ЗОД "Всеотдайност" АД

ЗОД "Всеотдайност" АД

управление: Даниела Минкова - изпълнителен директор адрес: гр. София 1000, ул. „Московска” № 27А
телефон: (02) 48 93 150,(02) 986 55 64
e-mail: office@vseotdainost.net

уеб сайт: http://www.vseotdainost.net

Здравноосигурително дружество „Всеотдайност” АД предлага доброволно здравно осигуряване за корпоративни и индивидуални клиенти.

Компанията е разработила и са лицензирани иновационни продукти и услуги, които обхващат профилактика, извънболнична и болнична медицинска помощ, рехабилитационни дейности, допълнителни грижи в дома, медицински транспорт, възстановяване на разходи за лекарства, стоматологични и офталмологични услуги, както следва:

Пакет Промоция и превенция на здравето включва основни профилактични прегледи и изследвания за установяване на здравословното състояние на осигурените, които спомагат за ранното диагностициране и откриване на заболявания и намаляване на рисковите фактори. Предвидени са и допълнителни програми за социалнозначими заболявания.

Пакет Доболнична медицинска помощ включва първични и вторични прегледи при специалисти в извънболнични, амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания и лекарско наблюдение.

Пакет Болнична медицинска помощ включва диагностициране, лечение, манипулации и операции в съответните отделения на клиники, многопрофилни и специализирани болници, както и различни по сложност хирургически операции.

Пакет Мероприятия, свързани с долекуването и възстановяването на здравето след болнично лечение; медицински транспорт предлага физиопроцедури и санаториално лечение по лекарско предписание, домашен патронаж и медицински транспорт с цел долекуване и ускоряване на оздравителния процес.

Пакет Възстановяване на разходи за лекарствени средства и консумативи по лекарско предписание в извънболнична помощ до лимита на съответната опция.

Пакет Стоматология и офталмология обхваща прегледи при съответните специалисти, лечебни стоматологични дейности и манипулации и коригиране на зрението. 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
orange_li