Първата дигитална продажба на застраховка живот към кредит на Сожелайф е вече факт

26.10.2017
Първата дигитална продажба на застраховка живот към кредит на Сожелайф е вече факт


Бихме искали с радост да обявим първите дигитални продажби на застраховка живот на кредитополучатели на потребителски кредити на Сосиете Женерал Експресбанк!

От началото на октомври 2017 г. на клиентите на Сосиете Женерал Експресбанк и Сожелайф, България вече могат да бъдат отпускани потребителски кредити или овърдрафт от разстояние, и двете с включена в пакет застраховка. Клиентите ще могат да изберат да подписват документите или по цифров път, или ако предпочитат, да ги получат по куриер.

Този изцяло нов подход за продажби на Sogelife е част от цялостната стратегия на Société Générale Group за разширяване каналите си за дистрибуция, откривайки нови възможности за продажби в своите подразделения в цял свят.

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки