"Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД


 

 

Адрес: гр. София 1504, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 79-81
Тел.: (02) 94 20 603

Факс: (02) 92 67 314
E-mail: healthassistance@generali.bg
Сайт: http://www.generali.bg

Call Center 0800 12 712

“Дженерали Закрила Здравно осигуряване” АД, правоприемник на Българска здравно-осигурителна компания "Закрила" АД, е първата лицензирана компания за извършване на доброволно здравно осигуряване. Тя е създадена през 1999 г. с решение № 1 от 28.06.99 г. на СГС.

“Дженерали Закрила Здравно осигуряване” АД има двустепенна структура на управление – Надзорен съвет и Управителен съвет.

 

Компанията притежава лицензия № 01/02/03/04/05, изд. на 23.02.2001 г. от ДАОН и решение № 243 - ЗОД от 23.03.2004 г. на Заместник Председателя на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор". със следните здравноосигурителни дейности, включени в 7 пакета:

 

Лицензия № 1 "Подобряване на здравето и предпазване от заболяване"

Лицензия № 2 "Извънболнична медицинска помощ";

Лицензия № 3 "Болнична медицинска помощ";

Лицензия № 4 "Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ";

Лицензия № 5 "Възстановяване на разходи";

Лицензия № 6 “Дентална помощ” (от 2004 г.)

Лицензия № 7 “Комплексни здравни услуги” (от 2007 г.)

 

Здравното осигуряване в  “Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД   е доброволно и се осъществява на принципите на взаимопомощ сред осигурените, на отговорност за собственото им здраве, при утвърдена равнопоставеност, ефективност и икономичност.

“Дженерали Закрила Здравно осигуряване” АД

Предоставя възможност за избор на доверен лекар, лечебно заведение и денонощна телефонна консултация при възникване на здравни проблеми;

Притежава собствен Медико-дентален център, регистриран през 2000 г., ситуиран в гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 79-81. Центърът разполага с над 30 медицински кабинета, собствен медицински транспорт и е оборудван с високотехнологична апартура, отговаряща на съвременните изисквания за осъществяване на доболнична медицинска помощ.
От 2003 г. Медико-дентален център "Дженерали Закрила" ЕООД има акредитационна оценка от Министерството на здравеопазването - ОТЛИЧНА, 5 звезди.

Провежда профилактика в новия Медико-дентален център за профилактични прегледи и изследвания на адрес: София, ул. "Стара планина" № 10 или на територията на здравноосигурения клиент, чрез свои специалисти;

24-часов Call Center  

Има договорни отношения с повече от 300 медицински заведения в цялата страна; 

 

 

 

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА "Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД
Вернер Мьортел
ВЕРНЕР МЬОРТЕЛ

Член на Надзорния съвет
ЛУИЗА КОЛОНИ

Член на Надзорния съвет
ЮРАЙ ЮРЧИК

Член на Надзорния съвет
ДИЛЯН ПЕТРОВ

Председател на УС
ДИАНА МАНЕВА

Член на УС


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки