Зам.-министър Пенева: През следващия програмен период Мехатрониката се отделя в самостоятелна тематична област за интелигентна специализация

22.10.2021
През програмния период 2014-2021 г. най-много средства за иновации от националния бюджет и от ЕС са насочени в тематична област Мехатроника и чисти технологии - 37.3%. След преглед на финансираните проекти се установи, че по- голяма част от проектите са в тематичната област “Мехатроника", което обосновава решението през следващия програмен период “Мехатрониката" да се отдели в самостоятелна тематична област за интелигентна специализация.

Източник: Министерство на икономиката на Република България - www.mi.government.bg
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки