Плавателни съдове

Предмет на застраховката са плавателни съдове - корпус, машини и друго, необходимо за нормално плаване, оборудване възникнали и свързани с плавателните съдове интереси на клиента като застрахован
покритие:Каско - пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на плавателния съд;отговорност при сблъскване;обща авария и спасяване.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,