Прокредитбанкадрес: София 1233 , бул. "Христо Ботев" № 131
телефон: 02/921 71 00, 921 71 41
факс: 02/921 71 10
e-mail: contact@procreditbank.bg

уеб сайт: http://www.procreditbank.bg


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998