Летните имуществени застраховки - сигурност за дома и имуществото

27 Юли 2006 г.,zastrahovatel.com

“Моят дом е моята крепост” - тази стара английска максима за съжаление у нас много често се забравя.

Представете си, че се прибирате от десетдневната си лятна почивка на море и откривате, че във вашия дом е имало пожар. Всичко, което притежавате, е унищожено: телевизорът, видеото, стереоуредбата, компютърът, обзавеждането, дрехите... В допълнение по пътя сте претърпели пътнотранспортно произшествие и автомобилът ви се нуждае от основен ремонт.

Това не е сюжет за криминален трилър, а нещо, което за съжаление може да се случи на всеки. Може би затова в разгара на лятото би било добре отново да прегледаме удобните продукти на някои застрахователни компании. Става дума както за традиционни, така и за пакетни полици, които дават сигурност за дома и имуществото.

 

Летните имуществени застраховки обикновено обхващат застраховането на домашно имущество на физически лица – къщи, апартаменти, вили и намиращото се в тях имущество.

“Предлагаме 2 застраховки – “Защитен дом” и”Защитена фамилия” – обяснява за в. “Застраховател прес” инж. Петър Петров, директор „Имуществено застраховане” в ЗАД “Армеец”. - Първият продукт спечели приза “Продукт на 2006 г.” на международното изложение в град Пловдив “Банки, инвестиции и пари” през м.март т.г. като най-добър продукт в областта на общото застраховане. Това е много функционален продукт, с който може да бъде застрахован всякакъв вид имущество на физически лица срещу всички рискове. Неговото сключване е опростено, графичният дизайн и начинът на попълване е много улеснен, а също и една премерена тарифа, която е около и под средната тарифа при застраховане на имущество на физически лица на нашия пазар.”

И двата продукта се предлагат от компанията още от лятото на 2005 г.

Вторият продукт е т.нар.”къса полица”, създадена на “блоков подход” с групирани рискове, групирани имущества, изключително опростена при попълване на застрахователния договор и много удобна за агенти и брокери. Тя е направена като застраховка “на първи риск” и спестява неудобството от определянето на застрахователната сума, така че тя да бъде близка или равна до стойността на застрахованото имущество. Това според мен, допълва П. Петров, е един подход, който е по-подходящ за застраховането на имуществото на физически лица.

Владимир Маринов, директор на Дирекция “Имуществено застраховане” в ЗПАД “Алианц България”, обяснява, че компанията предлага застраховките “Жилищни сгради и домашно имущество” и “Кражба чрез взлом”, предназначени за домашно имущество на физически лица.

Покритите рискове на първия продукт “Жилищни сгради и домашно имущество” са разделени на основно, разширено и максимално покритие.

В основното покритие се включва застраховането вследствие пожар, включително последиците от гасенето му, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия, буря, градушка, проливен дъжд, наводнение и т.н.

В разширеното покритие пък се добавят щети от късо съединение и токов удар, а също и обезщетение за хотелски разходи, ако жилището е напълно необитаемо. Към максималното покритие пък освен изброените рискове се добавят също така и щети, причинени от протичане на тръбопроводна вода, аквариуми, водни легла и др.

Като допълнителни рискове могат да се договарят свличане или срутване на земни пластове, земетресение, злоумишлени действия на трети лица и др.

“Кражба чрез взлом” обезщетява имуществото, откраднато с взлом, съгласно чл. 195 от Наказателния кодекс, щети, нанесени от извършителите при проникване в размер до 10% от общата застрахователна сума, не повече от 1000 лв.. А при допълнителна премия се обезщетява имущество от кражба, извършена с използване на техническо средство, както и грабеж.

“Защитен дом” на ЗПАД “Армеец” обхваща абсолютно всички познати имуществени рискове, включително земетресение, кражба чрез взлом, кражба с използване на технически средство, грабеж, пожар, мълния, експлозия, имплозия, природни бедствия, всички видове аварии, удар от ПТП и т.н.

Със ”Защитена фамилия” се носят почти всички рискове, но те са групирани по повод бързото сключване, а и тарифата да е по-поносима. Според застрахователите тази застраховка съвсем скоро ще надмине по премиен приход застраховката “Защитен дом”. При продукта в един блок са групирани рисковете пожар, природни бедствия и аварии за движимо и за недвижимо имущество. В друг блок е земетресението в зависимост от това в коя територия на България е домът, тъй като съгласно правилата за проектиране за земетръс страната е разделена на 3 области по сеизмична активност. За риска кражба на движимото имущество зависи от степента на охраняемост. Застраховката предлага и други рискове като например разходите за алтернативно настаняване, ако стане събитие, загубата на доход за наем и др. За фамилията е характерно, че към този продукт е прибавен и рискът злополука за членовете на семейството, като по този начин се популяризира още един бранш.

В този си вид „Застраховка за дома” се предлага вече втора година и интересът към нея е доста голям, споделя и Евгения Димова, директор „Имуществено застраховане” в ЗПАД “ДЗИ-Общо застраховане”

"Застраховка на дома" е предназначена за застраховане на дома и имуществото в него. Застраховат се само постоянно обитаеми, масивни и полумасивни жилища и/или имуществото в тях, което служи за ежедневна и обичайна употреба в бита, напр. обзавеждане, мебели, телевизионна, видео, аудиотехника, стационарни компютри, домакински електроуреди и др. Не се застраховат: преносима техника, ценности, кожи и кожени изделия, книги, произведения на изкуството, уникати, предмети с историческа, филателна, нумизматична и художествена стойност, съоръжения, прикрепени към сградите, огради и др. подобни.

Предвидена е една основна комбинация от покрития, представляваща оптимален вариант от най-често срещаните рискове: пожар, гръм/ мълния, експлозия, падане на пилотирано летателно тяло или части от него; природни бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване/ замръзване; изтичане на вода и пара при спукване, избиване, счупване на тръбни инсталации или включени към тях уреди, забравени отворени кранове на чешми; разходи за отстраняване на щети при настъпили застрахователни събития или и избираема комбинация от покрития, като: земетресение; чупене на стъкла; злоумишлени действия на трети лица; гражданска отговорност за причинени на трети лица вреди в резултат на застрахователно събитие; кражба чрез взлом – самостоятелно или заедно с вандализъм.

“Желанието ни е да популяризираме нови социално значими застраховки с достъпни условия и цена, които да станат предпоставка за спокойствие и сигурност в личния живот на застрахованите – допълва Е. Димова от ЗПАД “ДЗИ-Общо застраховане”. В този смисъл застраховката е разработена с цел популяризиране и по-масово и предлагане при улеснен начин на сключване и достъпна цена, с готови варианти по покрития и групи имущества за бързо ориентиране, съобразно желанията на застрахованите.Задължително е да има сключена застраховка “Пожар и природни бедствия”, за да се купят и останалите рискове.

“Застраховането на домашно имущество в своята същност съдържа застрахователната защита на всяко имущество, собственост на физическо лице, което може да претърпи загуби, като къщи, апартаменти, вили, битова техника, мебели, лични вещи и т. н. – споделя за в. “Застраховател-прес” Златислава Тошева, директор „Имущесвено застраховане” в ЗАД “Евроинс”

Застрахователните продукти на ЗАД „Евроинс“ относно имущественото застраховане не могат да се определят като сезонни. По всяко време на годината, всеки желаещ може да сключи застраховка на своето имущество при възможно най-добрите за неговите нужди условия.

За експедитивното обслужване на клиентите е създаден продукт, който съдържа лесен за попълване формуляр, с точно, кратко и ясно определени: застраховани имущества, покрити рискове, застрахователни суми и застрахователни премии.

Застрахователният продукт, предлаган от ЗАД „ЕВРОИНС“, няма аналог на застрахователния пазар по отношение на своята цена. Застраховката се предлага от около 18 месеца.

От м. юли тази година дружеството предоставя възможност на своите клиенти да избират вариант на покритие, отговарящ най-пълно на техните изисквания и цена.

Застраховани могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, собственици, наематели или ползватели на имущества. Предмет на застраховката

е недвижимото имущество: жилищни, вилни, масивни сгради заедно с вградените в тях инсталации /електрически, газови, водопроводни, отоплителни, пожарогасителни, пожароизвестителни, климатични, вентилационни, телефонни и други/ без крайните устройства; трайно монтираните подови настилки; вратите и прозорците; трайно монтираните осветителни тела.

От движимото имущество могат да се застраховат мебели и обзавеждане, салонни и стенни украшения, часовници и огледала, книги, музикални инструменти и ноти; мокети, килими, настилки, завивки, дюшеци, пердета, завеси; сервизи и готварски принадлежности; машини, оборудване, инструменти; складирана продукция и стоки за потребление; материали, суровини и витринни шкафове.

Дружеството застрахова също така и битова техника, електроника и друго техническо оборудване - аудио и визуална техника; ЕИТ, компютри и периферни устройства към тях; отоплителна техника и уреди; съобщителна техника; копирна техника, хладилна техника и домашни електроуреди.

Застрахователното покритие в продукта на ЗАД “Евроинс” съдържа КЛАУЗА А: пожар и последиците от неговото гасене, включително пожар, пряко причинен от късо съединение; мълния /гръм/; експлозия, включително и от бойлери и/или газови бутилки и/или инсталации; имплозия; удар /сблъскване/ или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар падащи от него. КЛАУЗА Б: буря /ураган, вихрушка и смерч/, включително падащи дървета, клони и части от тях вследствие на природни бедствия; градушка, проливен дъжд, наводнение вследствие на природни бедствия; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; измръзване /замръзване/; геоложко свличане и срутване на земни пластове; увреждане от действието на подпочвени води и действието на морски вълни; измокряне от забравени кранове и чешми или в резултат на авария на водопроводни, топлофикационни, канализационни, паропроводни, отоплителни, климатични, спринклерни /пожарогасителни/ или друг вид инсталации и/или тръби, като отговорността на зстрахователя не включва ремонт или подмяна на самите инсталации; увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно-превозно средство или от животно,неприлежащо или не под контрола на зстрахования; транспортиране на застраховани имущества за смяна на адреса им. КЛАУЗА В1: Кражба чрез взлом.

Сключването на застраховката е изключително опростено за клиента, като не се изискват документи при нейното сключване.

 

Застрахователен пакет “Асистент фамилия” на ЗК “Орел” АД , споделя Поля Велинова , директор Регионална структура и застрахователни посредници”, се предлага на българския пазар от 01.07.2004 г., като пакетът включва застраховките "Каско" на МПС и "Домашно имущество".

Продуктът е предназначен за осигуряване на комплексна застрахователна защита на физическите лица. Затова към основния пакет може да се сключи допълнително и застраховка "Помощ при пътуване", "Зелена карта", "Злополука" и разширение на застраховка "Каско" за чужбина на преференциални цени.

Предлага се в три нива - стандарт, супер и лукс, в зависимост от застрахователните премии по двете основни застраховки "Каско" на МПС и "Домашно имущество". На всяко ниво се полага различна преференциална отстъпка, варираща между 15% и 25%.

Всички клиенти, които са се сдобили с пакета "Асистент фамилия", получават бонуси по застраховката "Каско". Това са безплатни пътна помощ при застрахователно събитие и аварии за територията на РБългария и асистанс при застрахователно събитие в чужбина, асистанс при щети по застраховка "Домашно имущество" и спешна медицинска помощ по застраховка "Злополука", както и при пътнотранспортно произшествие със застрахования автомобил.

След поройните дъждове и наводнения през миналото и това лято компанията отбелязва нарастващо търсене на този продукт, предназначен за физически лица.

Покритите рискове и условията по тази застраховка са пожар, природни бедствия, измокряне от аварии, гражданска отговорност и злоумишлени действия на трети лица. Традиционните общи изключения по този продуктк са война, граждански размирици и т.н.

В ЗК “Орел” АД, за да се купи този продукт, е задължителна клаузата “Пожар”.

Кои са изключените рискове ?

По застраховката на ЗПАД “ДЗИ-Общо застраховане” не се покриват ядрени, военни рискове и тероризъм; рискове, свързани със замърсяване на околната среда; строителни промени, извършени в нарушение на строително-техническите норми и изисквания и/или от неправоспособни лица, строителни недостатъци, недоброкачествен ремонт и/или неотстранени повреди от по-рано настъпили събития; неправилно или безстопанствено съхранение и експлоатация на имуществото в нарушение на утвърдените технологии и стандарти и/или изисквания, а също така и дължащи се на умисъл или груба небрежност от страна на застрахования.

Като изключени рискове по застраховките на ЗАД “Армеец” са стандартните за пазара, но срещу допълнително заплащане и те се покриват. За “военния риск” има специално разработена клауза с условия и тарифи за неговото покриване.

По принцип не може без застраховка “ Пожар и природни бедствия”, но при “Защитена фамилия” има пълна свобода както на избор на покрити рискове, така и на застрахователни суми.

В ЗК “Орел “ АД като изключени се приемат стандартните рискове – война, политически размирици и т.н. така че само за случаите, в които вредата, претърпяна от застрахования е от събитие, което не е покрито от застрахователната полица, не се изплаща обезщетение.

Могат да се сключат застраховки за земетресение, кражба, вандализъм при желание на застрахования, тъй като той сключва застраховката, като сам определя застрахователните покрития, срещу които иска да бъде защитен.

Като изключени рискове в ЗПАД “Алианц България” по застраховката “Жилищни сгради и домашно имущество” са кражба и грабеж, увреждане на хранителни продукти и селскостопанска продукция, увреждане на имущество, оставено на открито или в сгради, които не са готови, както и от проникване на валежи, кал. Не подлежат на обезщетение и загубата на доход, отчуждаване, конфискация, национализация, война, стачка, граждански вълнения, ядрена реакция и радиоактивно замърсяване и т.н. По застраховката “Кражба чрез взлом” освен изброените стандартни рискове са изключени като обезщетение и кражбите, довели до загуба на парични средства, ценни книжа, бижута, злато, сребро, платина, скъпоценни камъни, ако не се съхраняват в метални каси с тегло над 200 кг, които са отворени чрез взлом.

Бонуси по застраховките

При създаването на “Защитена фамилия” на ЗАД “Армеец” бонусите са включени в цената на застраховката, споделя П. Петров.

За застраховката “Защитен дом” от 1 юли 2006 г. имаме промоция, тъй като нашата компания тази година празнува 10 години от основаването си.Тази застраховка ще има лятна промоция до 15 септември т.г., защото е свързана и със зачестилите наводнения, порои и природни бедствия, земетресения.А също през лятото обикновено е период на отпуски, свързан с напускането на домовете.Промоцията е 20% лятна отстъпка от цената на застраховката. След като тази застраховка има още отстъпки в самата тарифа ( отстъпка при еднократно плащане на премията, отстъпка за всички настоящи и бивши работници и служители на въоръжените сили), де факто промоцията е с отстъпка от 20% до 50% от цената.

Специалните условия по застраховката “Асистент фамилия” на ЗК “Орел” АД в някои случаи позволяват преференциални тарифи – отстъпка до 25% от цената й, както и отстъпки по други видове застраховки.

В ЗПАД “Алианц България”, ако към застраховката “Жилищни сгради и домашно имущество” се сключи и “Кражба чрез взлом”, за нея се прилага отстъпка от 45% от тарифната ставка, без самоучастие.

 

Какво трябва да направи застрахованият, за да си получи обезщетението?

При щета на имуществото клиентът на ЗПАД “Алианц България” трябва да уведоми до 3 дни след узнаването на събитието, а при кражба – до 24 часа.

Щетите могат да са разнообразни и изчерпателен списък на документите е невъзможно да се определи – най- общи документи, доказващи застрахователния интерес,т.е. за собствеността; полицата и платената премия; документи от компетентни органи, удостоверяващи събитието; документи, удостоверяващи размера на загубата – фактури, количествени и стойностни сметки на вещи лица и т.н.

Пълната застрахователна сума се изплаща при тотална щета, и то, когато загубата отговаря на пълния размер на застрахователната сума.

Клиентът на ЗК “Орел” АД трябва спешно да уведоми съответните компетентни държавни органи, както и застрахователя чрез неговия денонощен асистънс център

Обикновено обезщетението се определя до действителния размер на вредата, но не повече от застрахователната сума.

При тотални щети застрахователното обезщетение се изплаща в срок от 15 дни след представяне на всички документи, поискани от застрахователя.

При настъпило застрахователно събитие обичайната практика в ЗПАД “ДЗИ-Общо застраховане” е клиентът да уведомява застрахователя в указаните срокове за извършване на оглед и констатиране на събитието и щетите.

Обезщетението се определя в съответствие с действително претърпените вреди към датата на застрахователното събитие.

Взломна е кражбата по смисъла на чл. 195 (1), т. 3, т.е ако е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот.

Клиентът пък на ЗАД “Армеец” също трябва да уведоми писмено застрахователя в предвидените от закона срокове – до 7 дни, да бъде попълнено уведомление за щета.

При настъпило събитие служителите на компанията определят действителния размер на вредата. Ако има подзастраховане при “Защитен дом”, се определя действителният размер на пораженията. Пълната стойност на застрахователната сума се изплаща, когато щетата е тотална – например при пожар, при наводнение къщата се е срутила, а движимото имуществото е повредено тотално. Изплащането е в законово предвидените срокове – 15 дни от предоставянето на документите.

В ЗПАД “Армеец”, ако даден риск не е покрит и не е включен в полицата (т.е. не е платен), тогава не се изплаща обезщетението.

Предвидена е възможност, когато застрахователят има възможност да възстанови имуществото в натура, а не в пари. Това се прави когато имуществото не може да бъде възстановено в предишния вид, при тотално поражение.Намира се подобно имущество при подобна цена и във вид, какъвто е бил преди настъпилото поражение.

Необходимо е при установена кражба клиентът своевременно да уведоми органите на полицията за да може да има издирване.

Отговорността на застрахователя при настъпване на щети върху имущества, застраховани срещу “първи риск” в ЗАД “Евроинс”, е до размера на действителната стойност на увреденото имущество към датата на настъпване на застрахователно събитие, но не повече от записаната в полицата застрахователна сума. При изчисляване на застрахователно обезщетение не се прилагат клаузи на подзастраховане.

Изплащането на застрахователното обезщетение се извършва най-късно до 10 /десет/ дни след датата, към която застрахованият е предоставил всички изискани от застрахователя данни и документи, необходими за вземане на решение по предявената от него претенция.

Около 2 процента в портфейла на ЗПАД “Армеец” са премийните приходи по застраховките на домашно имущество.

В портфейла на ЗПАД “Алианц България” те са 2%-3% , на ЗК Орел” АД – 10%-15%. Делът на имуществено застраховане от портфейла на дружество ЗАД “Евроинс” е 6,21%.

 

Как се определя застрахователната сума

“И при двата вида застраховки предоставяме възможността клиентът сам да определя застрахователната сума, като е желателно тя да бъде равна или близка до действителната стойност на застрахованото имущество, споделя Петър Петров от ЗПАД “Армеец”. Нямаме ограничения при определяне на този размер – нито като минимални, нито като максимални застрахователни суми.

Владимир Маринов обяснява, че застрахователната сума в ЗПАД “Алианц България”се определя за конкретните имоти по избор на клиентите. Според него съгласно Кодекса за застраховане не може да надвишава действителната или възстановителната стойност на имуществото. За възстановителна се смята цената за възстановяване на имуществото от същия вид. Ако е уговорена по-малка застрахователна сума от действителната, съответно възстановителната стойност на застрахованото имущество, и то погине, обезщетението се определя според съотношението между застрахователната сума и действителната стойност – тогава има подзастраховане. Ако пък договорът е сключен с уговорка срещу първи риск, се обезщетява пълният размер на вредата, доколкото тя не надвишава застрахователната сума.Тя е евтина обикновено – от 21 до 44 лева - и има самоучастие от 100 лева. При този вид застраховка покритието има отношение към частични щети, и то към първото събитие.

Застрахователните суми в ЗПАД “ДЗИ-Общо застраховане” са формирани в лева на база фиксирани лимити (срещу “първи риск”).

Има предвидено самоучастие на застрахования при известни условия в някои от рисковете – чупене на стъкла, злоумишлени действия на трети лица – 10% от всяка щета.

Застрахователната сума по застраховката на ЗК “Орел” АД се определя по договаряне между застрахования и компанията.

Застраховката на ЗАД “Евроинс”е срещу „първи риск“, като застрохавателната сума за всички варианти е лимитирана до определена стойност.

Няма предвидено самоучастие на застрахования.

Как се определя застрахователната премия?

Застрахователните премии са фиксирани в лева с включени отстъпки в ЗПАД “ДЗИ-Общо застраховане”, поради което допълнителни отстъпки и бонуси не се прилагат нито при първоначално сключване на застраховката, нито при подновяване. Общата застрахователна премия, дължима по полицата, се получава като сбор от премии по основна и избираема комбинации. ЗПАД “ДЗИ-Общо застраховане” има тарифа за застраховане на всички рискове по посочения продукт при застрахователни суми от 10 хил.лв. – 11 лв. премия, и при 20 хил.лв. – 22 лева.

ЗПАД “Алианц България” определя застрахователна премия в процент от застрахователната сума в зависимост от вида на имуществото. Така разширеното покритие по застраховката “Жилищни сгради и домашно имущество” за къщи има цена 0.14% от застрахователната сума; за апартаменти – 0.12 на сто от застрахователната сума и за външни обекти – 0.17 процента. При включване на рисковете земетресение и злоумишлени действия за същите сгради съответно цената на застраховката в процент от застрахователната сума е съответно 0.28%; 0.25% и 0.33 процента.

Минималната премия за застраховката “Защитен дом” на ЗПАД “Армеец” е 10 лева, а за “Защитена фамилия” – 15 лв.

По принцип премията се определя като процент от застрахователната сума. При земетресението в зависимост от територията, а при кражбата в зависимост от степента на охраняемост.

По застраховката на ЗК “Орел” АД може да се договори и самоучастие от страна на клиента само по риска “Кражба чрез взлом на движими имущества” при определени условия.

Тарифата зависи от избраните рискове на застрахователна защита,но размерът на дължимата от клиента вноска, разбира се, зависи от застрахователната сума. При пакетното предлагане на застраховката “Домашно имущество” застрахователната премия варира в много широки граници в размер от 20 лв. до 243 лв.

Застрахователната премия в ЗАД “Евроинс” за най-евтиния вариант на застраховане, разпределена във времето, е по-малко от 2 лева на месец.

 ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Юбилейна научна сесия посветена на личността и творчеството "
Проф. д-р Велеслав Гаврийски Академик Иван Стефан,
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li