Отговорност на работодателя

Застраховката е предназначена за всички правни субекти, в които работят служители по трудов договор.
По застраховката са покрити всички суми, които съгласно Кодекса на труда Застрахованият бъде задължен да заплати на свои работници и служители като компенсация за трудова злополука, настъпила през периода на застраховката при или по повод изпълнение на работа в интерес на Застрахования (работодателя) в рамките на работното време и причинила смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност, както и целесъобразните разходи за ограничаване на последиците от застрахователни събития
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки