УНИКА с теб“ е най-новият застрахователен продукт в портфолиото на компанията

03.09.2019
УНИКА с теб“ е най-новият застрахователен продукт в портфолиото на компанията

УНИКА България стартира онлайн продажбата на нов застрахователен продукт. Здравната застраховка „УНИКА с теб“ предлага фиксирано финансово обезпечаване при диагностициране на злокачествено новообразувание и покритие „Второ медицинско мнение“. Услугата се реализира чрез съвместно партньорство между застрахователна компания „УНИКА Живот“ и американската компания MediGuide.

Покритието „Второ медицинско мнение“ дава възможност на застрахованите лица, при поставена диагноза, да съгласуват резултатите си с екип от международни медицински експерти. Те могат да отхвърлят обосновано диагнозата, да я променят или да я потвърдят с препоръки за последващо лечение. Компания MediGuide осъществява дейност от 1999 година и предоставя медицински услуги от водещи клиники по цял свят като Harvard Medical School Teaching Hospitals и London’s King College Hospital, специализирани в диагностицирането и лечението на различни заболявания. При потвърждаване на диагнозата, застрахованото лице получава фиксирано обезщетение в зависимост от избрания от него план при сключване на договора.

В допълнение, покритието „Второ медицинско мнение“ предоставя достъп на клиента до най-добрата налична медицинска информация и методи за лечение от световните практики. Продуктът може да бъде закупен онлайн, в УНИКА офисите и при търговските партньори на компанията. Обхватът на застрахователното покритие включва застрахователни събития, настъпили на територията на целия свят.

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки