ВУЗФ - гр. София

ВУЗФ - гр. София

адрес: София 1618, ул. Гусла №1
телефон: 4015 801,4015 803,4015 812

уеб сайт: http://www.vuzf.bg/


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999