Данни за застрахователните брокери към 31.12.2013 г.

01 Април 2014 г.,zastrahovatel.com

 

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 31.12.2013 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН - www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2013 г. възлизат на 157 841 хил. лв., в т. ч. 144 722 хил. лв. - при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България и 13 119 хил. лв. - при посредничеството за застрахователи от други държави.

Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в България нарастват с 5 % спрямо същия период на миналата година. От тях 133 911 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 10 811 хил. лв. - в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 6,9 %, а в животозастраховането отчитат ръст от 29,4 %. Комисионите на брокерите представляват 19,6 % от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 11,9 % от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2013 г., е в размер на 851 486 хил. лв., от които 765 456 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в България и 86 030 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави.

От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България, 685 125 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 80 331 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с премиите за 2012 г., в края на 2013 г. се отчита увеличение с 5,3 % на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери. В общото застраховане е отчетен ръст от 2,9 % на годишна база, а в животозастраховането годишното изменение се изчислява на 35,5 %.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (46,5 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (34,6 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (7,7 %) и „Други щети на имущество” (3,6 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (74,5 %).

В края на 2013 г. 34,8 % от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Франция и 29,1 % за застрахователи от Кипър.

Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (36,5 %), „Разни финансови загуби” (22,4 %) и „Злополука” (22,1 %).Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки