"Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАДуправление: Николай Стойков адрес: 1408 София, България ул. "Димитър Манов" 10
телефон: 0800 11 464
факс: + 359 2 960 84 84

уеб сайт: http://www.ing.bg
КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА
 • Бургас
    тел.: 056/ 84 31 21
     гр. Бургас, ул. "Морска" 33

 • Варна
    тел.: 052/ 66 51 301; 052/ 66 51 300
     гр. Варна, ул. Габрово 2А

 • Видин
    тел.: 094/ 60 65 71
     гр. Видин, ул. “Цар Александър Втори” 13А

 • Перник
    тел.: 076/ 60 24 04; 0887/ 64 88 92; 0889/ 36 58 30
     гр. Перник, ул. "Кракра" 52

 • Пловдив
    тел.: 032/ 26 27 60
     гр. Пловдив, ул."Съборна" 2

 • Русе
    тел.: 082/ 82 82 26
     гр. Русе, ул. "Църковна независимост" 3, ет. 4, офис 13

 • "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" ЕАД (ING Пенсионно осигуряване), част от глобалната ING Group, предлага допълнително задължително пенсионно осигуряване /професионален и универсален фонд/ и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, като допринася за запазване и повишаване на стандарта на живот на гражданите в годините след пенсиониране. Със своите продукти и услуги, компанията дава възможност на клиентите си да планират успешно финансовото си бъдеще. Понастоящем ING Пенсионно осигуряване има повече от 300 000 индивидуални и над 270 корпоративни клиенти в България, като на разположение на осигурените лица са 29 регионални и агентски офиси и 1600 консултанти в цялата страна.


  Пенсионното осигуряване е основен бизнес на ING Group, която има над 150-годишен опит в предоставянето на банкови услуги, пенсионно осигуряване, животозастраховане и управление на активи. ING Group обслужва над 85 милиона клиенти в повече от 50 страни по света. През юли 2008 г. финансовата институция отбеляза значителен успех като се изкачи на 7-ма позиция в престижната класация на списаниe Fortune и стана единствената финансова институция в топ 10 на Fortune Global 500. ING е и сред 6-те водещи по пазарна капитализация в Европа финансови институции според класацията на Bloomberg (юли 2008 г.).

  Компании от групата управляват пенсионни фондове в 37 страни с активи, възлизащи на 220 млрд. евро.

  ING започна своя пенсионен бизнес в България през април 2001 г., след като бе въведено новотo пенсионно законодателство и след придобиване на контролния пакет акции от капитала на Пенсионноосигурително дружество „Солидарност” АД, регистрирано на 02.07.1998 г.

  ING Пенсионно осигуряване притежава лиценз за извършване на допълнително пенсионно осигуряване - Лиценз № 6 от 3.10.2000 г. Акционерният капитал на ING Пенсионно осигуряване е 11 600 000 лв., повече от два пъти по-голям от изискуемия по закон. Единствен акционер в дружеството е ING Continental Europe Holdings B.V. - Holland. 
  Като част от ING Group, дейността на ING Пенсионно осигуряване е напълно прозрачна. Дружеството предоставя пълни финансови отчети за своята дейност, изготвени в съответствие с националните и международни счетоводни стандарти и заверени от одиторска фирма Еrnst & Young. 


  Съвет на директорите:

  Николай Стойков - Председател

  Том Клипхус - Зам. председател

  Румяна Сотирова - Изпълнителен директор

  Мая Русева - Член на Съвета на директорите

  Ирена Иванова - Член на Съвета на директорите

  Анастас Петров - Член на Съвета на директорите

  Татяна Битунска – Член на Съвета на директорите


  Банка-попечител: "Уникредит Булбанк" 


  В съответствие с действащото законодателство и издадената лицензия за допълнително пенсионно

  осигуряване "Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество" EАД има регистрирани и управлява:


  - Универсален пенсионен фонд (УПФ) – в него задължително се осигуряват за допълнителна пенсия всички работещи при условията на трета категория труд, родени след 31.12.1959 г.


  - Професионален пенсионен фонд (ППФ) – в него се осигуряват задължително всички работещи при условията на първа и втора категория труд.


  - Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) – в него може да се осигурява всяко лице, навършило 16 годишна възраст. Вноските в ДПФ могат да намалят с до 10% облагаемия доход на лицето.


  Продукти, които предлага компанията:

  Клонове на ING Пенсионно осигуряване:

  • гр. София - Централен офис

  Адрес: ул. "Димитър Манов" 10

  Тел.: 02/960 84 00

  • гр. София - Бизнес парк София

  Адрес: кв. “Младост” 4, бл.7, партер

  Тел.: 02/ 489 98 83

  Адрес: ул."София" 3, eт. 2

  Тел.: 052/ 68 91 60; 68 91 61

  Адрес: ул."Независимост" 29, ет. 2, офис 4

  Тел.: 062/ 60 16 77

  • гр. Пловдив Клон Пловдив

  Адрес: ул."Съборна" 2

  Тел.: 032/ 26 27 60

  Адрес: ул."Св.Кирил и Методий" 23, Бизнес комплекс “Елена”, офис 505

  Тел.: 076/ 60 24 04

  • гр. БургасКлон Бургас

  Адрес: ул. "Константин Фотинов" 29, ет. 3

  Тел.: тел. 056/ 84 31 21

  • гр. Стара Загора Клон Стара Загора

  Адрес: ул. "Цар Шишман" 50 - "Бухчева Къща", ет. 3

  Тел.: 042/ 61 18 90; 042/ 61 18 95

  • гр. Русе Клон Русе

  Адрес: ул. "Хр.Г. Данов" 2 , ет. 2

  Тел.: 082/ 81 14 90

  • гр. Враца Клон Враца

  Адрес: бул. "Христо Ботев" 43, ет. 2

  Тел.: 092/ 68 73 50

  • гр. Благоевград Клон Благоевград

  Адрес: ул. "Тодор Александров" 47, МОЛ Благоевград, eт.6, офис 1

  Тел.: 073/ 82 99 80

  • гр. ПлевенКлон Плевен

  Адрес: ул. "Васил Левски " 108, ет. 2

  Тел.: 064/ 88 95 25   
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки