"Акорт" ООД

"Акорт" ООД

управление: Борислав Тодоров адрес: гр. София, район "Триадица", Бул. Витоша 10, ап. 16, ет. 4
телефон: 02 93 77 971 gsm:0899 30 60 93
факс: +359 2 93 77 979
e-mail: office@akort-ins.eu

уеб сайт: http://www.akort-ins.eu

Акорт Брокер ООД е основан през август 2004 като част от международната финансово-лизингова компания Кюн и Партньори.

Дружеството е създадено с цел да обслужва търговския стокообмен, всички видове транспортно застраховане, международния туризъм, задграничното строителство и редица други интереси на гражданина и юридическото лице.

От тогава Акорт Брокер предлага всички застрахователни продукти, като КАСКО, ГО, авиационно и морско застраховане, карго застраховане, имуществено застраховане, строително–монтажни рискове, лично застраховане отговорности на отделни видове бизнес-предприемачи, животозастраховане и други.

В работата си ние поддържаме дългогодишни взаимоотношения с редица водещи застрахователни и финансово-брокерски компании от Европа, а така също работим в добро сътрудничество с банки и лизингови компании като смятаме, че предлагаме едно добро обслужване именно защото оставаме независими.

За да посрещане нуждите на нарастващия брой клиенти и с цел по–доброто обслужване на техните интереси Акорт Брокер създаде мобилни групи за покриване на цялата страна.

Базирайки се на богатия опит, традицията и международния си авторитет на групата, чиято част сме, Дружеството ни има за цел да заеме водещото място на българския застрахователен пазар като брокер. Наши клиенти са редица авторитетни учреждения, фирми и предприятия от цялата страна. 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки