ГРУПА GENERALI ЗАПАЗВА РАСТЕЖА СИ. КАПИТАЛОВАТА ПОЗИЦИЯ ОСТАВА СОЛИДНА

15.11.2022


 

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022

Общите брутни записани премии нараснаха до 59,8 милиарда евро (+1,3%), стимулирани от растеж в сегмента на Общото застраховане (+3%), воден от линията на продукти извън автомобилното застраховане. Премиите в Животозастраховане отчетоха намаление (-2,9%). Нетните потоци на сегмента бяха на ниво от 7,7 милиарда евро, подкрепени от линиите злополука и застраховки, свързани с инвестиционен фонд в съответствие със стратегията за препозиционирането на портфолиото на Животозастраховане;

Оперативният резултат продължи да нараства и достигна 4,8 милиарда евро (+7,8%), благодарение да положителното представяне на сегментите Животозастраховане и Общо застраховане. Комбинираният коефициент беше на равнище от 93,3% (+2 пр.п.). Сегментът Нов бизнес беше с отличен марж, достигащ 5,42% (+0,68 пр.п.);

Нетният резултат остана стабилен на ниво от 2,233 милиона евро (-0,8%). Ако бъде изключен негативният ефект от инвестициите в Русия, показателят би отчел растеж до 2,374 милиона евро (+5,5%);

Капиталовата позиция е изключително солидна с коефициент на платежоспособност на равнище от 223% (227% за 2021 г.).

Главният финансов директор на Група Generali Кристиано Бореан (Cristiano Borean) коментира: “Резултатите за първите девет месеца отразяват солидните основи, които нашата Група изгради със стратегията да се фокусира върху най-печелившите бизнес линии, както и върху диверсифицираните източници на приходи. Това ни позволи да продължим да генерираме стойност въпреки макроикономическите условия. Generali успешно постига устойчив растеж и непрестанно нарастващ оперативен резултат, което говори за ефективното внедряване на стратегията ни “Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа”.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li