ПОАД "ЦКБ-СИЛА"управление: Павел Соколов адрес: гр. София 1000 ул. Стефан Караджа 2, ет.6,
телефон: 02/981 17 74, 980 33 43, 981 07 40
e-mail: office@ccb-sila.com

уеб сайт: http://www.ccb-sila.com/
КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА
 • Айтос
    тел.: 02 / 926 66 11
     София-град, бул. "Дондуков" 7 Б

 • Асеновград
    тел.: 0331 / 43 193
     гр. Асеновград, ул. "Речна" 8

 • Благоевград
    тел.: 073 / 82 961
     гр. Благоевград, ул. "В. Левски" 13

 • Бургас
    тел.: 056 / 841 540
     гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" 4

 • Варна
    тел.: 052 / 600 754
     гр. Варна, ул. "Съборни" 58 А,

 • Велико Търново
    тел.: 062 / 622 255
     гр. Велико Търново, ул. "Н. Габровски" 4

 • Видин
    тел.: 094 / 600 152
     гр. Видин, ул. "Акад. С. Младенов" 4

 • Враца
    тел.: 092 / 22 539
     гр. Враца, ул. "Лукашов" 5

 • Добрич
    тел.: 058 / 600 231
     гр. Добрич, бул. "България" 1

 • Казанлък
    тел.: 0431 / 63 062
     гр. Казанлък, бул. "23-ти шипченски полк" 3

 • Костенец
    тел.: 07142 / 30 80
     гр. Костенец, ул. "Търговска" 11 А

 • Кърджали
    тел.: 0361 / 27 196
     гр. Кърджали, ул. "Републиканска" 47

 • Кюстендил
    тел.: 078 / 51 116
     гр. Кюстендил, ул. "Константинова баня" 22

 • Ловеч
    тел.: 068 / 600 565
     гр. Ловеч, ул. "Проф. Иширков" 10

 • Монтана
    тел.: 096 / 300 810
     гр. Монтана, бул. "3-ти март" 59

 • Пазарджик
    тел.: 034 / 445 224
     гр. Пазарджик, ул. "Шипка" 2

 • Перник
    тел.: 076 / 604 867
     гр. Перник, ул. "Кракра Пернишки" 4

 • Плевен
    тел.: 064 / 801 124
     гр. Плевен, ул. "В. Левски" 150

 • Пловдив
    тел.: 032 / 623 425; 098 537 564
     гр. Пловдив, ул. "Бетовен" 5

 • Разград
    тел.: 084 / 661 292
     гр. Разград, ул. "Стефан Караджа" 7

 • Русе
    тел.: 082 / 826 074; 0888 357 634
     гр. Русе, пл. "Хан Кубрат" 1

 • Севлиево
    тел.: 0675 / 62 56
     гр. Севлиево, ул. "Стоян Бъчваров" 4

 • Силистра
    тел.: 086 / 821 236
     гр. Силистра, ул. "Г.С.Раковски" 1

 • Сливен
    тел.: 044 / 667 259
     гр. Сливен, пл. "Ал. Стамболийски" 1

 • Слънчев бряг
    тел.: 0554 / 68 258
     Слънчев бряг, Елените,

 • Смолян
    тел.: 0301 / 62 163
     гр. Смолян, бул. "България" 11

 • София
    тел.: 02 / 926 61 18
     София-град, ул. "Г.С.Раковски" 103

 • София
    тел.: 02/272 021
     София-Запад, ж.к. Люлин-4, бул. "П.Владигеров", бл. 442

 • Стара Загора
    тел.: 042 / 22 320
     гр. Стара Загора, ул. "Кольо Ганчев" 54

 • Търговище
    тел.: 0601 / 69 122
     гр. Търговище, ул. "В. Левски" 5

 • Хасково
    тел.: 038 / 607 826
     гр. Хасково, ул. "Скопие" 1

 • Шумен
    тел.: 054 / 64 403
     гр. Шумен, бул. "Славянски" 13 А

 • Ямбол
    тел.: 046 / 62 041
     гр. Ямбол, пл. "Освобождение" 7

 • Надзорен съвет
  Тихомир Ангелов Атанасов – Председател
  Александър Димитров Керезов
  Никола Пеев Мишев

  Управителен съвет
  Райна Димитрова Кузмова – Председател
  Янка Крумова Такева – Зам.-председател
  Павел Методиев Соколов   
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки
  orange_li
  "Презастраховане"
  ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
  orange_li
  "Застрахователно право "
  Велеслав Гаврийски,
  orange_li