърлят риска върху застрахователите, когато имат такива полици . В действителност те не заделят провизии за лошите кредити. Като най-рискови Петков определи краткосрочните до 5 години, както и потребителските кредити.

Мениджърският екип на ЗД “Бул Инс” АД не вярва в дългосрочна перспектива от 3-4 години на развитието на тази застраховка, а също така ситуацията у нас  през 2009 г.-2010 г. се очертава като лоша за икономиката ни. Затова компанията се въздържа от масова продажба на застраховките на кредити.

Една от малкото компании, в която “Гражданската отговорност” на автомобилистите е печеливша

Това е ЗД “Бул Инс” АД. Застраховката е съобразена с условията на пазара, с щетимостта, с повишените рискове от сравнително ниските цени. Очакването на мениджърския екип е съвсем скоро застрахователите да прекратят порочната практика с дъмпингови цени по тази застраховка – смята Стоян Проданов.

Въпроси  на в. “Застраховател прес”: С колко ще се увеличи цената на застраховката;  как ще се реши проблемът за прекомерно висока цена и нисък обхват по застраховката и това драстично покачване на цената дали е свързано с Европейските директиви?

 ЗД “Бул Инс” АД още от началото на месец септември т.г. ще увеличи цената по застраховката с 15 на сто от досегашната цена – обясни Петрозар Петков. Второто увеличение ще бъде от 1.01.2010 г.  Това е продиктувано от високите лимити на отговорност, които влизат в сила от началото на другата година ( от 1 млн.лв. до 5 млн.лв. за неимуществени и имуществени вреди за едно и повече от едно увредени лица). Ценовата политика на компанията е ориентирана към разумни дългосрочни цели.

Според мениджърския екип на дружеството разумната цена, която трябва да се въведе по тази застраховка, е около 800 лв. за масовия клас автомобили. Но поради факта, че обхватът у нас през последната година реално е под 76-80%, вдигането на цените по застраховката за целия пазар ще става плавно. Към 2012 г. очакванията са за средно ниво на цената от 300 евро. Тенденцията е цените по “Гражданска отговорност” на автомобилистите да вървят нагоре, а на “Автокаско”  леко да падат и постепенно двете застраховки да се слеят. Това, според мениджерите обаче ще стане в един по-късен етап след преминаването на финансово-икономическата криза у нас , т.е. по техни прогнози към 2012 г.-2014 г.

Увеличението на цените по “Гражданска отговорност на автомобилистите” е продиктувано както от изискванията на Европейските директиви, така и от ниските в момента тарифи на някои компании, които в  бъдеще ще изпитват силни финансови затруднения поради “опашатия” характер на тази застраховка. Друг опасен фактор е силното повишаване на обезщетенията по “Зелена карта” в чужбина – споделя Петрозар Петков. В момента те са от 50 хил. евро до 100 хил. евро за смъртен случай.  С над 5 пъти са се повишили исковете от чужбина. Предвижда се и механизъм, при който, ако българските застрахователи не могат да преведат сумите в съответните срокове, техните колеги от Европа  ще си  получават обезщетенията от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи . Те ще се изтеглят от гаранцията в размер на 600 хил.евро, която всеки застраховател е внесъл.

 ИЛЕАНА СТОЯНОВА в-к "Застраховател прес" бр.13-2009г.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки