Новостите при задължителните застраховки в полза на потребителя

22 Февруари 2016 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

 

Териториалното покритие по „Гражданска отговорност” е за всички страни - членки на системата „Зелена карта”

 

В сила са и нови глоби за управление на автомобил без валидна полица

 


 

„Нова година - нов късмет” - с тези думи най-често се поздравяваме при настъпването на всяка нова година. Тази година късметът е за всички, на които им се налага да сключат задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.   

От 1 януари 2016 г. териториалното покритие на застраховката е за всички страни - членки на международната система „Зелена карта”. Това означава, че въз основа на една застрахователна премия и през целия срок на договора задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на територията на Република България, на територията на другите държави членки, на територията на трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение съгласно нейния закон и на територията на трета държава, чието национално бюро е член на системата „Зелена карта”. Или казано с думи по-прости, в покритието освен досегашните Република България, страните членки на Европейския съюз, страните членки на Европейското икономическо пространство, Сърбия, Андора и Швейцария се включват Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Република Македония, Израел, Иран, Черна гора, Мароко, Руска федерация, Молдова, Тунис, Турция и Украйна.

Действителността опроверга спекулациите по темата с цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. На фона на прогнозите за поскъпване на полицата с малки изключения премиите запазиха нивата си от декември 2015 г. Полицата поскъпна с малко за товарните автомобили, и по-специално влекачи и ремаркета, както и за по-големите автобуси.         

От същата дата към всяка застраховка „Гражданска отговорност” задължително се издава сертификат „Зелена карта”, без да се зачертават държавите в него и без да се изисква допълнителна такса или друго плащане от страна на ползвателя на застрахователни услуги. Когато застрахователната премия е платена изцяло, сертификатът се издава за целия срок на валидност на застрахователната полица. При разсрочено плащане се издава сертификат „Зелена карта” с валидност до датата на падеж на съответната вноска, като за всяка следваща платена поредна вноска се издава и съответният сертификат „Зелена карта” със същата валидност.

С малки изключения, за всички полици, издадени преди 01.01.2016 г., се запазват условията за разширяване на териториалното покритие за трети страни срещу заплащане на допълнителна премия. „ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД например при разширение на териториалното покритие само за Турция и Македония не начислява допълнителна премия, а ЗАД „Армеец” и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” пък предоставят напълно безплатно покритието за трети страни на всички свои клиенти, независимо от това кога са сключили полицата си.

Новост е и че ремаркета категория О1 (до 750 килограма) не подлежат на задължително застраховане и не се изисква сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

 

Служебно ще се прекратява регистрацията на коли без „Гражданска отговорност”

 

Съществуващата наредба за обмен на данните ще трябва бъде пренаписана, но и  сега Кодексът за застраховането дава яснота за сроковете. Обменът на данни между Гаранционния фонд и Министерство на вътрешните работи след юни ще бъде в реално време. Обмен на данни има и с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, които ще предоставят данни за техническите прегледи на автомобилите.

Както и досега Гаранционният фонд ще уведомява за липсата на полица. След 14 дни от изпращане на уведомлението регистрацията ще се прекратява служебно. Важно е да се знае, че 14-дневният срок тече от датата на изпращане, а не от датата на получаване.

Новата полица „Гражданска отговорност” ще възстановява регистрацията служебно.

 

Онлайн сключване на полицата

 

С новите промени се дава възможност застраховка „Гражданска отговорност“ да се сключва онлайн.  По електронен път, без да е необходим електронен подпис, може да се сключи договора и да се плати с дебитна или кредитна карта, но след това застрахователят трябва да изпрати на застрахованото лице по куриер хартиеното копие на договора и стикера.

Практиката до момента показва, че разходите за куриерски услуги се поемат от издателя на полицата и са безплатни за потребителя.

Плащането може да бъде извършено и на куриера, доставил полицата. Разликата е, че ако решите да платите онлайн, ще имате валидна полица и без подписи.

 

Следващата стъпка - въвеждането на системата „бонус-малус”

 

Кодексът за застраховането предвижда задължение да се въведе „бонус-малус” система по „Гражданска отговорност” на автомобилистите до края на 2016 г. Това трябва да стане със съвместна наредба на Комисията за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта и съобщенията.

Кодексът за застраховането всъщност осигурява наличието на данни в информационната система на Гаранционния фонд, което прави възможно въвеждането на системата.

„Само по себе си въвеждането на „бонус-малус” система е доста сериозно предизивкателство и не лека задача. Противно на очакванията и разбиранията на част от пазарните участници, „бонус-малус” системата е един много сложен математически модел, който трябва да бъде разработен за всяка една държава, т.е. не можем да вземем една табличка, която се прилага някъде другаде, и да кажем, че това е нашата таблица. Един неподходящ модел може да доведе до необосновано падане на цената на застраховката и до огромни сътресения на пазара. Така че нашата работа като регулатор е да не позволим подобно сътресение да се случи.” Това заяви Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”, в интервю в предишния брой на в. „Застраховател прес”.

„Бонус-малус” системата ще бъде задължителна и ще се прилага от всички застрахователи. Задължителна „бонус-малус” система означава задължително увеличаване или намаляване на премията по застраховката с единни стъпки за всички застрахователи в зависимост от поведението на водача на пътя.  Дава се бонус на добрите водачи и се налага утежняване на цената за тези, които не са били изрядни на пътя през предишната година.

„Такива системи има в много европейски държави. Всяка държава е избрала какви да бъдат факторите, въз основа на които да се определят „бонусът” и „малусът” съответно. Най-често разпространените системи са тези, при които основният фактор е броят на причинените пътнотранспортни произшествия през годините, т.е. ако клиентът не е причинил ПТП, получава отстъпка, ако е причинил едно - получава определено завишение, ако е причинил например три - получава по-голямо завишение, и т.н. Какви ще бъдат факторите предстои да бъде решено в работни групи. В разговорите, които сме имали с представители на Министерство на вътрешните работи, те изразяват желание тази „бонус-малус” система да бъде един гарантиращ стимул за по-добро поведение на пътя и поради това най-вероятно ще разгледаме възможностите за включване в „бонус-малус” системата на фактори, свързани с нарушения на Закона за движение по пътищата, например превишена скорост”, добави още ресорният заместник-председател.

 

Новите лимити

 

Увеличават се и лимитите на отговорност. Тоест за всяко моторно превозно средство, което се намира на територията на Република България и което не е спряно от движение, е необходимо да има сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за следната минимална застрахователна сума: за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 млн. лв. за всяко събитие независимо от броя на пострадалите лица, и за вреди на имущество (вещи) - 2 млн. лв. за всяко събитие независимо от броя на увредените лица.

 

Глобите

 

В сила са и новите глоби за управление на автомобил без валидна полица „Гражданска отговорност”. Глобата за физическо лице е 250 лв., а за юридическо лице - имуществена санкция от 2000 лв. При повторно нарушение наказанието е съответно 800 лв. за физическите лица и 4000 лв. за юридическите.

Въвежда се и нова глоба за лице, което не е собственик на автомобила, но го управлява без „Гражданска отговорност”  - тя е в размер на  400 лв. За повторно нарушение глобата става 800 лв.

 

 

Променя се минималният лимит на отговорност по застраховка задължителна „Злополука на пътниците в обществения транспорт” в съответствие с новите разпоредби от 01.01.2016 г. от 20 000 лв. на 50 000 лв. на място, без мястото на водача.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки