Фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2021 г., ако са удържали авансов данък

20.01.2022
София. До края на януари 2022 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2021 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО, съо

Източник: focus-news.net
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки