Гражданска отговорност на автомобилистите

Какво е задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите?
Тази застраховка покрива гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Тя се отнася за случаите, при които застрахованият отговаря за причинените вреди.

Какво се застрахова?
Застрахована е отговорността на водача, когато той виновно причини:

  • Неимуществени вреди (нарани или убие хора)
  • Имуществени вреди (повреди или унищожи друго МПС и/или имущество)

За кого се отнася?
Застраховката е задължителна за всеки собственик на МПС, което е регистрирано в България и не е спряно от движение. „Гражданска отговорност” на автомобилистите следва да притежава и всяко лице, което управлява МПС при влизане в Р. България, когато няма валидна за страната застраховка.

Къде е валидна?
„Гражданска отговорност” на автомобилистите е валидна за Р. България и за всички държави от Европейския съюз.

ВАЖНО! Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите остава валидна при смяна на собствеността на МПС, като се издава безплатен добавък на името на новия собственик.

За какъв срок е валидна?
Застраховката се сключва за срок от 1 година, като не е задължително да съвпада с календарната година 1 януари ÷ 31 декември.

Колко струва?
Стойността на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е в зависимост от кубатурата на двигателя (за леки автомобили), товароносимостта (за лекотоварни и товарни автомобили) или броя на местата (за микробуси и автобуси).

Как може да бъде платена?
Премията се заплаща еднократно или разсрочено (до 4 равни вноски), съгласно избора на клиента.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,