ДЖЕНЕРАЛИ ВИЕНА ГРУП и през 2006 г. по пътя на печеливш растеж

02 Април 2007 г.,zastrahovatel.com


 Премиите на Дженерали Виена Груп нарастнаха с 16,5%, достигайки 3,4 млрд. евро.

Премиите събрани от компаниите от Дженерали Виена Груп в Централна и Източна Европа за първи път достигнаха 1 млрд. евро. 

Значително увеличение на печалбата от основни дейности.  

Достигайки нов рекорд, Дженерали Виена Груп – международен доставчик на финансови услуги, опериращ в Австрия и 10 страни от Централна и Източна Европа – и през 2006 г. успя да продължи пътя си на печеливш растеж. Ръст беше регистриран по всички основни показатели за дейността, като Групата успя да надхвърли финансовите си резултати  от 2005 г.  През отчетната година премийният приход на Групата нарастна с 16,5% и достигна нова рекордна стойност от 3,4 млрд. евро. Всеки един от видовете застраховки и всеки един от 11-те пазара на Групата допринесе за забележителния ръст на тези високо конкурентни застрахователни пазари. Дженерали нарастна по-бързо от пазара като цяло, и по бързо във всяка една страна, където дружеството оперира, с изключение на Полша и Унгария. Като резултат от това пазарните дялове на почти всички компании се увеличиха.  

Силен растеж в животозастрахователния сегмент

През 2006 г. 1,4 млрд. евро бяха инвестирани в животозастрахователни полици. В резултат на това близо 30% е ръстът спрямо 2005 г. Най-продавани бяха застраховките “Живот” свързани с инвестиционен фонд и полиците “Живот” с еднократни вноски. Във всяка страна беше отчетен дву- или трицифрен ръст. Частта на животозастраховането в агрегирания премиен приход на Дженерали Виена Груп нарастна от 36,6 на 40,4%. Също така Дженерали отчете задоволителен ръст от 9,5% в застраховките имущество и злополуки, съотнесено към ръст от 3,1% през 2005. За първи път премийният приход в този ключов сегмент надхвърли 2 млрд. евро.  

Печалбата от основни дейности нарастна с 9% и достигна 190 млн. евро        

Този ръст в застрахователния бизнес стана възможен в контекста на стриктно ориентираната към печалба политика на Групата. Това даде резултат с нарастване от близо 9% и печалба от 190 млн. евро от основни дейности / печалба преди облагане с данъци/.    

Нарастване на пазарния дял в Австрия. Нарастване с 24% на печалбата от основни дейности

През 2006 г. Австрия остана най-големия пазар на Дженерали Груп. Консолидираният премиен приход на Групата в Астрия нарастна с 12% и достигна 2,3 млрд. евро. Застрахователните операции в частта имущество и злополуки нарастнаха с 3,6%, премийният приход в животозастрахователния сегмент се увеличи с 24% и надхвърли 1 млрд. евро. В този сегмент Дженерали Австрия регистрира значително по-добър растеж, отколкото пазара като цяло, който от своя страна отбеляза увеличение с по-малко от 1%.По думите на Главният изпълнителен директор на Групата г-н Лучано Чирина, “Нашите иновативни продукти с еднократна премия ни позволиха да управляваме тренда на пазара, който претърпя рязък спад, поради начина по който се развиваха лихвените проценти. Не на последно място, поради тази причина, нашия пазарен дял в Австрия нарастна от 13,2% до 13,6%, което допълнително затвърди позициите ни, като третата най-голяма застрахователна група в тази страна.” Пазарният дял на Групата в животозастрахователния сегмент нарастна устойчиво, от 8,8% на 9,5%. Дженерали запази втората позицията в сегмента застраховане на имущество и злополуки, с пазарен дял от 18,0%. В Австрия, на традиционния пазар, Дженерали Виена Груп, отчете печалба от основни дейности от над 100 млн. евро, което е ръст от 24%. Тези резултати бяха отчетени главно поради позитивното развитие на подписваческите и инвестиционни резултати на двете застрахователни компании в Групата /Generali Versicherung и Europaische Reiseversicherung/. Другите компании в Дженерали Виена Груп също отчетоха добри резултати. 

Централна и Източна Европа: Силен ръст в премийния приход, още две страни записаха печалба

 Към пазарите си в Централна и Източна Европа през 2006 г. Дженерали добави три нови страни, а именно България, Сърбия и Украйна. Преди това Дженерали вече оперираше в Унгария, Чехия, Словакия, Словения, Румъния, Полша и Хърватска. За пръв път премийният приход на Дженерали в региона достигна 1 млрд.евро. Премиите нарастнаха с 29% и достигнаха 1 млрд. евро. Ръста от 44% в животозастраховането, беше двойно по-висок, в сравнение с ръста в сегмента на застраховане на имущество и злополуки. Главният директор операции в Централна и Източна Европа г-н Вернер Мьортел наблегна: “И през 2006 г. страните от региона на ЦИЕ продължиха да демонстрират своята значимост като пазари на растеж. Аз съм убеден, че тези страни ще продължат да бъдат   пазарите с най-високо ниво на растеж в Европа и през следващите 10 – 20 години.” Страните от ЦИЕ също така имат много важен принос към печалбата. За 2006 г. за региона на ЦИЕ Дженерали записа 60,5 млн. евро печалба преди облагане с данъци, надвишаваща печалбата за 2005 г. с 15%. От страните от ЦИЕ с най-голям дял в консолидираната печалба на Групата са Унгария и Чехия. Словакия и Полша се записаха с печалба за първи път през 2006 г. Новият член Сърбия също отчита печалба от основни дейности.  

Новите пазари и новите канали за продажба стимулират растежа

Продължаващата експанзия на Дженерали Виена в страните от Централна и Източна Европа започна вече да стимулира по-нататъшен растеж. Със придобиване и закупуване на основните дялове в добре изградени кампании, Дженерали придоби позиции в Сърбия, Украйна и България, създавайки потенциал за добавен растеж в бъдеще. Също така Дженерали закупи Хърватска животозастрахователна компания, затвърди позициите си на местния пазар и реализира големи структурни успехи.  Освен Китай и Индия, Дженерали Груп определи Централна и Източна Европа като стратегически пазари с потенциал за растеж. В съответствие със Плана за стратегическо развитие за 2006 – 2008, Дженерали се стреми да постигне вътрешен ръст в този регион, както и да продължи с придобиването на компании, което ще генерира допълнителна сила.   Друго значимо събитие за 2006 безспорно беше успешното участие на Групата в процедурата за продажба на австрийската банка BAWAG. Участието в консорциума воден от Cerberus ще позволи на Групата да използва диверсифицираните канали за продажба на банак BAWAG и Австрийските пощи на цялата територия на страната. Това е основен стратегически етап, който ще даде на Дженерали достъп до 1,3 млн. клиенти на банката и на Австрийските пощи. В началото на 2007 г., Групата постигна договореност с BAWAG и нейния нов основен акционер Cerberus, за придобиване на главния пакет акции на застрахователните дружества – BAWAG Versicherung и P.S.K. – Versicherung. Дженерали очаква това разширяване на бизнеса в Астрия да доведе до значително стимулиране на ръста.   

Дженерали празнува своята 175 годишнина

Като Главен финансов директор на Дженерали г-н Валтер Щайдел обобщи “Успехът на Лъва продължава и в неговата 175-та година”. Основана в северно-адриатическия пристанищен метрополис Триест през 1831, Assicurazioni Generali Austro-Italiche, през 1832 компанията вече се разраства към други градове, включително Виена, Прага и Будапеща.  

Дженерали Виена Груп оперира под ръководството на Дженерали Холдинг Виена АД, Виена. Състои се от над 60 компании в Австрия и Централна и Източна Европа. Те включват не само застрахователни компании, но също така и кампании за недвижими имоти, холдинги, финансови и инвестиционни кампании, както и компании за услуги, финансови лизингови компании, пенсионни фондове и банка. Освен Австрия, който е традиционния пазар на Групата, Дженерали Виена Груп оперира в Унгария, Чехия, Словения, Словакия, Полша, Румъния, Хървастка, а от 2006 и в Сърбия, България и Украйна. Пазарът на Групата наброява повече от 160 милиона души. Дженерали Холдинг Виена АД е част от Assicurazioni Generali S.p.A. Group, Trieste, основана в Триест през 1831. 

Дженерали България Холдинг АД
част от ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали България Холдинг АД, правоприемник на Орел-Г Холдинг” АД, става част от семейството на Дженерали Груп на 01 август 2006г. Дженерали Холдинг Виена AG подписа договор за придобиване на 51% акционерно участие в Орел-Г Холдинг АД. В края на октомври компаниите от групата Орел Г смениха наименованията и управителните си органи и увеличиха своя капитал. Към момента Дженерали чрез Дженерали България Холдинг АД притежава 99% от Дженерали Застраховане АД, 99% от Дженерали Животозастраховане АД и 77,5% от Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки