Застраховка на животни, птици, риба и кошери с пчели

Застрахова едри рогати животни /говеда и биволи/, еднокопитни /коне, магарета/, дребни рогати животни /овце, кози/, свине, кучета, птици, риба и кошери с пчели.Животните и птиците се застраховат срещу рисковете смърт и клане по необходимост в резултат на пожар, природни бедствия, злополука, заразни и незаразни болести. При кравите и биволиците се поема и допълнителен риск – покриване на щети от очаквана и загубена продукция на мляко. Рибата се застрахова срещу смърт в резултат на природни бедствия, болести и злоумишлени действия на трети лица / взривяване на бентове и отравяне/. Пчелите се застраховат срещу рисковете смърт от природни бедствия, пожар, диви животни, болести и пръскане с растително защитни препарати. При кучетата се покриват рисковете смърт в резултат на заразни и незаразни болести, медицински разноски при проведено лечение, кражба чрез взлом и смърт в резултат на козметични операции.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000