Динамична 2015 година с нови регулации и професионални събития

26 Октомври 2015 г.,zastrahovatel.com
ИЛЕАНА СТОЯНОВА

*Застрахователи и брокери заедно отпразнуваха 1 октомври

*АБЗ и БАЗБ за пръв път връчиха 4 награди „Застрахователи за обществото”


Застрахователното стопанство чества 133 години от прохождането си у нас. По традиция на 1 октомври и тази година  застрахователната гилдия отпразнува своя професионален празник с оптимизъм и много настроение. Още през 1994 г. членовете на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) решават да празнуват професионалния си празник, а самата организация чества днес 23 години от учредяването си.


Новото през 2015 г. бе, че Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) за пръв път отбелязаха заедно професионалния си празник. Те обединиха усилия за общата кауза да докажат, че работят на ползу роду. За първа година бяха учредени и връчени наградите „Застрахователи за обществото”- 2015г. - награди за корпоративна социална отговорност на компаниите в застраховането с най-добри постижения, проекти, каузи и дългосрочни инициативи в полза на българското общество. Идеята е, че за изграждането на високо доверие към застраховането е важно сътрудничество между всички участници на застрахователния пазар. Нещо повече - важна е съпричастността с добрите каузи. Вестник „Застраховател прес” бе медиен партньор на събитието.


Празничната зала на „София лайф клуб, НДК,  се стори тясна за потока от мениджъри и специалисти на 45-те застрахователни дружества, за хората от брокерския бизнес, за представителите на надзорната институция и на различни медии - вестникарски и електронни, за приятелите и гостите на елитния купон. На тържествената церемония присъстваха над 250 човека от застрахователния бранш.  За добрата астмосфера се погрижи Хилда Казасян. Наистина хората бяха с приповдигнато настроение - от една страна, работещите в застрахователното дело, а от друга - журналистите, които със своите дописки и ТВ предавания се стремят да повишават културата на обществото в областта на застраховането.


В своето приветствено слово Данчо Данчев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи, поздрави присъстващите си колеги и журналисти с думите:


Този ден е изключително важен за всички, които са посветили професионалния си път на застраховането. Вече дълги години празнуваме своя професионален празник и вярвам,че сме достатъчно зрели, за да вземаме правилни решения. Това е материя, изключително предизвикателна и с динамично развитие в България. Предизвикателствата на 2016 г. в целия икономически сектор ще бъдат  от най-значимите през последните 15 години. Независимо от това съм убеден, че ще се справим и ще завършим годината блестящо; ще отговорим на високите капиталови изисквания. Пожелавам на всички колеги успех и хъс, за да докажем, че в България работят стабилни професионалисти.”


Поздрав към гилдията от  името на Комисията за финансов надзор отправи заместник-председателят й Ралица Агайн, отговаряща за застрахователния надзор, като също така пожела на професионалистите дълги години успешна, ползотворна и стремителна работа.


„Застраховането е социална индустрия със здрави устои. 2015 г. беше добра - застрахователният сектор отбелязва висок ръст, над средния за икономиката в държавата. Тава е добър показател за разширяване на доверието в бранша. През 2014 г., когато финансовата индустрия в България пострада сериозно от недоверието на потребителите,  застрахователите доказаха, че напротив дори в критични моменти при големи природни бедствия успяват да покрият очакванията на обществото. Тази година застраховането показа, че е на мястото си. Това е динамична година с нови регулации и професионални събития. Радвам се, че  заедно застрахователите и надзорът успяхме да подготвим промените в законодателството, които ще увеличат доверието на клиентите към застрахователното дело.


Промените дават възможност за разширяване на индустрията, за проникване към нови сегменти и нови пазари, за привличане на нови потребители, за създаване на нови възможности, които съществуваха в други страни от ЕС и вече ще се прилагат и у нас. Смятам, че българският застрахователен пазар ще получи заслужени възможности.”


Огромна е ролята на застрахователния брокер в процеса на застраховането. За това говори красноречиво и фактът, че членовете на БАЗБ са реализирали над 1/3 от премийния приход за първото шестмесечие на 2015 г. Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, членове на БАЗБ, през първото шестмесечие на 2015 г. възлиза на 145 644 561 лева (в полза на застрахователи със седалище в Р. България), това са над 33% от общия премиен приход, реализиран от застрахователните брокери за същия период.


„Доверието на хората към застраховането е най-важно и ние се борим то да нараства - сподели председателят на БАЗБ г-жа Ивета Кунова.- За развитието на застраховането и изграждането на по-голямо доверие в потребителите на застрахователни услуги е важно сътрудничеството между всички участници на пазара - както застрахователните компании, така и застрахователните брокери. Не само постигнатите финансови резултати са важни, важно е изграденото доверие, важно е отношението на всички нас към проблемите на хората, решенията ни и действията ни,  добрите каузи, с които ние застрахователите  допринасяме в различни сфери на обществения живот и с които помагаме за устойчивото развитие и благополучие на обществото.


Тържеството навлезе в решителния „гейм”


връчването на награди за победителите за техните социални проекти, продължили (и продължаващи)  с години. Критериите за оценяване бяха възложени на членовете на двете професионални организации. Всеки член имаше право на един глас, с който да посочи своя избор за I, II и III място, но без право да гласува за собствен проект.


От участващите и номинирани 11 проекта на първо място с еднакъв брой гласове бяха отличени проектите на ЗАД „ Армеец” - „Родолюбие", и „Не си сам на пътя" на ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД.


„Родолюбие" е многогодишна инициатива, която цели запазване на национално-историческите ценности, културното и природно наследство, утвърждаване, възпитаване и съхраняване на българското самосъзнание. Отличието получи изпълнителният директор на дружеството Цветанка Крумова.


Целта на кампанията „Не си сам на пътя” е по-отговорното поведение на пътя на всички участници и намаляване на опасните ситуации в трафика на градовете.


На II и III място се класираха проектите „Сигурен дом за нашите деца и „Доброволческа акция за освежаване и ремонт на местност „Дендрариума в парк Витоша, съответно на Дженерали Застраховане AД и ЗБК Балкан АД.
До края на юли 2015 г. общото застраховане отчита бруто премии в размер на близо 894 млн. лв. срещу малко над 841 млн. лв. за същия период на миналата година.  Платените обезщетения са 517 млн. лв. (близо 414 млн. лв. за същия период на м.г.). Концентрацията в сектора е голяма - първите осем компании държат заедно близо 80% от пазара по общо застраховане. 70% от брутопремиите са по автомобилните застраховки. 16 на сто формира имуществената застраховка Пожар и природни бедствия".

И животозастраховането рязко ускорява растежа си
- съвкупният премиен приход на  компаниите към края на юли т.г. надхвърля 242 млн. лв. (197 млн. лв. за същия период на 2014 г.). Нарастват и изплатените обезщетения - в края на юли те надхвърлят 91 млн. лв. (75 млн. лв. в края на юли 2014 г.).  Пазарът продължава да се концентрира, като първите три компании по дял са извършили 58,7 на сто от продажбите, при 50,5% в края на юли м.г. Най-търсена на пазара остава застраховка Живот и рента. 


НОМИНАЦИИТЕ


Застрахователите допринасят за различни сфери на обществения живот и освен своята пряка работа подпомагат устойчивото развитие на обществото. По този повод през годините бяха осъществени 11 социално значими проекта.


 


Родолюбие” - ЗАД Армеец” - Основната цел на проекта е запазване на национално-историческите ценности, културното и природно наследство, утвърждаване, възпитаване и съхраняване на българското самосъзнание. Начало на проекта: 2014  г.


Не си сам на пътя” - ДЗИ-Общо застраховане” ЕАД - Целта на кампанията е по-отговорното поведение на пътя на всички участници и намаляване на опасните ситуации в трафика на градовете. Начало на проекта: 2014 г.


SOS Детски селища България” - Застрахователна компания „УНИКА“ АД - Подкрепа на SOS Детски селища България при изпълнение на редица благотворителни програми за предоставяне на семеен тип грижа за нуждаещи се деца. Начало на проекта: дългосрочен спонсорски ангажимент от 2011 г. до днес


Сигурен дом за нашите деца” - Дженерали Застраховане” АД - Целта на кампанията е да се помогне на поне 12 деца годишно да не попадат в социални домове, а да живеят щастливи и обичани в семейство. Начало на проекта: януари 2014 г.


Месец на доброволеца в AIG 2014 година” - Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България) - Целта на проекта е да подсили основните ценности на компанията, както и да вдъхнови и мотивира служителите, като активно помагаме за развитието на местното общество.Начало на проекта: 2014 г.


ВИКТОРИЯ дари усмивки за Коледа” -  ЗАДВИКТОРИЯ - Целта на каузата:  всяка година се помага на различни домове за деца без родителска грижа и успоредно с това да им се покаже, че не са сами в това общество. Начало на проекта: ежегодно от 2010 г.


Доброволческа акция за освежаване и ремонт на местност „Дендрариума“ в парк Витоша - ЗБК Балкан АД - Целта на кампанията е предоставяне на възможност на посетителите на Дендрариума в парк Витоша да продължават да ползват създадената инфраструктура чрез нейното възстановяване и поддържане. Начало на проекта: 2015 г.


Национален конкурс за живопис, скулптура и графика:Алианц България Холдинг” АД - Националният конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои творби. Начало на проекта: ежегодно.


Авансово изплащане на обезщетенията” - ЗK „УНИКА Живот“ АД -


Авансово изплащане на обезщетенията за близките на жертвите на експлозията в завода за боеприпаси в Горни Лом. Целта е УНИКА България да даде безпрецедентен пример за професионализъм. Начало на проекта: 2014 г.


Активна грижа - ЗК „Лев Инс“ АД - Целта на „Активна грижа“ е да се осигурят възможности за достъп до първа помощ на по-голям кръг хора в цялата страна. Начало на проекта: 2014 г.


Ден на социалната активност” - ЗАД „БУЛСТРАД ВИГ и ЗАД „БУЛСТРАД Живот ВИГ” - Фокусът на дейностите е насочен приоритетно към подпомагане на каузи, свързани със социално слаби хора, деца и възрастни със специални нужди или в неравностойно положение. Начало на проекта: 2011, ежегодно.
Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,