Пожар и природни бедствия

Обект на застраховане могат да бъдат жилища, вили, офиси, стопански сгради; обзавеждане, домакински електроуреди, битова електроника и др.; стопанско имущество и стоково-материални запаси на граждани и малки фирми срещу основните рискове:

 • пожар, мълния, експлозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло самостоятелно или в комбинация с допълнителните рискове:
 • палеж
 • природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от сняг или лед, измръзване)
 • земетресение
 • изтичане на вода и пара
 • стачки и граждански вълнения
 • имплозия
 • свличане или срутване на земни пластове, подпочвени води
 • увреждане от действия на морски вълни
 • увреждане вследствие на удар от превозно средство
 • увреждане вследствие на авария с товарни и разтоварни машини
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели
 • злоумишлени действия на трети лица
 • внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации
 • вреди на имуществата при промяна на адреса
 • военни рискове
 • ударна/звукова вълна
 • гражданската отговорност на Застрахования за причинени на трети лица имуществени вреди от застраховано имущество
 • разходи за ограничаване размера на вредите

Застрахователна сума - Определя се от Застрахования в рамките на действителната стойност на имуществата въз основа на:

 • цена на придобиване по документи
 • пазарна цена
 • стойност необходима за възстановяване
 • експертна оценка
 • счетоводни данни

Застрахователна премия/цена на застраховката - Определя се по тарифи на Застрахователя в зависимост от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, респ. лимита на отговорност, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката.
Застрахователно обезщетение - Определя се в рамките на застрахователната сума или съобразно лимита на отговорност.

При частични щети вредата се определя чрез предвиждане на необходимите разходи за възстановяване на имуществото във вид и състояние, в което то е било непосредствено преди събитието.

При тотални щети размерът на вредата е равен на действителната стойност на увредените или погинали имущества, но не може да надвишава застрахователната им сума.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки