Банка Запад-Изток АДадрес: София 1040, бул. "Драган Цанков" №36 СТЦ "Интерпред", блок Б №105
телефон: 02/ 970 2410; 970 2424
факс: 02/ 970 2442
e-mail: info@westeastbank.com

уеб сайт: http://www.westeastbank.bg


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002