Традиционна инициатива на ДЗИ по застраховка „Злополука за учащи и деца от детските градини и ясли“

18.10.2021
Традиционна инициатива на ДЗИ по застраховка „Злополука за учащи и деца от детските градини и ясли“

За поредна година ДЗИ организира своята традиционна застраховка „Злополука за учащи и деца от детските градини и ясли“.


Целта ни е да предоставим допълнително спокойствие и защита за децата, за да могат те и техните родители да бъдат сигурни че има кой да се погрижи за тях в случай на неблагоприятно събитие.


1.      Организатор - Инициатива по застраховка „Злополука за учащи и деца от детските градини и ясли“ се организира от ДЗИ – Животозастраховане, ЕИК 121718407, cъc седалище и адрес на управление: гp. София, бул. „Витоша“ № 89Б, “Организатор”.


2.    Период на инициативата  - Периодът за участие в инициативата е от 01.09.2021 до 31.12.2021 г. Застраховката е подходяща за деца в ясли и детски градини, ученици, студенти, преподаватели, както и друг персонал в учебното заведение.


„Злополука за учащи и деца от детските градини и ясли“  покрива събития, настъпили със Застрахованите през срока на застраховката, включително по време на учебния процес, учебни практики, при спортуване, лагери, екскурзии и при пътуване в чужбина.


3.    Предимствата на групова застраховка „Злополука за учащи и деца от детските градини и ясли“ са:  • Застрахованите имат възможността сами да определят застрахователната сума

  • Лесен избор на пакет, изцяло съобразен с възрастта на застрахованите лица

  • Избор при  разширяване на застрахователната защита с допълнителни покрития

  • Възможност да бъдат застраховани преподавателски и друг персонал в учебните заведения.


При въпроси за описаните отстъпки и преференции, както и за други възможности предлагани от ДЗИ, може да се  свържете със своя застрахователен посредник, на телефона за обслужване 0700 16 166 или да изпратите запитване в секция „Контакти“ на Индивидуални клиенти | ДЗИ (dzi.bg).

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки