Отговорност на хотелиера и ресторантьора

Застраховката е конкретно предназначена за обекти от сферата на туризма, вкл. средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения.

По застраховката са покрити всички суми, които по силата на закона Застрахованият бъде задължен да заплати на основание претенции на гости и посетители на туристическия обект като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване и/или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката на територията на обекта, както и разноските за уреждане на претенции, одобрени от Застрахователя
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки