Гражданска отговорност юридически лица

Застраховката е предназначена за производствени предприятия.
По застраховката са покрити всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати на основание претенции от трети лица като компенсация за застрахователно събитие, настъпило в резултат на застрахованата дейност, както и разноските за уреждане на претенции, одобрени от Застрахователя
- по гражданска отговорност на юридически лица - телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване, загуба на трудоспособност) и/или щети и загуби на имущество, настъпили през периода на застраховката на територията на Р България.
- по отговорност на изделието - телесно увреждане и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката извън адреса на Застрахования (в цял свят, освен САЩ, Канада и територии под тяхна юрисдикция) и причинени от стоки, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от Застрахования
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки