ЗАД "Армеец"

ЗАД "Армеец"

управление: Изпълнителен директор адрес: гр. София 1000, ул.“Стефан Караджа” №2
телефон: 02/ 981 13 40, 987 17 93, 987 06 61
факс: 02/ 981 13 40, 987 17 93, 987 06 61
e-mail: support@armeec.bg;insis@armeec.bg

уеб сайт: http://armeec.bg/
КЛОНОВА МРЕЖА В СТРАНАТА
 • Благоевград
    тел.: 073/ 88 01 37
    гр. Благоевград, ул.“Братя Китанови” №7

 • Бургас
    тел.: 056/ 84 28 29
    гр. Бургас, ул.”Константин Фотинов” № 1

 • Варна
    тел.: (052) 630 775
    гр. Варна, ул.”Радко Димитриев” № 35

 • Варна
    тел.: (052) 603 726
    гр. Варна, ул. "Кап. Петко Войвода" 13

 • Видин
    тел.: (094) 600 434
    гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 48

 • Враца
    тел.: (092) 6 04 96
    гр. Враца, ул. „Кръстю Българията” № 7

 • Габрово
    тел.: 066/ 2 48 97
    гр. Габрово, ул. „Брянска” № 54

 • Гоце Делчев
    тел.: 0751/60964
    гр. Гоце Делчев ул. „Раковски” № 4

 • Добрич
    тел.: 058/602564
    ул. „Екзарх Йосиф” № 7

 • Казанлък
    тел.: 0431/63961
    бул.”Ал.Батенберг" № 43, офис 1 и 2

 • Кърджали
    тел.: 0361/65817
    ул. „Републиканска” № 47,

 • Ловеч
    тел.: 068/601791
    гр. Ловеч, бул. "България" 5, ет.1

 • Монтана
    тел.: 096/304305
    . „Граф Игнатиев” № 3a

 • Пазарджик
    тел.: 034/440474
    ул. „К. Величков” №1

 • Плевен
    тел.: 064/ 3 05 31
    гр. Плевен, ул.”Данаил Попов” №7

 • Пловдив
    тел.: 032/622402; 633061
    ул. „Менделеев” №2А

 • Пловдив
    тел.: 032/638565
    ул. „Цариброд” №2 /Джумаята/

 • Разград
    тел.: 084/660638
    ул. „Бели Лом” № 36, ет. 1, ап. 1

 • Русе
    тел.: 082/834377
    гр. Русе, пл.”Св. Троица” №10

 • Силистра
    тел.: 086/821675
    гр. Силистра, ул."Раковска" №3

 • Сливен
    тел.: 044/662962
    гр. Сливен, ул.”Цар Освободител” №11

 • София
    тел.: 02/9811112; 9815554
    гр. София 1000, ул.”Гурко” №21

 • Стара Загора
    тел.: 042/ 62 33 03
    гр. Стара Загора, ул.”Методи Кусев” №7

 • Търговище
    тел.: 0601/61606
    ул. „Васил Левски” № 2

 • Хасково
    тел.: 038/ 2 25 84
    гр. Хасково, ул.”Булаир” №2 - ГВК

 • Шумен
    тел.: 054/884102
    ул. „Патлейна” № 10

 • Ямбол
    тел.: 046/661167
    Ямбол ул. „Страхил Войвода” № 44, ет. 4, офис 1

 • Пазарджик
    тел.: 034/443090
    . „ Ал. Стамболийски” № 18

 • Перник
    тел.: 076/672090
    ул. „Юрий Гагарин” бл.

 • Велико Търново
    тел.: 062/600238
    ул. „Н. Габровски” № 42

 • Перник
    тел.: 076/601100
    ул. „Кракра” № 61

 • Самоков
    тел.: 0722/66194
    ул. „Житна чаршия” № 1

 • Сандански
    тел.: 0746/32808; 0746/33130
    ул. „Македония” № 55

 • София
    тел.: 02/8686133
    кв.”Лозенец”, ул. “Хр.Смирненски” № 78

 • Дупница
    тел.: 0701/51151
    ул. „Хр.Ботев” № 21А

 • Плевен
    тел.: 064/822010
    ул. „Кирил и Методий” № 18

 • Смолян
    тел.: 0301/63937
    ул. „Димитър Благоев” №1

 • София
    тел.: 02/4894502
    кв. „Овча купел”, ул. „Месечинка” № 5-7, ет.2, офис 2

 • Стара Загора
    тел.: 042/601378
    ул. „Генерал Гурко” № 58, ет. 2

 • София
    тел.: 02/8598341
    бул. „Гоце Делчев” № 31 бл.76

 • София
    тел.: 02/8701340
    кв. „Изток”,ул. „Райко Алексиев” № 46А

 • София
    тел.: 02/ 9635032
    бул. „Драган Цанков” № 2

 • София
    тел.: 02/8626011
    кв. „Лозенец”, ул. „Стоян Михайловски” № 26, партер

 • София
    тел.: 02 / 9867784
    ул. "Хаджи Димитър" №9-11

 • София
    тел.: 02/9744336
    жк „Младост”1, бул.”Андрей Сахаров” № 14Б

 • София
    тел.: 02/ 951 62 55
    бул. „Витоша” № 71, вх. 1, ет.1

 • София
    тел.: 02/9797011
    бул. „Шипченски проход” 2, бл.40 вх.А ет.1

 • София
    тел.: 02/8703038
    кв. „Изток”, ул.”Ж. Кюри” № 17, бл.156-2

 • София
    тел.: 02/8662596
    кв. „Лозенец” ул.”Кр.Сарафов” № 30, ет.1

 • София
    тел.: 02/9819660
    кв. „Възраждане”,ул.”Отец Паисий” № 22 • Изпълнителни директори


  ЗАД „Армеец“ има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният съвет се състои от трима членове и избира Управителния съвет. Управителният съвет от своя страна с одобрение на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.


   


  Надзорен съвет


  Председател:


  • „Химимпорт” АД, представлявано от Никола Мишев

   Членовe:


  •  Доц. д-р Иванка Данева

  • „Централна кооперативна банка” АД, представлявана от Георги Константинов, Сава Стойнов, Тихомир Атанасов и Георги Костов

    

   Управителен съвет

   Председател:


  • Александър Керезов

   Членове:


  • Миролюб Иванов, Константин Велев, Диана Манева, Вася Кокинова, Валентин Димов, Галин Горчев

   Представляващи

   Изпълнителни директори:


  • Александър Керезов

  • Миролюб Иванов

  • Константин Велев

  • Диана Манева

  • Вася Кокинова

   Акционери

   Към 30 юни 2016 г. внесеният капитал на ЗАД „Армеец” е 33 019 хил. лв. Акционерният капитал е разпределен, както следва:


  • „ЦКБ Груп “ ЕАД - 85.02%

  • „Нико Комерс“ АД - 2.16%

  • „Инвест Кепитъл“ АД - 2.10%

  • “Химимпорт” АД - 8.98%

  • други миноритарни акционери

    

   Банкова сметка

   ЕИК 121076907, IBAN: BG79 CECB 9790 1061 9050 00, BIC: CECBBGSF при ЦКБ А   

      
  Застрахователна библиотека
  Полезни връзки
  orange_li
  "Застраховане"
  Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
  orange_li
  orange_li
  "Презастраховане"
  Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,