Плавателни съдове

Предмет на застраховката са плавателни съдове - корпус, машини и друго, необходимо за нормално плаване, оборудване възникнали и свързани с плавателните съдове интереси на клиента като застрахован
покритие:Каско - пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на плавателния съд;отговорност при сблъскване;обща авария и спасяване.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001