ПОК "ДСК-Родина" АД

ПОК "ДСК-Родина" АД

управление: Станислав Димитров адрес: гр. София, община Оборище, ул.”Оборище” №47
телефон: (02) 942-70-17
факс: (02) 942-70-18
e-mail: rodina@rodinapensions.com

уеб сайт: http://www.dskrodina.bg
КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА
 • Благоевград
    тел.: 073/ 842 22
     гр. Блогоевград,Банка ДСК,ул.”Т.Александров” №2

 • Бургас
    тел.: 056/806 177, 0887/977 293
     гр. Бургас,Банка ДСК,ул.”В.Априлов” №12

 • Варна
    тел.: 052/601 033, 0887/978 353
     гр. Варна,Банка ДСК, Ул."Чаталджа" №35 -Чаталаджа

 • Велико Търново
    тел.: 062/601 441, 0887/984 093
     гр. Велико Търново,Банка ДСК,Ул."Цар Освободител" 3

 • Видин
    тел.: 094/610 77
     гр. Видин, Банка ДСК,пл.”Бдинци”

 • Враца
    тел.: 092/255 65, 088/9800870
     гр. Враца,Банка ДСК,бул.”Христо Ботев” №44

 • Габрово
    тел.: 0675/330 54, 0889/716 335
     гр. Габрово,Банка ДСК, Ул. “Ст. Пешев” №40

 • Добрич
    тел.: 058/600 914, 0889/800 874
     гр. Добрич,Търговски к-с "Рила, "Ул."Независимост" №12

 • Добрич
    тел.: 058/600 828
     гр. Добрич,Банка ДСК,ул.”Даме Груев” №17

 • Дупница
    тел.: 0701/519 84, 0887/973 822
     гр. Дупница,Банка ДСК,пл."Свобода" №1

 • Кърджали
    тел.: 0361/227 43, 0889/ 800 872
     гр. Кърджали,Банка ДСК,ул.”Омуртаг” №1

 • Кюстендил
    тел.: 078/240 96
     гр. Кюстендил,Банка ДСК, ул.”Гороцветна” №14

 • Кюстендил
    тел.: 078/242 00, 281 85
     гр. Кюстендил, КТПП

 • Ловеч
    тел.: 0887/987 586, 0888/267 373
     гр. Ловеч, Ул. Търговска №24, ЛТПП, Офис 316, ПК.92

 • Ловеч
    тел.: 068/ 601 256
     гр. Ловеч, Банка ДСК, ул.”Търговска” №44

 • Монтана
    тел.: 096/303 534, 088/9622548
     гр. Монтана, Банка ДСК, бул.“Трети март” №62

 • Пазарджик
    тел.: 034/400 602, 0889/204 292
     гр. Пазарджик,Банка ДСК,ул.”Екзарх Йосиф ”№3

 • Перник
    тел.: 076/602 868, 0888/379 058
     гр. Перник,Банка ДСК,ул.”Кракра” №1

 • Пирдоп
    тел.: 07181/60 21, 07181/58 60
     гр. Пирдоп, пл. “Тодор Влайков” №2

 • Плевен
    тел.: 064/462 44, 088/7984163
     гр. Плевен, Банка ДСК,ул.”В.Левски” №152

 • Пловдив
    тел.: 032/44 59 39, 0889/800 871
     гр. Пловдив,Банка ДСК,бул.”Руски” №16А

 • Разград
    тел.: 084/660 253
     гр. Разград, РТПЗК,ул. Бузлуджа №2, Дом на техниката, ет.5

 • Разград
    тел.: 084/660 290
     гр. Разград, Банка ДСК, ул.”Кирил и Методий” №8

 • Русе
    тел.: 082/824 373, 0889/201 636
     гр. Русе, Банка ДСК,ул.”Николаевска “№101,

 • Севлиево
    тел.: 0675/330 54, 0889/716 335
     гр. Севлиево,Банка ДСК, Ул. “Ст. Пешев” №40

 • Силистра
    тел.: 086/820 935, 0889/711 018
     гр. Силистра, Банка ДСК,ул.”Симеон Велики”№48

 • Сливен
    тел.: 044/662 143, 0889/716 336
     гр. Сливен,Банка ДСК,бул.”Цар Освободител” №4

 • Стара Загора
    тел.: 042/481 66, 0889/ 307 554
     гр. Стара Загора,Банка ДСК,ул.“М-т Методи Кусев”№8

 • Търговище
    тел.: 0601/623 14, 0889/788 057
     гр. Търговище, ОКС, Ул. "В. Левски" №5

 • Хасково
    тел.: 038/ 607 438, 0887/983 670
     гр. Хасково,Банка ДСК,пл.”Свобода” №9

 • Шумен
    тел.: 054/830 242, 0887/971 873
     гр. Шумен, Банка ДСК, ул.”Цар Освободител” №102

 • Ямбол
    тел.: 046/635 98, 0887/982 571
     гр. Ямбол,Банка ДСК, ул.”Раковски” №1А •  
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки
  orange_li
  "Застрахователен пазар"
  Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
  orange_li
  "Презастраховане"
  Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
  orange_li
  "Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
  Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,