Кирил Бошов : Нуждите на пазара определят нашите приоритети

19 Май 2006 г.,zastrahovatel.com
Кирил Бошов - председател на Управителния съвет на ЗД “Евроинс” АД  

-Г-н Бошов, на проведеното неотдавна Общо събрание на ЗД “Евроинс” АД бе решено капиталът на дружеството да се увеличи с един милион лева – от 5 на 6 млн. лв., чрез издаването на поименни безналични акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев. Какви други по-важни решения взеха акционерите по време на събранието?

-На Общото събрание на дружеството, което се проведе на 21 април 2006 година, бе взето решение за увеличение на капитала от 5 млн. на 6 млн. лева. Акционерите приеха доклада на Управителния съвет за дейността на компанията, както и счетоводния отчет за 2005 година. След приспадане на данъците за миналата година чистата печалба на компанията възлиза на 1,4 млн. лева; 10 на сто от нея в размер на 139 хил. лева се заделят във фонд “Резервен”, а 250 хил. лева ще бъдат заделени за дивиденти. С остатъка от чистата печалба ще бъде увеличен капиталът на компанията. Събранието избра и регистрирани одитори за 2006 г., както и ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на дружеството.

 

 Показатели

2002

2003

2004

2005

Премиен приход (хил. лв.)

17 039

23 045

29 472

40 327

Изплатени обезщетения (хил. лв.)

7 774

8 067

10 987

15 028

Квота на щетимост (%)

45.62%

35.01%

37.28%

37.27%

Печалба (хил. лв.)

706

1 544

593

1 393

Пазарен дял (%)

3.70%

3.90%

4.00%

4.32%

 

-Вече са известни резултатите от дейността на застрахователния пазар за 2005 г. като цяло. Бихте ли анализирали постиженията на вашата компания в контекста на общото развитие на индустрията в момента?

-През 2005 застрахователният сектор продължи да се развива със значително по–бързи темпове от икономиката на страната като цяло. Общото застраховане отбеляза 918 млн. лева брутен премиен приход, или около 25 на сто ръст. Застрахователното проникване достигна 2.19 на сто. На този фон ЗД “Евроинс” отбеляза поредната си успешна година. Реализирана бе печалба от 1.4 млн. лева, пазарният дял на компанията достигна 4.35 на сто. Отбелязан бе и значителен ръст на премийния приход (над 35 на сто) по повечето от продуктите, които компанията предлага. Като добър резултат бих отбелязал и запазването на квотата на щетимост на нивото й от 2004 г. - 37,5 на сто, предвид неблагоприятната година от гледна точка на застрахователните събития. На над 500 хил. лева възлязоха щетите, които ЗД “Евроинс” изплати по различни видове застраховки само вследствие на няколкото тежки наводнения, сполетели страната през пролетта и лятото на миналата година.

-Kомпанията ви потвърди направената прогноза на база резултатите за първите два месеца на тази година. Премийният ви приход към края на февруари е 6.95 млн. лв., което представлява 25 на сто ръст спрямо същия период на 2005 г. Какво показват данните за тримесечието на 2006 г., дори и да не са окончателни?

-Резултатите на компанията за първото тримесечие са в рамките на прогнозиране. Приключихме тримесечието с 10,3 млн. лева премиен приход, или малко над 22 на сто ръст спрямо същия период на 2005 г. Отбелязан бе и положителен финансов резултат – печалба след данъци в размер на 158 хил. лв.

-С оглед новите изисквания в Кодекса за застраховането, който влезе в сила от началото на годината, предвиждате ли евентуални промени в устава, в структурата, в портфейла и изобщо в дейността на ЗД “Евроинс”? Смятате ли, че компанията ви има готовност да отговори на предизвикателствата на предстоящото членство на България в ЕС?

-След направените промени на последното Общо събрание, уставът на компанията отговаря както на всички изисквания на нормативните актове, регулиращи дейността на публичните компании, каквато е ЗД “Евроинс” от началото на тази година, така и на новоприетия Кодекс за застраховането. Присъединяването на страната към Европейския съюз ще даде възможност на всяка застрахователна компания от страна членка да отвори свое представителство в България, без да е необходимо издаването на лиценз от Комисията за финансов надзор, респективно на Управление “Застрахователен надзор”. Това несъмнено ще доведе до нови участници на българския застрахователен пазар. Въпреки това, ако анализираме как се е променил застрахователният пазар в десетте новоприети членки след присъединяването им към ЕС, ще видим, че в повечето от страните не са настъпили съществени промени в пазарните дялове на отделните участници. А освен това поради редица причини, не на последно място и демографски, България - въпреки добрите ръстове, които отбелязва застрахователният сектор през последните години - си остава един изключително малък пазар и вследствие на това не особено атрактивен за голяма част от световните застрахователни лидери.

Дали ще правим съществени реорганизации в ЗД “Евроинс” заради предстоящото членство на България в ЕС? Не, защото ние вече сме ги направили. Компанията дълго време се е подготвяла за този процес. Инвестира значителни суми за изграждането на клонова мрежа, надежден софтуер, обучение на персонала, в резултат на което е напълно готова да отговори адекватно на нарастващата конкуренция. Сега просто ще продължим спокойно да постигаме целите си.

-Бизнесзастраховането ли ще остане най-важната пазарна ниша на ЗД “Евроинс”? Какви амбиции имате и кое всъщност е печелившият ход при засилваща се конкуренция – по-голяма специализация или разширяване на бизнесобхвата?

-Не смятам, че има еднозначен отговор на този въпрос. Печеливши ходове може би има в лотарията – в застраховането добрите резултати идват след много последователност и търпение. По-скоро бих казал, че нуждите на пазара определят нашите приоритети. Сред клиентите на дружеството са както големи корпоративни клиенти, така и много предприятия от малкия и средния бизнес. А те имат потребност от цялата гама на застрахователните продукти, които дружеството предлага.

-И ЗД “Евроинс”, като много други обществено отговорни икономически структури, изпълнява редица проекти в спорта, културата, образованието, социалната област. В края на март г-н Асен Христов - председател на НС на “Старком Холдинг” и на ЗД “Евроинс” АД, беше избран за вицепрезидент на Българската федерация по лека атлетика. Какви други по-интересни и значими инициативи имате като дружество по отношение на подобни обществени ангажименти?

-Смятам, че всяка значима икономическа структура в страната трябва да изпълнява и определени социални ангажименти. Особено в момент, в който държавата не може или не желае да изпълнява тази си основна функция. Подпомагането на спорта е приоритет на “Старком Холдинг” от доста години. Подкрепяме редица спортни инициативи в различни видове спортове – като баскетбол (където сме поели издръжката на баскетболен клуб “Спартак – Евроинс”), лека атлетика, основен спонсор сме дори и на клуб по състезателни танци.

-Какви са очакванията ви през 2006 година - за икономиката на страната, за застрахователния бизнес, за вашето дружество?

-2005 г. бе може би най-динамичната за сектора година след 1998 г. Два отнети лиценза, Кодекс за застраховането, спад на цените по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” вследствие на либерализацията им. Надявам се 2006 г. да бъде по-спокойна предвид отминалите вече страсти във връзка с изброените събития. Въпреки че вече започна дискусията по бъдещето на застраховката “Гражданска отговорност” за чужбина (Зелена карта), където също няма лесно да бъде намерено правилното решение. Като изключително важно определям намирането на адекватната формула за създаването на застрахователен пул срещу катастрофични рискове. За съжаление и тук вече изостанахме от Румъния. Въобще никак не е приятно, че напоследък трябва непрекъснато да взимаме пример от тази страна – и в борбата с корупцията, и в застрахователния сектор, и в икономиката цяло.

Въпросите зададе

Славимир ГенчевИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004