ПОК "Съгласие" АДуправление: Милен Марков адрес: Централен офис: гр. София 1113, ул. “Фредерик Жолио Кюри” 20
телефон: (02) 816 45 65
e-mail: headoffice@saglasie.bg

уеб сайт: http://www.saglasie.bg/
КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА
 • Айтос
    тел.: 0558/ 43 55
     гр. Айтос, ул. “Стационна” № 35А

 • Асеновград
    тел.: 0331/673-55; 0331/672-85
     гр. Асеновград, пл. “Тракия” № 11, ет.2

 • Благоевград
    тел.: 073/88 58 08; 073/88 58 09
     гр. Благоевград, бул. “Кирил и Методи” № 3-б

 • Ботевград
    тел.: 0723/660 28
     Ботевград; пл. Освобождение №1 ет. 2 ст. 218

 • Бургас
    тел.: 056/ 84 44 19
     гр. Бургас, ул."Фердинандова" № 5, ет.4, ст.417

 • Бургас
    тел.: 056/841-629
     гр. Бургас,ул. "Васил Априлов" № 2

 • Бургас
    тел.: 056/840-010; 056/840-111
     Бургас, ул. Митрополит Симеон №15

 • Варна
    тел.: 052/ 60-31-10
     гр. Варна, бул. "Владислав" № 69

 • Варна
    тел.: 052/603-109; 052/611 400
     Варна, бул. Владислав №69

 • Велико Търново
    тел.: 062/ 62 99 30
     гр. Велико Търново, пл."Майка България" № 2

 • Велинград
    тел.: 0359/533-41
     гр. Велинград, бул. “Съединение” №89, ПК22

 • Видин
    тел.: 094/ 600 246
     гр. Видин, ул."Ал. Батенберг" № 2

 • Видин
    тел.: 094/392-98
     Видин; жк Ал. Стамболийски, №40, ет.4, ап.7

 • Враца
    тел.: 092/ 20 146; 092/24 069
     гр. Враца, ул. “Хр. Ботев” № 61

 • Габрово
    тел.: 066/ 25 516;066/ 25 508
     гр. Габрово, ул. “Иван Гюзелев” № 1

 • Гоце Делчев
    тел.: 0751/ 2 34 37
     гр. Гоце Делчев, ул. Т. Каблешков № 11

 • Димитровград
    тел.: 0391/ 23 327
     гр. Димитровград, ул. “Цар Симеон” № 5, Б-1

 • Добрич
    тел.: 058/ 22 336; 058/253 54
     гр. Добрич, ул. “Кирил и Методий” № 10 ПК 136

 • Дупница
    тел.: 0701/511 75/76
     Дупница, хотел Рила ет.2

 • Дупница
    тел.: 0701/ 5 11 30
     гр. Дупница, пл. "Свобода" № 1 /Сградата на независимите синдикати/, ет.2

 • Златоград
    тел.: 03071/ 41 07
     гр. Златоград, ул. “Ст. Стамболов” № 3

 • Ихтиман
    тел.: 0724/ 24 70
     гр. Ихтиман, ул. “П. Славейков” № 5

 • Казанлък
    тел.: 0431/6-25-59; 0431/6-37-63
     гр. Казанлък, ул. Сан Стефано №2

 • Карлово
    тел.: 0335/ 69 79
     гр. Карлово, ул. “Пазарска” № 1, ПК 5

 • Карнобат
    тел.: 0559/ 25 17
     гр. Карнобат, ул. “Хр. Смирненски” № 6

 • Козлодуй
    тел.: 0973/ 21 36
     гр. Козлодуй, Сградата на АПК, ет.3

 • Кърджали
    тел.: 0361/ 27 672
     гр. Кърджали, ул. “Републиканска” № 26

 • Кюстендил
    тел.: 078/ 5 05 01
     гр. Кюстендил, ул. “Цар Крум” № 14

 • Левски
    тел.: 0650/ 23 13
     гр. Левски, ул. “Ал. Стамболийски” № 32

 • Ловеч
    тел.: 068/ 60 14 03
     гр. Ловеч, пл. “Свобода”, бл. "Кокиче"-партер

 • Монтана
    тел.: 096/ 300 797
     гр. Монтана, ул. “Л. Каравелов” № 1-3А

 • Монтана
    тел.: 096/301 187; 096/301 193
     Монтана, ул. Ст. Караджа №4

 • Пазарджик
    тел.: 034/ 44 49 27; 034/44-31-59
     гр. Пазарджик, ул. “Иван Шишман” № 2;

 • Пазарджик
    тел.: 034/ 44 32 90
     гр. Пазарджик, ул. "Виделина" No 18; ПК 2215

 • Перник
    тел.: 076/ 60 41 10
     гр. Перник, ул. "Княз Батемберг" № 15;

 • Пещера
    тел.: 0350/ 41 26
     гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 5, ет.4

 • Пирдоп
    тел.: 07181/53 61
     гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител бл.10

 • Плевен
    тел.: 064/ 805 293
     гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 3В

 • Пловдив
    тел.: 032/62 62 00
     гр. Пловдив, ул.Железарска 16

 • Пловдив
    тел.: 032/63 22 77
     гр. Пловдив, ул. Ал.Батемберг № 5

 • Пловдив
    тел.: 032/ 62 57 39
     гр. Пловдив, ул. "Княз Ал. Батемберг" № 5 ;

 • Първомай
    тел.: 0336/ 20 31
     гр. Първомай, ул. “Зорница” № 7

 • Разград
    тел.: 084/ 22 507
     гр. Разград, ул. “Иван Вазов” № 10, ПК 28А

 • Разлог
    тел.: 0747/ 80 582; 0747/ 80 583
     гр. Разлог, ул. “Бяла река” №14, ет.1

 • Русе
    тел.: 082/ 22 53 12; 082/ 27 80 61
     гр. Русе, ул."Цар Освободител" № 17;

 • Самоков
    тел.: 0722/ 66 109
     гр. Самоков, Бивш партиен дом, ет.2

 • Свиленград
    тел.: 0379/ 72 073
     гр. Свиленград, бул. “България” № 60

 • Свищов
    тел.: 0631/605-64
     гр. Свищов, ул. “Григор Стоянов” 4 вх. 1 ап. 5

 • Севлиево
    тел.: 0675/65-73
     гр. Севлиево, пл. “България”, ул."Ст. Пешев" № 87, ет.4

 • Силистра
    тел.: 086/ 20 185
     гр. Силистра, ул. “Добрич” № 2, ет.4, ПК 115

 • Сливен
    тел.: 044/ 66 22 32
     гр. Сливен, ул. “Цар Симеон” № 11-13

 • Смолян
    тел.: 0301/ 34 246
     гр. Смолян, ул. “Хан Персиан”, бл. "Перла"

 • София
    тел.: 02/ 953 30 51; 935 45 84
     гр. София,"Кремиковци" АД

 • Стара Загора
    тел.: 042/25 110
     гр. Стара Загора, ул. "Методи Кусев" 39

 • Стара Загора
    тел.: 0417/8 30 16
     с. Трояново, Рудник "Трояново 1"

 • Стара Загора
    тел.: 0417/25 70
     с. Ковачево, Рудник "Трояново Север"

 • Стара Загора
    тел.: 042/ 307 00; 233 41
     гр. Стара Загора, ул. “Методи Кусев” № 39

 • Стара Загора
    тел.: 042/3 30 22 вътр. 470 или 262
     с. Медникарово, Рудник "Трояново 3"

 • Троян
    тел.: 0670/35 014
     гр. Троян, пл. “Христо Ботев” № 121

 • Търговище
    тел.: 0601/26-765
     гр. Търговище, ул. “Васил Левски” №20, ПК 179

 • Хасково
    тел.: 038/ 66 44 21
     гр. Хасково, ул. "Цар Освободител" № 4

 • Шумен
    тел.: 054/ 80 08 13; 054/ 80 08 14
     гр. Шумен, ул. “Добри Войников” № 16

 • Ямбол
    тел.: 046/ 663-908
     гр. Ямбол, ул. “Кабиле” № 8

 • Информационен център за предоставяне на информация и отговор относно дейността по допълнителното пенсионно осигуряване и участието Ви в управляваните от Компанията фондове: тел. 0900 3 21 21 /цената на услугата е 0, 18 лв./мин. без ДДС за абонати от цялата страна/.

  КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА

  1. Бургас

  Адрес: 8000 БУРГАС, ХОТЕЛ КОСМОС, СТ. 508

  Тел.: 056 832 262, burgas@saglasie.bg

  2. Благоевград

  Адрес: 2700 БЛАГОЕВГРАД, ПЛ. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 3, ЕТ. 3, СТ. 35-36

  Тел.: 073 886 831, blagoevgrad@saglasie.bg

  3. Варна

  Адрес: 9000 ВАРНА, БУЛ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 69

  Тел.: 052 603 110, ndimitrova@saglasie.bg

  4. Велико Търново

  Адрес: 5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ ВЪЗРОЖДЕНСКА 2, ВХ. А

  Тел.: 062 629 930, vtsaglasie@saglasie.bg

  5. Видин

  Адрес: 3700 ВИДИН, УЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ 2

  Тел.: 094 600 246

  6. Гоце Делчев

  Адрес: 2900 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. СОЛУН 20

  Тел.: 0751 60 717, gotcedelchev@saglasie.bg

  7. Димитровград

  Адрес: 6400 ДИМИТРОВГРАД, УЛ. ХИМКОМБИНАТСКА 3

  Тел.: 0391 65 257, dimitrovgrad@saglasie.bg

  8. Добрич

  Адрес: 9300 ДОБРИЧ, УЛ. ГЕН. КИСЕЛОВ 5, ЕТ. 3

  Тел.: 0885 150 968

  9. Казанлък

  Адрес: 6100 КАЗАНЛЪК, УЛ. САН СТЕФАНО 2

  Тел.: 0431 64 629

  10. Кърджали

  Адрес: 6600 КЪРДЖАЛИ, УЛ. РЕПУБЛИКАНСКА 26

  Тел.: 0361 62 361

  11. Ловеч

  Адрес: 5500 ЛОВЕЧ, ПЛ. СВОБОДА, БЛ. КОКИЧЕ-ПАРТЕР

  Тел.: 068 601 403, lovech@saglasie.bg

  12. Монтана

  Адрес: 3400 МОНТАНА, УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1А

  Тел.: 096 300 797, montana@saglasie.bg

  13. Пазарджик

  Адрес: 4400 ПАЗАРДЖИК, УЛ. ЕСПЕРАНТО 10

  Тел.: 034 440 480, pazardjik@saglasie.bg

  14. Перник

  Адрес: 2300 ПЕРНИК, УЛ. ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ, СГРАДА 3, ОФИС 1

  Тел.: 076 604 110, saglasie_pk@rotop.com

  15. Петрич

  Адрес: 2850 ПЕТРИЧ, УЛ. ПОЩЕНСКА 2

  Тел.: 0745 61 916, petrich@saglasie.bg

  16. Плевен

  Адрес: 5800 ПЛЕВЕН, УЛ. САН СТЕФАНО 3В

  Тел.: 064 805 293, pleven@saglasie.bg

  17. Пловдив

  Адрес: 4000 ПЛОВДИВ, УЛ. 4 ЯНУАРИ №28, ОФИС 6

  Тел.: 032 626 200, plovdiv@saglasie.bg

  18. Разлог

  Адрес: 2760 РАЗЛОГ, УЛ. СТ. СТАМБОЛОВ 2

  Тел.: 0747 80 198

  19. Русе

  Адрес: 7012 РУСЕ, ПЛ. ВЪЗРОЖДЕНСКИ 6, ОФИС 6

  Тел.: 082 826 848, ipetrov@saglasie.bg

  20. Сандански

  Адрес: 2800 САНДАНСКИ, УЛ. СВОБОДА 13

  Тел.: 0746 32 528, sandanski@saglasie.bg

  21. Свищов

  Адрес: 5250 СВИЩОВ, УЛ. ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ 13

  Тел.: 0631 60 479

  22. Силистра

  Адрес: 7500 СИЛИСТРА, УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 4, ЕТ. 5, АП 9

  Тел.: 086 7 45 06, silistra@saglasie.bg

  23. Сливен

  Адрес: 8800 СЛИВЕН, ПЛ АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ, КОМПЛЕКС ПЕЧ, ОФИС 103

  Тел.: 044 662 232

  24. Смолян

  Адрес: 4700 СМОЛЯН, БУЛ БЪЛГАРИЯ 6, ЕТ. 3

  Тел.: 0301 69 308, smolian@saglasie.bg

  25. Сопот

  Адрес: 4330 СОПОТ, УЛ. ИВАН ВАЗОВ 1, ВМЗ ЦЕНТР. ПОРТАЛ, КТ”ПОДКРЕПА”

  Тел.: 03134 25 53, sopot@saglasie.bg

  26. София

  Адрес: 1504 СОФИЯ, БУЛ. ЯНКО САКЪЗОВ 36

  Тел.: 02 943 42 23, lbelova@saglasie.bg

  27. София

  Адрес: 1113 СОФИЯ, УЛ. ФР.ЖОЛИО КЮРИ 20, ЕТ. 9

  Тел.: 02 816 45 77

  28. Стара Загора

  6000 СТ. ЗАГОРА, УЛ. МЕТОДИ КУСЕВ 39

  Тел.: 042 623 341, saglasie@stz.orbitel.bg

  29. Хасково

  Адрес: 6300 ХАСКОВО, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 124, ЕТ. 2 , ОФИС 23

  Тел.: 038 664 421, rboncheva@saglasie.bg   
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки
  orange_li
  orange_li
  "Застрахователен пазар"
  Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
  orange_li