Дженерали Закрила Здравно осигуряване AД

Дженерали Закрила Здравно осигуряване AД

управление: д-р Дилян Петров адрес: София 1504, бул.“Княз Ал. Дондуков” № 68
телефон: 94 20 603
факс: факс: 92 67 314
e-mail: healthassistance@generali.bg

Generali Zakrila Здравно осигуряване, правоприемник на Българска здравно-осигурителна компания “Закрила” АД, е първата лицензирана компания за извършване на доброволно здравно осигуряване. Тя е създадена през 1999 г. с решение № 1 от 28.06.99 г. на СГС.

Компанията притежава лицензия № 01/02/03/04/05, изд. на 23.02.2001 г. от ДАОН и решение № 243 - ЗОД от 23.03.2004 г. на Заместник Председателя на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

  • Най-голямата здравноосигурителна компания на пазара в страната.
  • Притежава собствен денонощен Медико-стоматологичен център, намиращ се на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 79;
  • В договорни отношения с повече от 300 медицински заведения в цялата страна;
  • Предоставя възможност за избор на доверен лекар, лечебно заведение и денонощна телефонна консултация при възникване на здравни проблеми;
  • Провежда профилактика в новия Медико-стоматологичен център за профилактични прегледи и изследвания на адрес: София, ул. "Стара планина" № 10 или на територията на здравноосигурения клиент, чрез свои специалисти;
  • 24-часов Call Center на Дженерали Закрила Медико-стоматологчен център. 

 "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" АД е дружество за допълнително доброволно здравно осигуряване, чиито акционери са:

"Дженерали България Холдинг" АД

"Булбанк" АД

"Сибанк" АД

"Българска Стопанска Камара"

"Химимпорт" АД

"Армейски холдинг" АД

 

  
Застрахователна библиотека
Полезни връзки