Нов иновационен IT продукт за застрахователни компании и техните клиенти

13.10.2017
Нов иновационен IT продукт за застрахователни компании и техните клиенти


  За да се облекчи и ускори процесът на оформяне на ПТП, е разработено и публикувано с името “E-ACCIDENT” безплатно мобилно приложение за попълване по електронен път на “Доклад до застрахователя за ПТП”, което няма аналог. “E-ACCIDENT” представлява бърз и опростен начин за попълване на “Доклад до застрахователя за ПТП” от водачите на пътни превозни средства за последващо предаване на тази информация в застрахователната компания. Понастоящем мобилното приложение позволява да се попълни докладът, като се използват 33 езика на територията на 46 страни. Приложението генерира автоматично получената информация в електронен формат PDF и го адаптира за тази страна, в която е станало ПТП, според оригиналните форми за уведомяване. В приложението е възможно синхронното използване на два езика, ако водачите на пътните превозни средства са от различни държави. Редът на попълване на мобилното приложение следва изцяло обичайната форма на документа на хартиен носител. Приложението определя автоматично и попълва местоположението, датата и времето на произшествието. Може да се избере превозното средство, да се посочи първоначалното място на удара и да се отбележат видимите повреди. В приложението е разработен удобна функция за точното изобразяване на схемата на ПТП и задължително фотографиране на повредените детайли на пътното транспортно средство. По този начин вие ще можете да попълните оригиналната форма за уведомление както в своята страна, така и в чужбина, като използвате своя роден език, и тя ще отговаря напълно на стандарта в тази страна. След попълване на мобилното приложение участниците в ПТП го получават на своя имейл в PDF формат с всички фотографии, като при това цялата информация се запазва в мобилното устройство и на сайта на приложението.


Най-важната неотделима част на даденото приложение е бек офисът, който позволява да се предават в реално време фотографиите и попълненият „Доклад до застрахователя за ПТП“ във вашата застрахователна компания.


Можете да се свържете с разработчиците и да получите кодовете за достъп до бек офиса на вашата застрахователна компания на адрес: info@e-accident.eu


With respect,

Igors Mutjanko

Marketing & Promotion Manager

+371 2999 2111 

info@e-accident.eu

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки